தளத்தைப் பற்றி

ஏராளமான இணைய தளங்கள் தமிழில் உள்ளது. அவற்றிலிருந்தோ, புத்தகங்களிலிருந்துதட்டச்சு செய்தோ சிலவற்றை இங்கே தொகுக்கின்றேன். மேலும் சிறுபத்திரிகை சம்பந்தபட்டவற்றை (இணையத்தில் கிடைக்கும் பட வடிவ கோப்புகளை) - என் மனம் போன போக்கில் - Automated Google-Ocr (T. Shrinivasan's Python script) மூலம் தொகுக்கின்றேன். அவற்றில் ஏதேனும் குறையோ பிழையோ இருந்தாலும், பதிப்புரிமை உள்ளவர்கள் பதிவிட வேண்டாமென்று விருப்பப்பட்டாலும் அவை நீக்கப்படும். மெய்ப்புபார்க்க இயலவில்லை. மன்னிக்கவும். யாராவது மெய்ப்பு பார்க்க இயலுமாயின், சரிபார்த்து இந்த மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பவும்
rrn.rrk.rrn@gmail.com

Tuesday, February 14, 2017

வைக்கம் முகமது பஷீரின் பாத்தும்மாயுடே ஆடு & பால்யகாலசகி : எம். முகுந்தன் -முன்னுரை

வைக்கம் முகமது பஷீரின்   பாத்தும்மாயுடே ஆடு & பால்யகாலசகி : எம். முகுந்தன் -முன்னுரை 

முன்னுரை
மலையாள நாவல் இலக்கியம் தோன்றி இன்னும் நூருண்டுகள் சுட்ட ஆகவில்லை. 1887-ல் அப்பு நெடுங்காடி * குந்தலதா " என்ற முதல் நாவலை எழுதினுர், மேலைநாடுகளில், குறிப்பாக ஐரோப்பாவில் ஷேக்ஸ்பியர் காலத்தில் நாவல்கள் தோன்றிவிட்டன என்பது அறிஞர்கள் கருத்து. ஆணுல் மலேயாள மொழியில் இவ்வகை இலக்கியம் வெகு நாளைக்குப் பிறகே உருவாகியது. இலக்கியம் என்ருல் கவிதையைப் படித்து ரஸிப்பது தான் என்று கருதிய சமயத்தில் குந்தலதா வெளிவந்தது. குந்தலதா வாசகர்களுக்குப் புதியதொரு ரசனேக்கு வழி திறந்தது. எனினும், நாவல், இலக்கிய வடிவில் ரசிகர்களுக்குக் கிடைத்தது " இந்துலேகா " மூலம்தான். . சந்துமேன வன் எழுதிய இந்த நாவல்தான் சிந்தனேக்கோப்பும், அமைப்பு அழகும் கொண்ட முதல் மலேயாள நவீனம்.
நீதிபதியாக இருந்த சந்துமேனவன் ஆங்கில இலக்கியத்தில் நன்கு பரிச்சயம் கொண்டிருந்தார். அவர், தமது சமூக நிலேயை இந்து லேகா வில் சித்தரித்திருந்தார். தாய்வழி (மருமக்கள் தாயம்) முறை குறைந்து வருவதையும், ஆங்கிலக் கல்வி பயின்ற புதிய தலை முறையினரின் சுதந்திர உணர்வையும், அந்த நாவலில் அவர் முக்கியமாகக் கையாண்டிருந்தார்.
* இந்துலேகா "விற்குப் பிறகு மலேயாள மொழியில் வெளியான இரண்டாவது முக்கிய நவீனம் ஸி. வி. ராமன் பிள்ளே எழுதிய * மார்த்தாண்டவர்மா " என்பதாகும். இது முற்றிலும் இந்துலேகா வினின்று வேறுபட்டது கருத்துக்களிலும், அமைப்பிலும் சர் வால்டர் ஸ்காட் எழுதிய " ஐவன்ஹோ " என்ற நாவலை விட, ஒரு படி மேலாகவே இருந்தது இந்நாவல். இது ஒரு வரலாற்று நாவல் : நாடு விடுதலே பெறும் வரை திருவிதாங்கூர் என்று வழங்கி வந்த தென் கேரள ராஜ்யத்தின் வரலாற்றை அடிப்படையாகக் கொண்ட நாவல் இது.
1941-ல் இதே எழுத்தாளரின் கைவண்ணமாக, * தர்மராஜா " என்ற கதை வெளிவந்தது. இதை, அந்தப் பரம்பரை எழுத்தின் முடிவாகக் கொள்ளலாம். இந்த இரண்டு நாவல்களும் சந்து மேனவனுடைய அந்தஸ்தை, ராமன் பிள்ளைக்குக் கிடைக்கச் செய்தன. இதற்குப் பிறகு மலேயாள நாவல் உலகில், இருபது
Unfiled Notes Page 7ν முன்னுரை
இருபத்தைந்து வருடங்களுக்குப் புரட்சிகரமான மாறுதல் ஏதும் நிகழவில்லை. இக்காலத்தில் ஒரே ஒரு நவீனம்தான் நிஜனவில் வைத்துக் கொள்ளும்படி வெளியாயிற்று. அது பவத்ராதன் நம்பூதிரிப்பாடு எழுதிய அப்பண்டே மகள். இந்தக் காலம் தற் கால மலேயாள நாவல்களின் வளர்ச்சிக்குக் கரு என்று சொல்லலாம். சந்துமேனவன் காலம்வரை, மலேயாள எழுத்தாளர்களுக்கு மேலே நாட்டு இலக்கியத்துடன் அநேகமாகத் தொடர்பு ஏதும் இருந்திருக்க வில்லை. ஆணுல் இந்த நூற்ருண்டின் நாற்பதாவது வருஷத்தில் நிலைமை மாறிவிட்டது. பல நல்ல நூல்கள், ஆங்கிலத்திலிருந்தும் மற்ற மேற்கு மொழிகளிலிருந்தும் மலையாளத்தில் மொழிபெயர்க்கப் பட்டன. எழுத்தாளர்களின் ஆங்கில ஞானமும் பரிச்சயமும் வளர்ந்தன. இதன் வாயிலாக, நாவல் பற்றிய அவர்களது கருத்துக் களும் எண்ணங்களும் சீரடைந்தன. இதன் விளேவாக, நவீன இலக்கியம் தோன்றியது. ருஷ்யப் புரட்சியும், சோஷலிஸ்மும் கேரளத்தவரின் சிந்தனேயைக் கவர்ந்தன. சோஷலிஸத்தின் உத் வேகமும், மேற்கத்திய நாவல்களின் இலக்கிய நயங்களும் ஒருங் கிணைந்து, மலேயாள நாவல் இலக்கியப் பொற்காலத்துக்கு அடி கோலின.
தகழி, கேசவ்தேவ், பவழீர் ஆகியோர் இக்காலத்தின் தலைசிறந்த நாவலாசிரியர்கள். மலையாள நாவல் உலகத்தின் மும்மூர்த்திகள் " என்று இவர்கள் கருதப்படுகிருர்கள்.
* உரூப் , பொற்றேகாட் ஆகிய இருவருக்கும் இதே ஸ்தானம் உண்டு. அவர்களுடைய கலேயும் கருத்துக்களும் மாறுபட்டளை என்பதைத் தவிர, வேறு வேற்றுமை கிடையாது. தகழியின் நாவல் களில் ஒரு யுகத்தின் துடிப்பையும் இரத்த ஓட்டத்தையும் காண் கிருேம். கேசவ்தேவின் படைப்பில் தார்மீகக் கோபத்தையும், நெருப்புப் புயலையும் காண்கிறுேம். பஷீரின் கதைகளில் விவேக ஒளி பரவக் காண்கிருேம். உரூபின் படைப்புகளில், படைப்பு ஆற்றலின் கம்பீரத்தையும், பொற்றேகாட்டின் இலக்கியங்களில், இதய ஓட்டத் தின் சித்திரங்களையும் பார்க்கலாம்.
தகழி சிவசங்கரன் பிள்ளைதான் தற்கால &லயாள நாவல்களின் தந்தை. புதிய முற்போக்கு யுகத்தின் இதயத் துடிப்புக்கள் இந்த நாவலாசிரியரின் படைப்புகளில் எதிரொலிக்கின்றன. சோஷலிஸ யதார்த்தவாதத்தின் தீர்க்கதரிசி" என்று இவர் பெயர் பெற்றவர்.
இவரது நாவல்களைத் தவிர வேறு எவருடைய நாவல்களிலும் படைப்பின் கோபாவேசத்தையும், ஆதாரபூர்வமான யுகத்தின்
Unfiled Notes Page 8முன்னுரை vii.
ஆத்மாவையும், உணர்ச்சி பூர்வமாகக் காண இயலவில்லை இவருடைய "தோட்டியுடே மகன் " என்ற புகழ்பெற்ற நாவல் வழக்கமான நடத்தை நெறிகளுக்கு ஒரு சவாலாகும். யதார்த்த வாதத்தின் தத்துவார்த்தம் என்ன என்பது இந்த நாவலில்தான் முதலில் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது. * ரெண்டிடங்கழிஎன்ற நாவலுக்குச் செம்மீனு" க்குக் கிடைத்த புகழ் கிடைக்கவில்லை. ஆணுல், இந்த நாவல்தான் தகழியின் படைப்பாற்றலே நிறைவாக எடுத்துக் காட்டுகிறது. இதில், தமது உறுதியான கருத்துக்களேத் தகழி வெளியிட்டிருக்கிறர், கேரள மக்களின் புரட்சி எண்ணங்களே விழித்தெழச் செய்ததில், இந்த நாவலுக்கு மிக முக்கியமான பங்கு உண்டு. செம்மீன் மீனவர் வாழ்க்கையை அடிப்படையாகக் கொண்ட கதை. இந்த நாவலின் முடிவில் பரீக்குட்டியும் கருத்தம் மாவும் ஒருவரை ஒருவர் தழுவிய நிலையில் சடலங்களாக அலைகளால் அடித்துக் கொண்டு வந்து கரையில் ஒதுக்கப்படுகிருர்கள். இந்தக் காட்சியுடன் துவங்கும் நாடக விளைவை, அதுவரை எந்த மலையாள நாவலிலும் காண முடிந்ததில்லை. கடலையும், மனித ஆத்மாவின் விசாலமான கண்யத்தையும் தகழி செம்மீனில் &ணத்திருக்கிருர், ஏணிப்படிகள் ஒரு பெரிய நாவல், நாட்டு விடுதலைக்குப் பின் கேரளம் பின்பற்றிய தேசிய மற்றும், சமுதாயப் பாதையை இந்த நாவல் எடுத்துரைக்கிறது.
கேசவ்தேவ் நாவல்களின் சாரமும், புரட்சி விழிப்புறல்தான். தகழி யின் புரட்சி உணர்வுக்கு அடிப்படை ஒரு குறிப்பிட்ட கொள்கை அதாவது மார்கசீயம். ஆணுல் கேசவ்தேவின் புரட்சி உணர்வு இயற்கையானது. அவரது பாத்திரங்கள் அநீதியையும், ஒழுங் கீனத்தையும் கண்டு வெகுண்டு சீறுகின்றன, அவரது சிறந்த படைப்பான ' ஒடையில் நின்னு" வின் கதாநாயகன் பப்பு தியாகத்தின் சின்னம். அவனப் படைத்ததன் வாயிலாக ஆசிரியர் மனித குலத்துக்கு ஒரு சிகரம் வைத்திருக்கிருர், கேசவ்தேவின் பெரிய நாவலான " அயல்கார் , தகழியின் ஏணிப்படிகள் போன்றது. சமுதாயத்தின் பல்வேறு மக்கள் பிரிவினரையும், அவர்களது சமூக வாழ்க்கை வேறுபாடுகளேயும் அவர் விரிவாகச் சித்திரித்திருக்கிருர், ஒருவேளை * ஓடையில் நின்னு" வுக்கு கிடைத்த முக்கியத்துவம் அதற்குக் கிடைக்காமல் போகக்கூடும். ஆணுல் அதன் உணர்ச்சிச் செறிவும், கலநயமும், கேசவ்தேவின் சிறந்த நாவலெனக் கருதும்படி செய்திருக்கிறது. தகழியின் சிறந்த படைப் புகள் எழுதப்பட்ட காலம், சமூக வாழ்க்கையின் நாவல் காலம்
Unfiled Notes Page 9viii முன்னுரை
என்று கருதப்படுகிறது. சமூகத்தில் காணப்பட்ட விழிப்புணர்வு, இந்த நாவலாசிரியர்களைக் கவர்ந்தது.
உருபும் பவீரும், சமூகத்தையும், சிக்கலான சமூக அமைப்பையும் நிர்வகிக்கும் மனிதர்களின் உள்ளங்களை நேராக ஊடுருவிப் பார்த் தனர், உரூபின் உம்மாச்சு " என்ற நாவல் மலேயாளத்தின் தலைசிறந்த நாவல்களில் ஒன்று எனக் கருதப்படுகிறது. " சுந்தரிகளும் சுந்தரன்மாரும் என்ற அவரது புத்தகம், உலக இலக்கியத்தின் சிறப்புமிக்க நாவல்களை நினேவூட்டுகிறது. மனிதன் மீது காலம் செய்யும் கோலமும் சமூகத்தில் மனிதனுல் விளையும் விளைவுகளும், படக்காட்சிபோல் இந்த நாவலில் தோன்றுகின்றன. "குஞ்ஞம் மையும் கூட்டுகாரும்என்ற இனிய கதை சமூகத்தின் கண்ணுடி எனச் சொல்லவேண்டும்.
பவ4ரைப் போலவே உருபும் அனைவரது மரியாதைக்கும் உரியவ ராவர். தகழியின் புரட்சி உணர்வோ கேசவ தேவியின் தார்மீகக் கோபமோ அவரிடம் காணப்படவில்லை. ஒரு முனிவரது, ஒருமனப் பட்ட சிந்தையுடன், படைப்புத் தவம் செய்கிறர். இந்த ஒருமனப் பட்ட சிந்தையும் அதன் பலனை கம்பீரமும் அவரது நாவல்களின் சிறப்பாகும்.
* பொற்றேகாடு * தமது இலக்கியப் பணியைத் துவக்கிய காலம், உலகம் முழுவதும் பொறுமையின்றித் தவித்த சமயம். கேசவ்கேவ், உருபு ஆகியோரின் நிலைக்கு இவருடைய நில குறைந்ததல்ல. இவரது எழுத்துக்களில் கவிதை நயம் சொட்டுவதைக் காணலாம். இவரை ஒரு நாவலாசிரியர் என்று சொல்வதை விடக் கவிஞர் என்றே சொல்லிவிடலாம். மலேயாள மொழியில் தாராளப் போக்கை மதிப்பவர்களில் இவர் தலைமைப்பீடம் வகிப்பவர். படைப்பு-புரட்சி யின் தழலில் வெந்து கொண்டிருக்கும் வாசகர்களின் இதயத்தைச் சந்தனக் குழம்பால் குளிர்விக்கும் இதமுட்டும் பல நாவல்களேயும் கதைகளையும் இவர் எழுதியிருக்கிருர், ஆனுல் இவரது படைப்புக்கள் வெறும் கற்பனேக் குமிழிகள் மட்டுமல்ல. உதாரணமாக இவரது * விஷகன்யா " ஒரு காதல் கதை மட்டுமல்ல ; திருவிதாங் கூரிலிருந்து, வளம் நாடி செல்வம் தேடிச் சென்று வயநாட்டின் மலைப்பகுதிகளில் குடியேறிய விவசாயிகளின் கதையுமாகும். நாடோடிக் கூட்டம் ஒன்றின் ஆசாபாசங்களேயும் ஏக்கங்களையும் ஏமாற்றங்களையும் எடுத்துரைக்கும் வரலாறு. தகழியின் * செம்மீன், " பலீரின் பால்ய காலசகி, " கேசவ் தேவியின் " ஒடையில் நின்னு, ! உரூபின் * உம்மாச்சு " ஆகியவற்றைப் போல விஷகன்யா "வும்
Unfiled Notes Page 10முன்னுரை ix
மலேயாளத்தின் சிறந்த நாவல்களில் ஒன்று. இந்த ஆசிரியருடைய மற்ருெரு நாவலும இதேபோல் கவனத்துக்குரியது. தெருவிண்டே கதா " என்பது அந்தூல். நகரின் தெரு ஒன்றின் கதை வாயிலாக நாட்டின் சமூகப் பண்புகளே அவர் இதில் அம்பலப்படுத்துகிருர்,
பொதுவாக மலேயாள நாவலாசிரியர்கள் புதிய பாணிகளே ஏற்பதை அவ்வளவாக விரும்புவதில்லை. தகழி. பொற்றேகாடு நாவல்களின் சிறப்பு அம்சம் அவற்றின் கட்டுக்கோப்பு அழகாகும். மலேயாள நாவல்களின் உயிர், கூரிய உணர்வுகளாகும். எம். டி. வி: சுதேவன் நாயர்தான் புதிய பாணியில் சோதனே நடத்திய முதல் நாவலாசிரியர். அது ) தனிப்பட்ட துணிகர முயற்சியாகும். 19ார்ஸெல் பிரெளஸ்ட், ஜேம்ஸ் ஜாய்ஸ் ஆகிய இருவரது கலேநய ரகசியங்களே ஒருங் கி3ணத்து, வழக்கமான கூரிய உணர்ச்சிகளேப் புண்படுத்தாமல், தமக்கென சொந்தமான பாணியை உருவாக்கிக் கொண்டார். நாவல்களின் பரிணுமம், பாத்திரங்களின் வெளிப்புறங்களில் ஏற்படுவ தில்லை. அவர்களது அந்தராத்மாவில்தான் ஏற்படுகிறது. வாசு தேவன் நாயரின் இப்புதிய பாணி, வாசகர்களுக்குப் புதியதோர் அனுபவமாயிருந்தது. அவரது நாவல்கள் புதிய பாணி மட்டுமல்ல, சந்து மேன வின் கண்ட தாய் வழிமுறையின் மறையும் தோற்றம், வாசுதேவன் நாயரின் நாவல்களில் நிதர்சனமாக நிறைவடைவது போல் தெரிந்தது. அவரது கதாநாயகர்கள் அனே வரும், மரபாகி வந்த தண்களிலிருந்து விடுதலே பெறும் முயற்சிகளுக்கு உண்மைச் சாட்சிகளாவர். புரட்சிக்காரர்களேப் புகுத்திய மலேயாளி நாவலாசி ரியர்களில் வாசுதேவன் நாயர் முதல்வர். அவரது சிறந்த படைப் !ான நாலுகட்டு பழைமை வாத இருட்டில் மூழ்கி நாசமுற்ற நாயர் குடும்பம் ஒன்றின் கதையாகும். காலம் " என்ற புதிய நாவல், பாரதம் சுதந்திரம் பெற்றபின் மாறிவரும் பண்புகளைச் சித்திரிக்கிறது. ஈடு இணையற்ற கவிதை நபமுடைய வசன நடைக்கும், வீர்ய முள்ள, கண்ணியத்திற்கு எடுததுக்காட்டான கதாநாயகர்கள், பெண்களின் அரிய சிறப்புகளுக்கு உறைவிடமான கதாநாயகிகள் ஆகியவர்களின் படைப்புக்கும் பெயர் பெற்றுப் புகழடைந்த வேறு மலேயாள மொழி நாவலாசிரியர் எவருமில்& என்று தயக்கமின்றிச் சொல்லலாம்.
மேலே சொன்ன நாவலாசிரியர்களுக்குப் பிறகு மற்ருெரு வரிசை உண்டு. " பாரப்புரம், " கே. சுரேந்திரன், . எம். கோவூர், கோவிலன் ஆகியோரைச் சிறப்பாகக் குறிப்பிடலாம். பாரப்புரம்? எழுத்துக்களில் சிப்பாய்களின் வாழ்வும், கேரள கிராமங்களின் கதைகளும் போதிய அளவு பிரதிபலிக்கின்றன. கே. சுரேந்திரன்
Unfiled Notes Page 11Χ முன்னுரை
குடும்பப் பிணக்குகளேத் தமது கருப் பொருளாகத் தெரிந்தெடுத் திருக்கிருர், கோவூரின் எழுத்துச் சிறப்பு பலவகைப்பட்ட கருப் பொருள்களாகும். சிப்பாய்களின் வாழ்க்கையைச் சித்திரிப்பதில் கோவிலனுக்கு ஈடு எவருமில்ஃப். நாவல் இலக்கியத்துக்கு வளமூட்டு வதில் இந்த ஆசிரியர்களின் பங்கு குறைவானதல்ல.
பொதுமக்களின் அபிமானத்துக்குப் பாத்திரமாகி மலேயாள இலக்கியத்தில் ஓர் இடத்தைப் பிடித்து ஊன்றிக் கொண்ட நாவலா சிரியர்களில் வைக்கம் முகம்மது பஷீர் ஒருவர். அவருக்குச் சமமானவர் என்று கருதப்பட்டவர்கள் எல்லாம் இப்போது வெறுமே பெயர் குறிப்பிடக் கூடிய நிலக்கு வந்துவிட்டார்கள். ஆணுல் இந்த இலக்கிய மேதையே இவர்கள் அனேவரையும் தூக்கி அடித்து விட்டு, தனிச் சிறப்புடன் ஒளி வீக கிருர், முதுமைப் பருவத்தை எட்டிய போதிலும் கணக்கற்ற லா கர்கள் இவரைத் தொழுகிருர்கள். புதிய விழிப்பு யுகத்தில் நவீன இலக்கி படைப்புகள் இருந்த போதிலும் இவர் வேறு பல ஆசிரியர்களே ப் போல, பழைய யுகத் துடன் ஒன்றிப்போய் விடவில்லை. இந்த ஆசிரியர் ஒரு யுகத்தையோ கால கட்டத்தையே ஆட்கொள்ளவில்லே, பிறகு இவர் யார்? இவரது படைப்புகளின் குனச் சித்திரங்கள் என்ன ?
பவrர் என்ற பெயரு50 ஆசிரியரை ஒருவர் புரிந்துகொள்ள வேண்டுமானுல் பலர் என்ற பெயருடைய ஒரு மனிதரை முதலில் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். சுதந்திப் போராட்டம் முழு வேகத்தில் நடந்து கொண்டிருந்தபோது இளம் பவர், வீட்டைத் துறந்து அதில் குதித்தார். கோழிக்கோடு கடற்கரையில் உட்கார்ந்து உப்பு தயாரித்தார். அதன் விளேவு போலீஸ் அடக்குமுறைக்கு ஆளாகி, சிறைக் கம்பி எண்ன வேண்டியதாயிற்று. இதயத்தில் சுதந்திரக் கனல் வீச, பவிதீர் இந்திய நாடு முழுவதிலும் பயணம் செய்தார். வெளிநாடுகளுக்கும் போய் வந்தார். புதிய முற்போக்குக் காலத்தின் மற்ற புக சிருஷ்டி ஆசிரியர்களைப்போல பவீரின் உள்ளேயும் புரட்சிக் கருத்து கனன் று கொண்டிருந்தது.
*எனது சதையும் ரத்தமும், எலும்பும் தோலும் அனேத்தும் இந்தியாவுக்குச் சொந்தம்" என்று ஜன்ம தினம்" என்ற கதையில் கூறியிருக்கிறர். ஆணுல் அவரது கதைகளின் சாரம் தார்மீகக் கோபத்தையோ, தேசிய விழிப்புணர்வையோ கொண்டவை அல்ல. இதயத்தில் கொழுந்துவிட்டு எரிந்து கொண்டிருந்த புரட்சிக் கருத்தை வசமாக்கி, சாந்தப்படுத்திக் கொண்டிருந்த விசேஷ
Unfiled Notes Page 12முன்னுரை xi
உணர்வு ஒன்றும் இருந்தது. இதுதான் பவீரை, தகழி, கேசவ் தேவ் ஆகியோரினின்று வேறுபட்டவராகச் செய்தது.
பலூர் சிறிது காலம் மனநோய் வசப்பட்டிருந்தார். மனநோய் ஆஸ்பத்திரியில் மனம் பேதலித்தவர்களுடன் அவர் இருந்தபோது * பாத்தும்மாயுடே. ஆடு" என்ற குறு நாவலே எழுதினுச்.
அதன் முன்னுரையில் அவர் நினைவு கூர்கிருர் : * நாலு பக்கங் களிலும் 20.30 பைத்தியக்காரர்கள் சூழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள். கைகளில் விலங்கு பூட்டியவர்களும், கால்கள் தளேகளால் பிணைக்கப் பட்டவர்களுமாகப் பலவிதமான மனிதர்கள் அங்கு வைக்கப்பட் டிருந்தார்கள். " பஷீரின் மனதில் இருந்த சிந்தனேகள் அல்லது * விசித்திர எண்ணங்கள் முரண்பட்டவை அல்ல. இந்த உலகின் வியாபகம், அதை நிரப்பியுள்ள இருள்-இவையே அப்போது அவரது சிந்த&னகள். பஷிர் என்ற எழுத்தாளரின் நல்ல அதிர்ஷ்டத்தின் ஒரு பகுதியே பஷரின் பைத்திய நிலை, அவரது ஆழங்கான முடியாத வாழ்க்கைத் தத்துவத்தில் இந்த உண்மை யைக் காணலாம்.
பவர் ஒரு புரட்சிக்காரர் என்பதைவிட உண்மையைத் தேடுபவர் என்று சொல்லலாம். அவரது சக ஆசிரியர்கள் சோஷலிஸ யதார்த்த வாதத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு எழுதி வருகையில்
பவrர், எட்டுக்காலி மம்மூஞ்து , * ஆன வாரி ராமன் நாயர் போன்ற நகைச்சுவைக் கதைகளே எழுதிக் கொண்டிருந்தார்.
ஸ்தலத்தே பிரதான திவ்யன்மார் ', ' ஆன வாரியும் பொன்
குரிசும்’, ’ முச்சீட்டு களிக்காரண்டே மகள் " ஆகியவை உயர்தர நகைச்சுவைக் கதைகள் எனக் கருதப்படுகின்றன. இப்படியிருந்தும் பளிர் ஒரு நகைச்சுவை எழுத்தாளர் அல்ல. பாத்தும்மாயுடே ஆடு " என்னும் நூலின் முகவுரையில் அவர் எழுதுகிருர் : "இது ஒரு ஹாஸ்யக் கதை, ஆணுல் நான் இதை எழுதுகையில் என் உள்ளே ஒரு நெருப்பு எரிந்து கொண்டிருந்தது. அந்தத் தீயிலிருந்து விடுபடுவதற்கு இலக்கியப் படைப்புதான் பஷிருக்கு வழியாய் இருந்தது. பஷிர் சோஷலிஸ் உண்மையைக் காணுமல் கண்ணே மூடிக் கொள்ளவில்லை, மிகப் பெரிய சிக்கல் நிறைந்த சமூக அமைப்பை ஊடுருவி நோக்கும் சக்தி, உரூடைப்போல் பஷருக்கும் உண்டு. " என்டுப் புப்பாக் கோரானே யுண்டார்னு ' (என்னுடைய தாத்தாவிடம் ஒரு யானே இருந்தது) என்ற புத்தகம் இதற்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டு, இது சமுதாயத்தின் தளத்தில் ஒரு புயலே எழுப்பும் நாவல்.
Unfiled Notes Page 13Xi முன்னுரை
பஷரின் நாவல்கள் பலவும் கேரளத்தின் முஸ்லீம் சமுதாய நிலையை விவரிப்பவை. " பாத்தும்மாவுடே ஆடு முச்சீட்டு களிக்காரன்டே மகள் " போன்ற நாவல்களில் தமது சமூகத்தைப் பற்றி எடுத்துரைக்கும் மனப்பான்மை காணப்படுகிறது. உண்மை யான வாழ்க்கையிலிருந்து பொறுக்கிய பெண் பாத்திரங்கள் அவரது நாவல்களின் உயிர் ஓட்டமாகும். ' என்டுப் பப்பாக் கோரானே யுண்டார்னு என்ற நாவலில் தனது சமூகத்தை ஒரு சேர்க்கை ஆய்வுக்கு உட்படுத்தியிருக்கிறர். இந்த நாவல் குஞ்துபாத்தும்மா என்ற அப்பாவிப் பெண்ணேப் பற்றியது. பாத்தும்மாவைப் பற்றி பவரீர் சொல்கிருர் : தனது குழந்தைப் பருவம் தொடங்கி எல்லா உயிர்களிடத்தும் அன்புகொண்ட சிறு பெண் அவள் " குருட்டு நம்பிக்கை என்னும் அச்சில் உருளும் ஒரு குடும்பத்தின் கதை இது. பல தலமுறைகளாக இரத்தத்தில் ஊறிப்டோன வகுப்புப் போட்டியை பவுர் பின் வருமாறு விளக்குகிருi : “ தாத்தாவின் யானே ஆறு பேரைக் கொன்றுவிட்டது. ஆறு மாவுத்தர்களும் முஸ்லீம் அல்லா தர்கள், LITవీణా. స్క్రీ முஸ்லீமைக்கூடக் கொல்லவில்லே." அம்மிஜான் சொன் ர்ை : * அது உண்மையான முடு5டியத்தை அறிந்த யா?.
பவுtர்ன் மற நாவல்களைப்போல இதுவும் சிறிய நாவலே. இதன் தடை அழகு மிகுந்த கவிதை நல. குரான் பிலிருந்து மேற் கோள்களும், நிகழ்ச்சிகளும் இந் நவினத்தின் அழகை மேலும் துலங்கச் செய்கின்றன . முஸ்லிம் : பத்தின் புரிய சாப் புதிர்களேப் புரியவைக்கும் பல நாவல்கள் மலேயாளத்தில் எழுதப்பட்டிருக் கின்றன. அலற்றில் இது பிரதான புத்தகமாகும். முஸ்லீம் சமூகத் துக்கு எதிராக எவரும் ஒரு வார்த்தைகூட ப் பேசுவதற்குத் துணியாக ஒரு சமயத்தில் வீர் இந்த நாவல் எழுதிஆர். இதைக் கண்ட அந்தச் சமூகத்தின் காவலர்கள45) பல பெரிய மனிதர்கள் பவரை அவதூறுக்கு இலக்காக்கப் பெரிதும் முயன்றர்கள். ஒரு சமயம் இந்த நூல்மீது சட்டபூர்வமான தடை இருந்தது.
பவரின் கதையில் வரும் எந்தப் பாத்திரத்துக்கு எதிராகவும் தமது மனங்களில் வெறுப்போ, அருவருப்போ எழ முடியாது. குஞ்நுப் பாத்தும்மாவின் ஏக்கங்களுக்கும் வற்றக் கண்ணிருக்கும் காரணம் அவளுடைய தந்தைதான். இந்தப் பாத்திரத்தைக்கூட வாசகர் களின் அன்பையும் அநுதாபத்தையும் பெறத்தக்கதாக அவர் படைத்திருக்கிறர். இதன்மூலம், பஷர் ஒரு புரட்சிக்காரர் என்பதை
Unfiled Notes Page 14முன்னுரை xiii
விட மனித குலக்தை நேசிப்பவராக இருக்கிருர் என்பது நிரூபண மாகிறது. "
மலேயாள நாவல்கள் காலத்தை ஒட்டியே அமைந்திருப்பது அவற்றின் அடிப்படை அம்சம். காலத்துக்குப் புறம்பாக அது வெகு தொல்வில் சென்ருல் ஒடையில் நின்னு" போன்ற ஒரு நாவல் கூடச் சுவையற்றதாகிவிடும். ஆஞல் பஷிரின் நாவல்களுக்கு இந்த எல்லைகள் அவசியமாகத் தோன்றவில்லை. இதற்குச் சிறந்த உதாரணம் மேலே குறிப்பிட்ட நாவல்,
* பால்யகாலசகி"யை அறியாத மலேயாள வாசகர் எவரும் இருக்க முடியாது. உலகத்தின் மர்மங்களே ஆராயும் பஷிரின் நாவல்கள் எளியவை, அழகானவை. நாடோடிப் பாடல்களேப் போன்றவை. ஒரு வீணேயின் இனிய நாதத்தின் கவர்ச்சி அவரது வாக்கியங்கரில் தென்படுகின்றன. " தகழி", உருபைப்போல் பெரிய நாவல்களே பஷர் எழுதவில்லை. இவரைப்போல் செட்டாக வார்த்தை களைப் பயன்படுத்தும் மலையாள எழுத்தாளர்கள் அதிகம் கிடையாது. பவீரின் கலைத்திறனுக்கு " பால்யகாலசகி" நல்லதொரு எடுத்துக்காட்டு, வெளித் தோற்றத்துக்கு இதுவும் ஒரு காதல் கதை தான். இந்தக் காதல் கதையின் நிழலில் மனிதனின் அதிர்ஷ்டம், வாழ்க்கை ஆகியவற்றின் மர்மப்பொருள் விரவிக் கிடக்கிறது; அவரது ஒவ்வொரு சொல்லிலும் வழிபாடு செய்வோரின் மணி ஓசை எதிரொலிக்கிறது. சிறியதொரு முத்தில் உலகின் இரகசியத்தை உள்ளடக்கும் இக்கலைத்திறன் அற்புதமானது.
பவrரின் மற்ருெரு நாவல் உண்டு, அதை படிக்கத் தொடங்கினுல் முடிக்காமல் கீழே வைக்க மாட்டோம். அது தான் ' பாத்தும்மா யுடே ஆடு (பாத்தும்மாவுடைய ஆடு). பவீரின் நாவல்கள் அனேத்துமே இத்தகைய சிறப்புடையவைதாம். அதனுல் தான் இளைஞர்கள் முதியோர்கள் என்ற வேறுபாடின்றி வாசகர்களிடையே அவருடைய நாவல்கள் பிரபலமாக இருக்கின்றன.
* பால்யகாலசகி"யைப் போல, “ பாத்தும்மாயுடே ஆடும் சுமார் 100 பக்கங்களுக்கு உட்பட்டதே! ஏணிப்படிகள் , *ஆள் கூட்டம்" போன்ற பெரிய நாவல்கள் பல மலேயாளத்தில் இருக் கின்றன. ஆணுல் இவை, தாவவின் அமைப்பு பற்றிய பழைய விதிகளே அனுசரிக்கவில்லை. இக் கருத்துடன் பார்த்தால் பஷிரை நாம் கணக்கில் அடங்காதவர் என நினே க்க வேண்டும். விக்டர் ஹியூகோவிடமிருந்து ஆக்கம் பெற்ற எழுத்தாளர்கள் அவருடைய நீண்ட பிரசங்க முறையைப் பின்பற்றவில்லே. மலேயாள எழுத்
Unfiled Notes Page 15XV முன்னுரை
தாளர்கள் ஆத்மாவை நீண்ட பிரசங்கத்தில் காணுவதில்லை. செட்டான உரையாடலிலேயே கண்டுபிடிக்கிருர்கள்.
* பாத்தும்மாயுடே ஆடு பவீரின் குடும்பக் கதை. அதில் வரும் பாத்திரங்கள் அவருடைய சகோதரர், சகோதரி, தாயார் முதலா வர். ஆணுல், அது எழுதப்பட்டிருக்கும் சிறப்பான பாணியும், நடையும், அதை நம் அனேவரது கதையாக்கி விடுகின்றன. கிராமத்து வீடு ஒன்றையே பரந்த உலகமாக பஷிர் சித்திரிக்கிருர்,
பஷ்ர்ே, ஆட்கள், குடும்பங்கள் அல்லது கூட்டத்தினரின் வெறும் கதையை மட்டும் சொல்லவில்லை. மனித வாழ்வின் ஓர் அத்தியா யத்தை மட்டும் அவர் சொல்லவில்லை. சத்தியத்தைச் சொல்லு கிருர், விண் முட்டும் மலைகள், கடல்களின் கோரப் புயல்கள், எல்ஆல யில்லா வானம் ஆகியவற்றில் அவரது கற்ப& சஞ்சரிக்கிறது, அவரது ஆய்வு மனம் உலகத்தின் தோற்றம் வரைபோய்விட்டது.
புதிய படைப்பு ஒன்றை அவர் எப்படித் துவக்குகிருர் என்று பாருங்கள் : * முடிவற்ற சூன்யம் என்ருல் வெறுமை அதாவது ஒன்றுமில்லாமை என்பது பொருள். அந்த வெறுமையிலிருந்துதான் எல்லாம் தோன்றியது-தெரிந்தது தெரியாதது அனேத்தும் " (ஒர்மயுடே அறைகள்).
மூளைக் கோளாருல் வீணுகிப்போன மூளையை உலக இரகசியங் களால் நிரப்பிய பவீர் அமர்ந்த வண்ணம், தனது வழுக்கை மண்டையை தடவிக்கொண்டே சிரிக்கிருர், இவர்தான் பஷிர் இவரது படைப்புகளேப் புரிந்து கொள்ளும் வழியும் இதுதான்.
மலையாள நாவல் பல புதிய பரிணுமக் கட்டங்களுக்கு உள்ளாகி வருகிறது. எம். டி. வாஸ்தேவன் நாயர், சங்கேதப்பாணி விஷய மாகக் காட்டிய வழியிலிருந்து நாவலாசிரியர்கள் வெகு தொலைவு முன்னேறிப் போய்விட்டார்கள். புதிய தலமுறையின் வாழ்க்கை இலட்சியங்களை அவர்கள் குலைத்து விட்டார்கள், மலேயாள நாவல், புதிய பண்புகள், புதிய வாழ்க்கை லட்சியங்கள், புதிய சங்கேதப்பாணிகள் ஆகியவற்றுடன் முன்னேறிச்செல்கிறது. இந்தப் முன்னேற்றப் பயணத்தில், இந்த மாறுதல் புயல்களில் பஷிர் தலை நிமிர்ந்து, கலங்கரை விளக்குபோல் நின்றுகொண்டிருக்கிருர்,
எம். முகுந்தன்

Unfiled Notes Page 16