தளத்தைப் பற்றி

ஏராளமான இணைய தளங்கள் தமிழில் உள்ளது. அவற்றிலிருந்து காலத்தால் அழிக்கமுடியாதவை சிலவற்றை இங்கே இந்த இடத்தில் தொகுக்கின்றேன். மேலும் சிறுபத்திரிகை சம்பந்தபட்டவற்றை (இணையத்தில் கிடைக்கும் பட வடிவ கோப்புகளை) - என் மனம் போன போக்கில் - Automated Google-Ocr (TShrinivasan's Python script) மூலம் தொகுக்கின்றேன். அவற்றில் ஏதேனும் குறையோ பிழையோ இருந்தாலும், பதிப்புரிமை உள்ளவர்கள் பதிவிட வேண்டாமென்று விருப்பப்பட்டாலும் அவை நீக்கப்படும். மெய்ப்புபார்க்க இயலவில்லை. மன்னிக்கவும். யாராவது மெய்ப்பு பார்க்க இயலுமாயின், சரிபார்த்து இந்த மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பவும்
rrn.rrk.rrn@gmail.com

Saturday, June 09, 2012

கொன்ஊர் துஞ்சினும் - கொல்லன் அழிசி

கொன்ஊர் துஞ்சினும் யாம் துஞ்சலமே 
எம்இல் அயலது ஏழில் உம்பர் 
மயில்அடி இலைய மாக்குரல் நொச்சி 
அணிமிகு மென்கொம்பு ஊழ்த்த 
மணிமருள் பூவின் பாடுநனி கேட்டே (குறுந். 138) 

 -கொல்லன் அழிசி