தளத்தைப் பற்றி

ஏராளமான இணைய தளங்கள் தமிழில் உள்ளது. அவற்றிலிருந்து காலத்தால் அழிக்கமுடியாதவை சிலவற்றை இங்கே இந்த இடத்தில் தொகுக்கின்றேன். மேலும் சிறுபத்திரிகை சம்பந்தபட்டவற்றை (இணையத்தில் கிடைக்கும் பட வடிவ கோப்புகளை) - என் மனம் போன போக்கில் - Automated Google-Ocr (TShrinivasan's Python script) மூலம் தொகுக்கின்றேன். அவற்றில் ஏதேனும் குறையோ பிழையோ இருந்தாலும், பதிப்புரிமை உள்ளவர்கள் பதிவிட வேண்டாமென்று விருப்பப்பட்டாலும் அவை நீக்கப்படும். மெய்ப்புபார்க்க இயலவில்லை. மன்னிக்கவும். யாராவது மெய்ப்பு பார்க்க இயலுமாயின், சரிபார்த்து இந்த மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பவும்
rrn.rrk.rrn@gmail.com

Thursday, June 16, 2016

ஒரு செவ்வாய் பகல் தூக்கம் - கேப்ரியெல் கார்சியா மார்க்வெஸ் -ஆங்கில வழி தமிழாக்கம் : விசாலாட்சி

மன்னிக்கவும் - சுத்தமாக மெய்ப்பு பார்க்க வில்லை

ஒரு செவ்வாய் பகல் தூக்கம்
- கேப்ரியெல் கார்சியா மார்க்வெஸ் -

ஆங்கில வழி தமிழாக்கம் : விசாலாட்சி
 மார்க்வெஸ்ஸின் சியாஸ்டா - விசாலாட்சி-படிகள்-1983-1
 file:///arulselvan

பெரும் அதிர்வுகளுடன் அந்தப்பாறைக் குடைவுக்குள் விருத்து வெளிப்பட்ட ரயில் வரிசையாய் இருந்த நீண்டதொரு வாழைத் தோப்பினக் கடந்து ஓடிக்கொண்டிருந்தது. காற்றில் ஈரம் குறைந்து போனதால் கடற் காற்றை உணரமுடியவில்லை. ரயில் பாதை அது இணையாக ஓடிய அந்தச் சாலையின் பல எருது வண்டிகள் வாழைக் குலைகளுடன் போய்க் கொண்டிருந்தன. சாலையின் மறுபுறத்தில் பல அலுவலகங்களும், சிவப்புச் சாயம் பூசப்பட்ட செங்கல் ஆட்டிடங்களும் குடியிருப்புகளும் ஒரு ஒழுங்கின்றி அமைத் திருந்தன. புழுதி படிந்த பனைமரங்களும் ரோஜாப்புதர்களும் பின்னே பல வீடுகளின் மொட்டை மாடிகளில் வெண்ணிற மேசைகள் தெரிந்தன. காலை பதினொரு மணியாகியும் இன்னும் உஷ்ணம் ஆரம்பிக்கவில்லை.

அந்த மூன்றும் வகுப்புப் பெட்டியில் ஒரு வயதான பெண் மணியையும் அவனது பனிரெண்டு வயது மதிக்கத்தக்க மகளையும் தவிர வேறு யாருமில்லை.  பெட்டியின் உள்ளே திடீரென நெஞ்சை அமுக்கினாற்போ ல் கரும் புகை சூழ்ந்தது. 'அந்த ஜன்னலை மூடி விட்டால் நல்லது. இல்லையானால் உன் தலை முடி பூராவும் புகை படிந்துவிடும்' என்று மகளை நோக்கிச்சொன்னாள் அந்த முதியவள்.  துருப்பிடித்த அந்த மூடியோ அந்தப் பெண் பெரு முயற்சி செய்தும் அசைத்து கொடுக்கவில்லை. புகையோ மேன்மேலும் உள்ளே புகுந்து ஒரேயடியாய் கஷ்டப் படுத்தியது தன் டி யி ல் வைத்திருந்த தின்பண்டங்கள் இருந்த பாலிதீன் பையை பும், செய்தித்தாளின் கற்றியிருந்த ஒரு கோத்து மன்னரயும் கீழே வைத்து விட்டு ஜன்னல் விட்டு அகன்று எதிர் இருக்கையில் தன் அம்மாவைப் பார்த்து உட்கார்ந்து கொண்டான் அவள். அப்போதுதான் அவள் தன்முதன்ாப் சயின் பயணம் போகிருள். ருங்கும் மிகவும் ந் த ன துக்கம் அனுஷ்டிப்பதற்கான ஆடைகளே உடுத்தி வருந்தனர்.
கண்களேச் சுற்றிக் காணப்பட்ட கருநின் காம்புகளும், ஆங்கிலேயப் பாதிரி மான் அணிவது போன்ற இறுக்கமான த

நீண்ட உடுப்பின் வழியே தெரிந்த ஒடுக்க மான தளர்த்த உடலும் அந்தப் பெண்மணி பின் வயதை மிகவும் அதிகரித்துக்காட்டின. ஒரு காலத்தில் பெருகுடன் இருந்திருக்கக் கூடிய இப்போது உரித்து வெளிறிப்போப் இருந்த ஒரு தோல் கைப்பையை இருகை காாதும் பிடித்துக் கொண்டு, முது . அழுத்தமாய் ஒரு சாப்மானம் இாடிஇருக்கை பின் பதித்துக் கொண்டு அமாத்திருத்திருத்த அந்த முதியவனின் முகத்தின் வறுமைக்கே பழக்கப்பட்டுவிட்டவர்களிடம் கானப்படு கிற - மனசாட்சியை இ க்கி த, கட்டுப் படுகிறதானதொரு இறுக்கமான அமைதி குடிகொண்டிருந்தது.
பன்னிரெண்டு மணியளவில் உஷ்ணம் ஏத ஆரம்பித்தது. அந்தப் பெண்மணியும் இபே ஆடி ஆடி விழுத்தது முடிவில் துங்க ஆரம்பித்து விட்டாள். வெளியே .ெ டி கோடிகளின் ஊடே தெரிந்த அமானுஷ் அமைதியில் நிழல்கள் கூட சுத்தமாய் விழுத் இருந்தன. ஆல் உள்ளேயோ பதப்படாத தோவின் வாடை அடித்துக்ெ காண்டிருந்தது கண்ணேக் கூசன் வக்கும் நிறங்களில் ரவீடு கன் இருந்த இரண்டு சிற்றுார்களில் நின்று புறப்பட்ட சயி ம் வேகமெடுக்க வின் தனது விகளே நீக்கிவிட்டு பூத் சேண்டி தண் ைதெளித்துக் கொண்டு வர குளியறைக்குச்சேன்து வந்தாள் சிதும் ஆன் திரும்பி வரும்போது அம்மா சாப்பிடு வதற்காகக் காத்திருத்தான் ஒரு துண் இ பான்ாடத்தட்டி அரை ரொட்டி, ஏதோ துண்டு இனிப்பு இவற்றை மகளிடம் காடுத்துவிட்டு தானும் அதே அனவு எடுத் துக்கொண்டான். இப்போது வண்டி ஒரு இருப்புப் பாத்தைக் கடந்து ஏதோவொரு நகரத்தை அடைந்தது. இந்த நகரத்தில் முன்னவற்றைப் போலில்லாமல் இ.த ன் கடைத் தெகுவில் (Plaza) பெருங்கட்டத் தைப் பார்க்க முடிந்தது அந்தக்கடும் வெப் பின்தும் ஒரு இனிமையான ட்யூனே பாண்டு வாத்தியத்தின் வாசித்துக் கொண்டிருப்பது கேட்டது. சந்தே பசுமையாகத் தெரித்த பத்ருேகு புறமும் கடைசியில் வறட்சியின் வெடித்துப்போன திருப்பரப்பின் போ ப் முடிந்தது. சாப்பிடுவதை நிறுத்தி உன் ஷாவைப் போட்டுக்கொள்" என்ருன் அம்.
________________
அந்தப் பெண் வெளியே பாத்தாள். பான்ேபப் போன்ற அந்த நிலப்பரப்பில் மு ன் னி லும் அதிக வேகத்துடன் ரயில் போகிறது மட்டுமே அங்குக்குத் தெரிந்தது. கையிலிருந்த இனிப்புக் துண்டை பைக்குள் திணித்துவிட்டு அவத க்களே அணிந்து கொண்டான். அம்மா அவன் ஆக பில் ப்பைக் கொடுத்து தயை வாரிக் கோள் ன் து சொல்வி விட்டுத் துன் கழுத்து வியர்பையும் எண்ணே விழியும் முகத்தையும் துடை த்துக்கொண்டாள். தின் iார் முடித்துக்கொண்டு வெளியே பார்த்துக் கொண்டு வந்தாள் து மி, திடீரென்று அம்மாவின் அதட்டலான் குரல் கேட்டு கலை திமிர்த்து பார்த்தாள். வேறேதாவது செய் iiதாலும் இப்போதே செய்து தோன், அப்பு தாத்தின் செத்தாலும் வேறெங் இந் தண்ணீர் குடிக்கத் கூடாது முக்கியமாக அழவே கூடாது' என்று அம்மா சொன்ன துக்குத் தன்ய ஆட்டிருள்.

வண்டி கிளம்புவதற்கான வில் சக்த மும், தர்ைபில் தக்சம் இழுபடுவது மாதிரி கான பழைய ரயிலின் சத்தமும் காதைக் குடைந்தது. வெப்பக் காற்று பெட்டியைச் சூழ்ந்த்து உணவுப்பொருள் வைத்திருந்த பாலிதீன் பையை மடித்துக் கைப்பைக்குள் வைத்துக் கொண்டு அந்தப் பெண்மணி இயங்க ஆத்தமானுள் ஒரு விநாடியில் இந்தப் பிரகாசமாண் ஆகண்டு மாதச் செள் வாய்க்கிழமையில் நகரம் முழுவதும் ஜன்ன வி. படங்ாய்த் தெரிந்தது. நன்ரு ஆனந்த தானிக் பூச்செண்டைச் சுற்றிக் கொண்டு விளம்பி, கேள்வியுடன் அம்மாவின் முகத் தைப் பார்த்தவளுத்து ஒரு குளுமையான பார்வை பதிலாப்க் கிடைத்தது.
ரயில் வேகம் குறைந்து பின் நின்றது. ஸ்டேஷனில் யாருமில்லே பாதுமை தின் படர்ந்த சர்வேயின் மறுபுற நடைபாதையில் சமal-fiel மட்டுமே இந்திருந்தது மத்தி பசன் வெயிலின் மே வெப்பத்தில் மிதத்து கொண்த்ருந்தது. தாயும் மகளும் ரவி,இன்ட்டிரங்கி தெருவில் நடந்தார்கள். நடைபாதையில் பதிக்கப் பட்ட சதுசக்கர்களின் இடையிடையே புல் பூண்டுகள் கிளம்பியிருந்தன.
அந்த இரண்டு மணி மத்தியான வேனே வில் நகரம் முழுதும் தனது மந்தமான பகல் துக்கத்தில் ஆழ்த்திருத்தது. கடைகண்ணி கள் அலுவலகங்கள், பன்னிக் கூட ன் பாவும்ே பதினுெரு மணிக்கு மூடி மாதுே மூன்றரை மணிக்கு இந்த ரயில் திரும்பி இங்கிருந்து புதுப்பட்ட கருக்குப் பயனத் தைத் துவக்கும் போது தான் திறக்கும்.
மார்க்கெட்டில் ஒரு புறமிருந்த ஹே -- ன் பார் தத்தி அலுவல்கம். Pog ial தவிர ம .தே துவும் திறந்இருக்கவின் சற்றேரக்குதுை ஒரே தி ரி தெரிந்த விடுகளிலும் த ன் உட்புறம் தானிடப்பட்டு ஜன்னல்களில் இ கள் இழுத்து மூடப்பட்டிருந்தன். வீட்டினுள் த்ெதி வெப்பம் தெரிந்தமையால் பலர் முந்தத்தில் அாந்து மதிய உணவு சாப்பிட் இக் கொண்டிருந்தார்கள். மேலும் இது ச் வதுமை மரத்தடியில் நாற்கான் இழுத் துப் போட்டு :மாக உறங்கிக் .ே ச டிருந்தார்கள்.
இருவரும் வருதுமை மரங்களின் நிழவி னுடே இரத்தின் தாக்கத்தை சிது :ஆத்து விடான் நடத்து நே இருக் :ே பாதிரியின் வீட்டை அடைந்தார் கன், வீட்டினுள் மின்சார விசிறியின் ஒசை மட்டுமே கேட்டுக்கொண்டிருந்தது. கதவின் லென்பே இருந்த இரும்புச் சட்டத்தின் மீது . ஆா திட்டி சத்மெழுப்பி பதில் வராது மீண்டுமொருமுறை கட்டிஆன் அந்தப் பெண்மணி, சற்று நேரத்தில் மிக தனமான ஓசையுடன் கதவு திறக்கப் பட்டு இரும்புக் கிராதி வழியே ஒரு பெண் குரல் 璧 ஜாக்கிரதையாக! ராது" என்று கேட்டது.
பாதிரியாரைப் பார்க்க வேண்டும்' என் இன் இவள், அவர் துரங்கிக் கொண் டிருக்கிருர் ஒரு வ ச . . | ய மா . :திருக்கிறேன்" அழுத்தமான முடிஇ-ன் தெளிவந்தது இவன் குரல். தவிர்க்க முடியா : இன்த்"திறந்து கொண்டு புெகுத்த உடம்புடன் ஒது வயதான பெண்மணி வந்து இவர்களே உள்ளே அழைத்துப் போனுள் ரைத்த தங்யும் வெளிறிய தே ம் 3. அன்ை கண்ன் தடிமனை கன் ஐடிபிள் பின்னே சிறிதாய்த் தெரிந் க. அதையினுள் வாடிய ன பாசன ரீதியது. ஒரு பக்கமாய்க் டேந்த 1 பெகுல்ெ அவர்களே அாத் சோன் : -ன போனன் சிறுதி - உட்கார்த்து கொண்டான். இது அவன் அம்மாவோ ஏதோ போது இரயின் தத்தி தந்து அடிப்பையை இறுகப்பிடித்து இன்து செண்டிருத்தாள் சந்து நேரத்துக்கு :: கழற்சி தவிர வேறெந்த -யும் கேட்கவில்லை. மீண்டும் அதவருகே தான் அப்பெண்மணி"அவர் இப்போது - இத்து நிமிடத்திற்கு முதை இது போளுர் அதனுள் அவர் உங்கள் இப்போது ீட்டு முன்து மணிக்கு மேல் வரக் 3. ஒரு ஆல்ை மூன்றரை மணிக்கு சத் ாேம்புகிறதே" - பதில் த . ழ் ந் த
________________
இரவில் சுருக்கமாக, ஆல் தட்ட முடியாத ஒரு தொனியில் இருத்து. முதல் முறையாக அந்த வீட்டுப் பெண்மணி புகமுறுவலித் தாள்.
"அப்படியானுல் சரி' என்று அவ ன் உள்னே போனதும் த ன் பெண்ணருகே உட்கார்த்து கொண்டான் முதியவள். அவர் ஆள் இருந்த அந்த அறை எம்மையானதாய் இருந்தாது. சுத்துமாகவும் நறுவிசாகவும் இருந்தது. அறையை இரண்டாகப் பிரித்த மரத்தடுப்பின் 蠶 த மேஜையின் மேல் மேஜை விரிப்பு வீர்க்கப்பட்டு அதன் மீது ஒரு புராதன தட்டெழுத்துப் பொறி பும் ஒரு பூச்சாடியும் அவற்றின் பின்னே திருச்சபை சம்பந்தப்பட்ட காகிதங்களும் ஒ. மு க வைக்கப்பட்டிருந்தன. ஒரு கன்னிப் பெண்ணின் கவனிப்பில் இருக்கும் அலுவலகம் என்பது அதைப் பார்க்கும் போதே தெரிந்தது.
இம்முறை கதவைத் திறந்து கொண்டு LIIT மூக்குக் கண்ணுடியை கைக்குட்டை யான் துடைத்துக் கொண்டே .ெ வ ரி.யே வந்தார். அவர் அதைப்போட்டுக்கொண்ட தும் முதலில் கதவைத் இறுத்து பெண்ணின் சகோதரர் தான் இவர் என்று புரிந்தது. "என்ன உதவி வேண்டும்" என்று கேட்டார் "மயானத்தின் சாவி வேண்டும்" என்ருன் அவள் பாதிரியார் அந்த இருவரையும் மாறி மாறிப் பார்த்தார். சிறுமி டி மீது பூங் கொத்தை வைத்துக் கொண்டு கான்ன்ன பெஞ் சின் கீழ் ஒன்றன்மேலொன்ருகப் போட்டுக் கொண்டு உட் காந்திருந்தான். கம்பி வேரப்பட்ட ன்னலின் வழியாகத் தெரிந்த பளிரென்ற 蠶。 ஆகாயக் தைப் பார்த்து விட்டு மீண்டும் அவர்கள் பக்கம் திரும்பி "இந்த வெப்பின்ா சற்று வெயில் இறுங்கும் வரை பொதுத்திருக்க வா.மே ..." ஒன்ருர் பாதிரி அவன் மெளனம் சாதித்தான். அப்புறம் போய் மேஜையில் உட்கார்ந்து பேணு மசி, அட்டை போட்ட ஒரு நோட்டுப் புத்தகம் எல்லாவற்றையும் எடுத்து வைத்துக் கொண்டு வேயைத் தொடங்கிளுர் பேணு பிடித்திருந்த அவர் கவில் அவர் தலையின் இருந்ததை விடவும் அதிக அளவு முடி இருந்தது.
_ந்த மயானத்திற்குப் போக வேண்டும்!" -ன்  ைேட்டார். _ார்லோஸ் சென்டனுே"
_i:'
கார்லோஸ் சென்டகுே' என்று அவள் இாண்டாம் முறை சொல்வியும் அவர் புரிந்து _ண்டதாகத் தெரியவில்வே போன - கொல்லப்பட்ட திருடன் ... அவன்
13
அம்மா தான் நான்' என்று அவள் மீண்டும் சொன்னதும் ட் டென் அவர் அவனே ஆராய்வது போல் பார்த்தார். ஆளுன் அவன் உணர்ச்சிவசப்படாமல் மிகுந்த திட்த்துடன் இருப்பதைப் பார்த்து அவருக்கே மு . வந்து போனது. பாதிரி தயைக் குனிந்து உட்கார்ந்து எழுத ஆரம்பித்தார். அவாேப் பற்றிய விபரங்களே ஒவ்வொன்குய் அவர் கேட்கக் கேட்க இவள் ஏதோ தானிலிருத்து படிப்பது போல் தயங்காமல் சீராகப் ப்தில் சொல்லிக் கொண்டே வந்தாள் எழுதும் போதே அவருக்கு வியர்க்கக் தொடங்கியது சிறுமி தனது காலனினைக் கனேந்து விட்டு பெஞ்சின் குறுக்குத் தண்டில் குதிகால்களே அழுத்தம் பதித்துக் கொண்டான்.
இந்த இடத்திலிருந்து சில கட்டிடங்கள் தன்னியிருத்த ரெபக்கா என்ற கைம்பெண் னின் வீட்டில் தான் அது நடந்தது. சென்ற வெள்ளிக்கிழமை அதிகாக் மூன்று மணி. மழைச் சக்தத்தையும் மீறி எழுந்த அந்த ஓசையைக் - கதவை உடைக்க மு ய லும் ஓசை - கேட்டு எழுந்தாள் ரெபக்கா ஒரு பழங் கா க் கிங் இழுப்பறையிலிருந்து, கர்னல் ஆரலியானுே புவன்டியா காலத்தில் உபயோகப்படுத்தப்பட்ட அத்தக் கத்துப் பாக்கியை எடுத்துக் கொண்டாள் சந்தர்ப் பங்கோடுத்த பயத்தினதும், இருபத்தெட்டு வருடத் தனிமை கொடுத்த கூர்மையான கவன உணர்வினதும், இருக்கும் இடம், தாள் இருக்கும் இடம் மட்டும் அல்ல கதவின் பூட்டு இருக்கும் உயரத்தைக் கூட மீதச் சரியாக அவனால் #ಣ್ಣ: முடிந் இது கைத்துப்பாக்கியை இரு கைகளாலும் இறுகப் பற்றி, கண்களே முடிக் கொண்டு துப்பாக்கியை அழுத்தினுள் உலோகம் பூசிய உ த் தி இ ன் ஓர் அதிர்வும். வெளியே சிமெண்டுத் தாழ்வாரத்தில் கேட்ட உலோ க. சப்தமும் தொடர்ந்து கரீனமான ஆளுன் இனிமையான குரலில் ஆ.அம்மா" என்ற சத்தமும் கேட்டன. அவள் அப்போது தான் வாழ்க்கையின் முதன்  ை யா . துப்பாக்கியைப் பயன்படுத்தி இருந்தான் ..
மறுநாள் காவேயின் வீட்டின் வெளியே விழுந்து கிடந்த அந்த மனிதனுடைய முக்கு து ப்ப கி ரவையால் கூழாகியிருந்தது. அவன் _ராக கோடு போட்ட சணல் சட்டையும், ஒரு கயிற்தை பெல்ட்டாக உபயோகித்து சாதாரண பேண்டும் அணிந் இருந்தான் வெறும் கால்களுடன் கிடந் தான். அவன் யாரென்று அந்த நகரத் இலுள்ள யாருக்கும் தெரியவில் "ஆன்... அவன் பெயர் தான் கார்வோஸ் சென் டனுே:' எ ன் கேட்டார் எழுதுவதை முடித்து தன் ேே: பாதிரி. சென்டனே அயாலா. அவன் தான் என் ஒரே மகன்"
:
:
என்ருன் அவன். இப்போது பாதிரி எழுந்து உள்ளே போப் கதவின் உட்புறம் தொங்கிக் கொண்டிருந்த இரண்டு பெரும் சாவிகளைக் கொண்டு வந்து இறந்திருந்த அத்ததோட்டுப் புத்தகத்தின் மேன் போட்டார். அந்தச் சர்விகளேப் பார்த்ததும் இ ன வ தா ன் செயிண்ட் பீட்டரின் சாவின் போதும்" என்று சிறுமி கற்பனை பன்னிக் கொண்டாள் முன்பு அவளுடைய அம்மா சிறுமியாய் இருக் கும் போது கற்பன் பண்ணியது போல் ஒரு காலத்தில் இந்தப் பாதிரியே கூட கற்பனை பண்ணியது போன்.
பாதிரி தான் எழுதிய தாளில் அவளேக் கையெழுத்துப் போட்சி சொன்கு அவள் கைப்பையை அக்குளின் இடுக்கிக் கொண்டு ஆணித்து தன் பெயரை அவர் குறிப்பிட்ட இடத்தில் துெக்கினுள் சிறுமி பூங்கொத்தை ாேர் எடுத்துக் கொண்டு ஆரை சப்திக்க நடைக்குப்போப் த அம்மாவையே கவன மாயப்பார்த்து நின்றுள் ஒரு பெருமூச்சுடன் நீங்கள் அவனே தன்வழிப் படுத்த முயற்சி செய்யவே இபைா' என்து கேட்டார் பாதிரி.

"அவன் மிகவும் நல்லவனுயிருந்தான்" என்ருள் அவள். தட்டென திதிர்ந்து தாயை யும் பின் களையும் மாறி மாறிப் பார்த்த பாதிரி அவர்கள் இருவருக்குமே அழுகை வராதது அண்டு மிகவும் ஆச்சரியமடைந் தார். மீண்டும் அதே தரவின் அவனே நான் பிதா சாப்பிடும் பொருள் இனக் காவாடக் கூடாது என்று சொல்வியிருந்தேன். அவனும் பேசின. தித்தான். அதோடு, அவன் குத்துச் சண்டைக்குப் போய் வரும் போது, 鸞 வாங்கிய தான் களேத்துப் .ே பா ப்
** 魯
- 'து முன் து நாட்கள் படு த க் டப்பான்' என்ற அன் தொடர அப் போது சிறுமியும் இடை வெட்டி "அதனுன் அன்னுடைய நான் சப் பற். கிளயும் பிடுங்க வேண்டியதாயிற்று" என்ருன், ஆமாம். உண்மை தான். அப்போது நான் சாப்பிட்ட ஒவ்வொரு வாய் சாப்பாட்டிலும் அவன் சனிக்கிழம்ை இரவுகளில் வாககிய அடியின் ருசிதான் தெரிந்தது" -

1 .டவுள் த்ெதத்தை யார் அறிய முடி பும் ..." என்ருர் பாதிரி, ஆனுள் அவர் கு i என்னவோ உணர்ச்சியற்ற இருந்தது. கார ம்ை, இபாதிரியான விஷயங்களுக்கு அவர் பழக்கப்பட்டுப் போயிருந்ததும், அப்போது அது . - ப் அதி வெப்பமும் தா. , தொடர்ந்து கொட்ட விவிட்டுக் கொண்டு. விட்டத்தட்ட தாங்கிக் கொண்டே அவர்சன் என்னென்ன எப்படியெப்படி செய்யவேண்டு மென்று விளக்கிஞர் அவர்கள் போக வேண் டிய வழியையும் திரும்பி வரும்போது அவ ரைத் தொந்தரவு செய்யாமல் சாவியைக் சதவிடுக்கு வழியாக உன்னே வைத்து விடு
மாறும் சொன்னுர், அதே இடத்தில் அவர் தன் விரும் ు கோவிலுக்கு ஏதேனும் காணிகின் செலுத்துவதாருல் அதையும் சாவியோடு வைத்து விடுமாதும் சொன்னுர், என் வற்றையும் கவனமாக் கேட்டுக் கொண்டவன் புன்னகை அரும்பாத முகத் துடன் நன்றி கூறி விடை பெற்ருள். போகும் போ து வெப்பத்தால் தாக்கப்படாமல் 纜 கலேயை மூடிக்கொண்டு போகுமாறு
சான்குர் பாதிரி,

சொன் லிவிட்டுக் கதவைத் திறக்க சென் ஹவர் யாரோ மூக்கை இரும்புக் கிராதியில் அழுந்தப் பதித்துக் கொண்டு உள்ளே பாப் பன்தக் கண்டார். வெளியே பல குழந்தை கள் நின்றிருந்தன. கதவு முழுக்க திறந்த வுடன் குழந்தைகள் வெவ்வேறு திசை, ரில் ஓடின. பிறகு தான் கைது . பரங் ரீமுலில் கட்டம் கூட்டா பெரியவர்களும் நின்று வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருப் பது தெரிந்தது. சாதாரணமாக அத் த் தேரத்தில் தெருவின் யாரும் இருப் இன் .ே கடும் வெயிலின் ஊரே தந்து கொண்டி ருத்த அந்த வேளையில் வேடிக் ை பார்த்துக் கொண்டிருந்த அந்தக் கூட்டதைக் ண்ட தும் சட்டென அவருக்குப் புரிந்து போயிற்று அவர் பொதுவாக அதன் சாத்தினர். "ஒரு நிமிஷம் பொதுங்கன்" என்று அந்தப் பெண் மணியிடம் அவளே நேருக்கு நேர் பார்க்கா மல் தினர். அப்போது தனது இரவு உடை பின் மீது சருப்பு ஜாக்கெட் அனிந்து த: முடி தோளில் புள்ள மெனனம் _ள் கதவின் வழியே வெளிவந்தாள் பாதிரியின் தங்கை,

பாதிரி அவளிடம் என்ன அது கூட் டம்' என்று கேட்டார். அவர்கள் அவ வித்து விட்டார்கள் என்று முனு முனுத் தான் அவன். அப்படியானுல் நீங்கள் முத் அத்துக் கதவு வழியே போவது நல்லது.' "அங்கேயும் அதே மாதிரி தான் எல்லோ கும் ஜன்ன்ஸ் பக்கத்தில் இருக்கிருள் கள் இதுவரை ஒன்றும் புரியாம் நின்றி குந்த இந்த முதியவன் இப்போதுதான் வெளி யே பாக்க முனைத்தாள். பாத்த பிறகு தான் அவளுக்கு விஷயம் விளங்கியது. மகளிடமிருந்த பூக் தான் வாங்கிக் கொண்டு , வ நோக்கி அவள் நடக்க. பெண்ணும் தொடாத்தாள். சூரியன் இறங் கும் h-r பெறுங்கள்' ...To ஆர் பாதிரி. "நீங்கள் இந்த வெளிவில் உருகி விடுவீர் ஆள். இருங்கள். தன் ஒரு குடை தருகி றன். பாதிரியின் தங்கை தான் நிக் இடத்தை விட்டு அசையாமல் கூறி குள் பரவாயி. இப்படியே வசதியா கத்தான் இருக்கிறது." என்று சொல்லிவிட்டு தன் கையைப் பற்றிக் கொண்டு தெருவில் நடந்து போய்க்கொண்டிருந்தாள் அவன்.


O


************************************************
ஒரு செவ்வாய் பகல் தூக்கம்

- கேப்ரிசியல் கார்சியா மார்க்சிவஸ் -

பெரும் அதிர்வுகளுடன் அந்தப்பாறைக் குடைவுக்குள்ளிருந்து வெனிப்பட்ட ரவில் வரிசையாய் இருந்த நீண்டதொரு வாழைத் தொப்பினேக் கடந்து ஓடிக்கொண்டிருந்தது. காற்றில் ஈரம் குறைந்து போனதால் கடற் காற்றை உணரமுடியவில்ஃப். ரயில் பாதை க்கு இண்பாக ஓடிய அந்தச் சாஜ்ஜயின் பல் எகு து வண்டிகள் வாழக் குங்களுடன் போய்க் கொண்டிருந்தன. சாஃபின் மது புறத்தில் பல அலுவலகங்களும், சிங்ப்புச் சாயம் பூசப்பட்ட செங்கிங் கட்டிடங்களும் குடியிருப்புகளும் ஒரு ஒழுங்கின்றி அமைந் திருந்தன். புழுதி படிந்த பனமரங்களும் ரோஜாப்புதர்களும் பின்ன்ே பல ஆண்டுக்ளின் மொட்டை மாடிகளில் வெண்ணிற மேச்ை கள் தெரிந்தன. காஃப் பதினுெரு மணியாகி பும் இன்னும் உஷ்ணம் ஆரம்பிக்க்வில்ஃ.

அந்த மூன்றும் வகுப்புப் பெட்டியில் ஒரு வயதான பெண் மணியையும் அrது பனிரெண்டு வயது மதிக்கத்தக்க மக்ாேதும் தவிர வேறு யாருமில்,ே பெட்டியின் உள்ன்ே திரென நெஞ்சை அமுக்கிருத்போல் இரும் புகை சூழ்ந்தது: "அந்த ஜன்னரே மூடி விட்டால் நல்லது. பேஒல் நின் தயே

ராவும் புன்க படித் நிம்" என் ###: ಙ್ పిజ్ ங் துருப்பிடித்த அந்த மூடியோ அந்திப் பண் பெரு முயற்சி செய்தும் அசைந்து கொடுக்கவில்ஃப் புகையோ மேன்மேலும் உள்ன்ே புகுந்து ஒரேயடியாய் கவிழ்டப் படுத்தியது தன் மடியில் வைத்திருந்த தின்பண்டங்கள் இருந்த பாலிதீன் பையை பும் செய்தித்தாளில் சுற்றியிருந்த ஒரு கோத்து மலரையும் கீழே வைத்து விட்டு ஜன்னல்ே விட்டு அகன்று எதிர் இருக்கையில் தன் அம்மாவைப் பார்த்து உட்கார்ந்து கொண்டாள் அவள், அப்போதுதான் அவள் தன்முதலாய் ரயில் பயணம் போகிருள். ప్లే மிகவும் 4 ந் த லா ன துக்கம் அனுஷ்டிப்பதற்கான ஆடைகளே நடுத்தி பிருந்தனர்.

கண்களேச் சுற்றிக் காணப்பட்ட திருந்து நரம்புகளும், ஆங்கிலேயப் பாதிரி மார் அணிவது போன்ற இறுக்கமான அந்த

ஆங்கி ைவழி தமிழாக்கம் விசால்ாகரி

நீண்ட உடுப்பின் வழியே தெரிந்த ஒடுக்க மான் தவிர்ந்த உடலும் அந்தப் பெண்மணி பின் வயதை மிகவும் அதிகரித்துக்காட்டின. ஒரு திாலத்திக் மிெருதுடன் இருந்திருக்கக் கூடிய, இப்போது உரிந்து வெளிறிப்போ இருந்த ஒரு தோல் கைப்பையை இருகை ள்ோலும் பிடித்துக் கொண்டு, முதுகை அழுத்தமாய் ஒரு சீாய்மரினம் நீாடிஇருக்கை பில் பதித்துக் கொண்டு அமர்ந்திருத்திருந்த அந்த முதியானின் முகத்தில் வறுமைக்கே பழக்கப்பட்டுவிட்டங்ரிகளிடம் காணப்படு கிற - மனசாட்சியை மதிக்கிற, கட்டுப் படுகிறதானதொரு இறுக்கமான் அமைதி ஆடிதோண்டிருந்தது.

பன்னிரெண்டு மணியளவில் உஷ்ணம் ஏத ஆரம்பித்தது. அந்தப் பெண்மணியும் தீயே ஆடி ஆடி விழுந்தது முடிவில் துரங்கி ஆரம்பித்து விட்டாள். வெளியே செடி கோடிகளின் ஊடே தெரிந்த அமானுஷ் அமைதியில் நிழல்கள் கூட சுத்தமாகப் விழுந் திருந்தன, ஆஜல் உள்ளேயோ பதப்படாத தோலின் வாடை அடித்துக்கொ ண்டிருந்தது கண்ணேக்கூசன் வக்கும் நிறங்களில் ம்ரவீடு இன் இருந்த இரண்டு சிற்றுரர்களில் நின்று புறப்பட்ட ரயிங் சற்றும் வேகமெடுக்க வில்க்ஸ் தனது காளிகளே நீக்கிவிட்டு பூர் சேண்டிங் தண்ணீர் தெளித்துக் கொண்டு வர குளியவறைக்குச்சேன்று வந்தாள் சிறு அவள் திரும்பிவரும்போது அம்மா சரிப்பீடு தெற்காகக் காத்திருந்தாள். ஒரு துண் 3 பாலான்டத்திட்டி அரை ரொட்டி, ஏதோ శ్లో துண்டு இனிப்பு இவற்றை மகளிடம் காடுத்துவிட்டு தன்னும் அதே ஆனவு எடுத் துக்கொங்டாள். இப்போது ஆண்டி இருப்புப் பாவத்தைக் கடந்து ஏதோவொரு நகரத்தை அடைந்தது. இந்த நகரத்தில் முன்னவற்றைப் போவில்லாமல் இதன் கிடைத் தெருவில் (P323) பெருங்கட்டத் வருதப் பார்க்க முடிந்தது அந்தக் கடும் வெப் பிவிலும் ஒரு இனிமையான ட்யூனே பாண்டு வாத்தியத்தின் வாசித்துக் கொண்டிருப்பது கேட்டது. சந்தே பசுமையாகத் தெரித்த பாந்நேரு புறமும் கடைசியில் வறட்சி வெடித்துப்பேர்ன் நிஜப்பரப்பின் போ ப் முடிந்தது. சாப்பிடுவதை நிறுத்தி "உன் ஷால்ைப் போட்டுக்கொள்" என்ருள் அம்மா

________________

ஆத்தப் பெண் வெனியே பாரித்தாள் பால்ஸ்யப் போன்ற அந்த தில்ப்பரப்பில் முன்னி லும் அதிக் சேக்த்துடன் ரயில் போகிறது மட்டுமே அங்ளுக்குத்தெரிந்தது ஐகயிலிருந்த இனிப்புத் துண்டை பைக்குள் திணித்துவிட்டு அவசரமாக ஷக்சன் ஆனித்து கொண்ட்ான். அம்மா அங்கீன் கை பில் 'சீப்பைக் கொடுத்து தஐயை வாசிக் கோள்" என் து சொல்வி விட்டுத் தன் கழுத்து வியர்வையூையும்_ாண்ண் விழியும் முத்தையும் துடைத்துக்கொண்டாள். தீஃவ் சிேமுடித்துக்கொண்டு வெஜியூேபர்ேத்துக் தெர்ன்ந் ந்ேதாள் சிறுமி, திர்ரென்று அம்மாவின் அதட்டலான் குரல் கேட்டுதல் நிர்ேந்து பார்த்தாள். வேறேதாவது செய் தானுலும் இப்போதே செய்து த்ெதுள்: அப்புதங்தாகத்தில் செத்தாலும் வேறெங் கும் தண்ணீர் குடிக்கத் கூட்ாது முக்கியமாக அழவே டிடாது" என்று அம்மா செசின்ன துக்குத் தன்ய ஆட்டிருள்,

வேண்டி கிளம்புவதற் தான் விவில் சத்து மும், த்ரையில் த சூரம் இழுபடுவது மாதிரி போன பழைய ரயிலின் சத்தமும் காதைக் குகடந்தது. வெப்பக் காற்று பெட்டியைச் சூழ்ந்த்து உணவுப்பொருள் வைத்திருந்த வீேதின் பையை மடித்துக் தன் சூப்பைக்குள் வைத்துக் கொண்டு அந்தப் புேள்மிஒரி இயங்க ஆயுத்தமானுள். ஒரு விநாடியில் இந்தப் பிரகாசமான் ஆகண்டு மாதச் சேள் வாய்க்கிழமையில் நகரம் முழுவதும் ஜன்ன விங் படங்ாய்த் தெரிந்தது. நன்ரூசு நனேந்த தானிக் பூச்சென்டைச் சுற்றிக் கொண்டு இளம்பி, அம்மாவின் மூந்த் இதைப் பார்த்தவருக்கு ஒரு குஜ்னிமியரின் பார்துை பதிலாய்க் கிடைத்தது.

ரயில் வேகம் குறைந்து பின் நின்றது. ஸ்டேஷனில் யாருமில்ஃ:வாதுமைமிக நிதில் படர்த்த சர்லேயின் மறுபுற நடைபான்தீயில் ஈருரு:he மட்டுமே திறந்திருந்தது மத்தி *සුද්ද த* ரமே வெப்பத்தில் மிதத் காண்த்ருந்தது. தாயும் மகளும் ಅಜ್ಜಿ リ。 rt :: நடத்தார்கள். நடைபாதையில் பதிக்கப் பட்ட சதுரக்கற்களின் இடையிடேயே புல் பூண்டுக்ள் கிள்ம்பியிருந்தன.

அந்த இரண்டுமினி மத்தியான கேனே வில் நக்ரம்முழுதும் தனது மந்தமான் பகல் தூக்கத்தில் ஆழ்ந்திருந்தது கன்டகன் கள் அலுவலகங்கள், பன்னிக் கூடங்கள் பாவுமே பதினுேரு பணிக்கு மூடி தாரே மூன்றரை மணிக்கு இந்த ரயில் திரும்பி ஆங்கிருந்து புறப்பட்ட கன்ருக்குப் பயன்தீ தைத் துவக்கும் போது தான் திறக்கும்,

2

" |

மார்க்கெட்டில் ஒருபுறமிருந்த ஜேட்

சின் பார்' தத்தி அலுவல்கம், F008 தவிர மற்தெது ஆம் திறந்திருக்கவில் சற்றேரக்குற்ைப ஒரே மாதிரி தெரிந்த எக்லி வீடுகளிலும் கதவு க்ன் உட்புறம் தானிடப்பட்டு தி E ர க ங் இழுத்து மூட்ப்ப்ட்டிருந்தன. வீட்டினுள் குேத்த வ்ெப்பம் தெரிந்தமையால் பர் முதித்தில் அமர்ந்து மதிய உணவு காப்பிட் டுக் கொண்டிருந்தார்கள். மேலும் சிலர் வாதுமை மரத்திடியில் நாற்காஜிக்னே இழுத் துப் போட்டு சுமாக உறங்கிக் r டிருந்தாரிகள்,

இருவரும் வருதுமை மரங்களின் நிழலி லுபேட் நத்ரத்தின் தூக்கத்த சிறிதும் சுஃத்து விடாமல் நடந்து நேரே திருக் கோயில் பாதிரியின் வீட்டை அடைந்தார் கள், வீட்டினுள் மின்சார விசிறியின் ஓசை மட்டுமே கேட்டுக்கொண்டிருந்தது. 4 górsäf வெளியே இருந்த இரும்புச் சட்டத்தின் மீது விர ஆாங் திட்டிசத்திமெழுப்பி பதில் வராது சேததுே மீண்டுமொருமுறை திட்டிஜன் அந்தப் பேண்மணி, சற்று நேரத்தில் மிக நீதர்னமான ஓசையுடன் கதீவு திறக்கப் பட்டு இரும்புக் வழியே ಸ್ವಿ (Fl.jsur குரல் 篮 ஜாக்கிரதைப்ாக) "யாராது" என்று கேட்டது.

பாதிரியூானரப் பார்க்க ஆேண்டும்" #ಟ್ವಿಪt 8¤ಣೆ அவர் துரங்கிக் கொண் டிருக்கிருர்" "ஒரு அவசி' 8-ші шп т. 4 வத்திருக்கிறேன்" அழுத்தமாஜ் முடிவுடன் ைேனிந்தது இவள் குரல் தவிர்க்கமுடியா திண்து"திறந்து கொண்டு பெருத்தி டம்:ன் ஒருவ்ஸ்தான பெண்மணிவந்தி இங்ர்களே உள்ளே அழைத்துப் போனுள் நீரைத்த த&யும் வெளிறிய கே ாலும் கொண்ட அவன் கன்சின் தடிமனுன கண் ணுடியின் பின்னே மிகச்சிறிதாய்த் தெரிந் தன் ஆதையினுள் வாடிய ம ஓரின் வாசஆன வீசியது. ஒரு பக்கங்ாங்க் பிடந்து நிரப்பெஞ்சில் அவர்க்ளே அமரச் சோங்ஜீ விட்டு அவள் உள்னே_பேசின், சீதுரி _ாேந்தார்த்து கொண்டான்: அவன் அம்மாவோ ஏதோ சேரன்பீல் இது தத்துகாப்பையை இறுதப்பிடித்தி நின்துகொண்டிருத்தாள் சற்று நேரத்துக்கு திர விதிவின் சுழற்சி தவிர வேறெந்த ಪ್ಲೇ வில்& மீண்டும் கதவருகே தோன்றிய அப்பெண்ம்ணி" அவர் இப்போது ஆர்ன் ஐந்து நிமிடத்திற்கு முஜே: போளுர், அதனுல் அதிர் ஆங்கிள் இப்போது போய்விட்டு மூன்று மணித்து மேல் வரச் 5ாதிமூர்' ஆனல் மூன்றஈர மணிக்கு ால் கிளம்புகிறதே"-பதில் தா ழ் நீத்

________________

குரவில் கருக்கமாக ஆகுங் இட்ட முடியாத ஒரு தோனியின் இருந்தது. முதல் முறையாக அந்த வீட்டுப் பெண்ணி புதுமுறுவவித்

Th

"துப்படியாகுங் சகி" என்று அவள் உன்னே போனதும் தன் பெண்னருகே உட்காரிந்து கொண்டாள் முதியவள். அவரி கன் இருந்த அந்த அறை ஏழ்மையானதாய் ருந்தாது சுத்தமாகவும் நறுவிசாகவும் ருந்தது. அறையை இரண்டாகப் பிரித்த பரத்தடுப்பின் பின் * ந்த மேஜையின் மேல் மேஜை விரிபபு விக்கப்பட்டு அதன் மீது ஒரு புராதன தட்டெழுத்துப் பொறி யும், ஒரு பூச்சாடியும் அவற்றின் பின்னே திருச்சபை சம்பந்தப்பட்ட காகிதங்களும் ஒழுங்காக வைக்கப்பட்டிருந்தன. ஒரு கன்னிப் பெண்ணின் கவனிப்பில் இருக்கும் அலுவலகம் என்பது அதைப் பார்க்கும் போதே தெரிந்தது,

இம்முகத கதவைத் திறந்து கொண்டு T மூக்குக் கண்ணுடியை ஆகக்குட்டை யாங் துடைத்துக் கொண்டே வெளியே வந்தார், தங்ரி அதைப்போட்டுக்கொண்ட தும் முதலில் கதவைத் திறந்த பெண்ணின் சகோதரர் தான் இவர் என்று புரிந்தது. சான்ன உதவி வேண்டும்" என்று நேட்டார் "யானத்தின் சாவி வேண்டும்" என்றுள் அவள் பாதிரியார் அந்த இருவரையும் மாறி மாறிப் பார்த்தார். சிறுமி மி டி மீது பூங் தெரத்தை வைத்துக் கொண்டு காள்களே பெஞ் சின் கீழ் ஒன்தன்மேதொன்கு கப் போட்டுக் கொண்டு உட்காந்திருந்தாள். கம்பி வேறப்பட்ட ஜன்னலின் வழியாகத் தெரிந்த பளீரென்ற நிர்மம்ான ஆகாயக் தைப் பார்த்து விட்டு மீண்டும் அவர்கள் பக்கம் திரும்பி "இந்த வெப்பிவிவா? சற்று வெயில் இறுங்கும் வரை பொறுத்திருக்க ாமே." ஒன்ருர் பாதிரி அவள் மெளனம் சாதித்தான். அப்புறம் போய் மேஜையிங் உட்கார்ந்து பேணு, மசி, அட்டை போட்ட ஒரு தோட்டுப் புத்தகம் Tignan Timur fifth எடுத்து னடித்துக் கொண்டு வேைேயத் தொட்ங்கிஞர் பேணு பிடித்திருந்த சுவர் ாகயித் அங் தயிேல் இருந்ததை விடவும் அதிக அளவு மூடி இருந்தது.

எந்த மயானத்திற்குப் போக வேண்டும்" என்று கேட்டார்.

தாபிநாஸ் ரேன்டனுே"

"

ாகார்கொங்சேன்டருே" என்று அவள் *" முறை சொல்வியும் அவர் புரிந்து SLLSS LSLL S LLLLL LLLLLLZ STLTLTTLLLLSS STTT LLT ாரம் கொல்லப்பட்ட திருடள் . அவன்

தம்மா நான் நான்" என்று அவள் மீண்டும் சொன்னதும் சட்டென அவர் அவளே ஆசாய்வது போல் பார்த்தாரி. ஆளுள் அவன் ட்னர்ச்சிவசப்படாமல் மிகுந்த திடத்துடன் இருப்பதைப் பாரித்து அவருக்கே முக ே வந்து போனது. பாதிரி தைேயக் குனிந்து உட்காரிந்து எழுத ஆரம்பித்தாரி அவளேப் பற்றிய விபரங்களே ஒவ்வொன்குப் அவர் கேட்கக் கேட்க இவள் ஏதோ தானிவிருத்து படிப்பது போல் தயங்காமல் சீராகப் பதில் சொல்விக் கொண்டே வந்தாள் எழுதும் போதே அவருக்கு வியர்க்கத் தொடங்கியது சிறுமி தனது காவணிகளே கனேந்து விட்டு பெஞ்சின் குறுக்குத் தண்டில் குதிநாங்களே

தழுத்தம் பதித்துக் கொண்டாள்.

ந்த இடத்திலிருந்து சிவ கட்டிடங்கள் நன்வியிருந்து ரெபக்கா என்ற கைம்பெண் னின் வீட்டில் தாங் அது நடந்தது. சென்ற வெள்ளிக்கிழமை அதிகாங் மூன்று மணி மழைச் சத்தத்தையும் மீறி எழுந்த அந்த ஓசையைக் - கதவை உடைக்க முயலும் ஓசை - கேட்டு எழுந்தான் ரெபக்கா ஒரு பழங்கா தி நிய இழுப்பறையிவிருந்த நசினல் ஆசவியானுே புவன்டியா காலத்திங் உபயோகிப்படுத்தப்பட்ட அந்தக் கைத்துப் பாக்கியை எடுத்துக் கொண்டாள் "சந்தப் பம் தொடுத்த் பங்த்திருதும், இருபத்தெட்டு வருடத் தனிமை கொடுத்த கூரிமையான கவன உணர்வினுறும், க த ஷ் இருக்கும் இடம், நாள் இருக்கும் இடம் மட்டும் அவிங் கதவின் பூட்டு இருக்கும் உயரத்தைக் கூட மிகச் சரியாக அங்கனாங் அனுமானிக்க முடிந் தது" கைத்துப்பாக்கியை EFTER TAJ EL இறுகப் பற்றி கண்ளே மூடிக் கொண்டு துப்பாக்கின்ய அழுத்தினுள், உலோகம் பூசிய கத் திர த் தி ன் ஓர் அதிர்வும், வெளியே திமோண்டுத் தாழ்வாரத்தில் கேட்ட உலோ கச் சப்தமும், தொடர்ந்து கனமான ஆளுள் இனிமையான குரவில் "ஆ.அம்மா என்று சத்தமும் கேட்டான். அவள் அப்போது நான் வாழ்க்கையில் முதன் il-Ħin I ILU IIT u துப்பாக்கியப் பயன்படுத்தி இருந்தாள் .

மறுநாள் காவில் ஆட்டின் வெளியே விழுந்து கிடந்த அந்த மனிதனுடைய மூக்கு துப்பாக்கி ரவையால் தழாகியிருந்தது. துன் கா சாது கோடு போட்ட சனல் சட்டையும் ஒரு கயிற்றை பெல்ட்டாக உபயோந்ேது சாதாரண பெண்டும் அணிந் நிருந்தான் வெறும் கால்களுடன் கிடந் தான். அவன் யாரென்று அந்த நகரத் இலுள்ள யாருக்கும் தெரியவில்ல்ே "ஆக. அவன் பெயர் தான் காரிலொஸ் சென் டடுரு" என்று கேட்டாரி எழுதுவதை முடித்துதலே நிமிர்த்த பாதிரி "சென்டஜே அபாலா. அவன் stair ni Gr uda"