தளத்தைப் பற்றி

ஏராளமான இணைய தளங்கள் தமிழில் உள்ளது. அவற்றிலிருந்து காலத்தால் அழிக்கமுடியாதவை சிலவற்றை இங்கே இந்த இடத்தில் தொகுக்கின்றேன். மேலும் சிறுபத்திரிகை சம்பந்தபட்டவற்றை (இணையத்தில் கிடைக்கும் பட வடிவ கோப்புகளை) - என் மனம் போன போக்கில் - Automated Google-Ocr (TShrinivasan's Python script) மூலம் தொகுக்கின்றேன். அவற்றில் ஏதேனும் குறையோ பிழையோ இருந்தாலும், பதிப்புரிமை உள்ளவர்கள் பதிவிட வேண்டாமென்று விருப்பப்பட்டாலும் அவை நீக்கப்படும். மெய்ப்புபார்க்க இயலவில்லை. மன்னிக்கவும். யாராவது மெய்ப்பு பார்க்க இயலுமாயின், சரிபார்த்து இந்த மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பவும்
rrn.rrk.rrn@gmail.com

Saturday, June 25, 2011

கலப்பு - பிரமிள்


கலப்பு 
 - பிரமிள்

கலப்பு  :  :கண்கள்

உயர்ஜாதிக்காரி 
ஒருத்தி நகத்தோடு 
என்பறை நகம்மோதி 
மனம் அதிர்ந்தது 
கோபத்தில் மோதி 
கலந்தன கண்கள் 
பிறந்தது ஒரு 
புதுமின்னல் 
ஜாதியின் 
கோடைமேவிப்பொழிந்தது 
கருவூர்ப் புயல்..   கலப்பு  :  புகைகள்உயர்ஜாதிக் காரி
ஒருத்தி நகத்தோடு
என்பறை நகம்மோதி
ஊர்  அதிர்ந்தது
ஐயாயிர வருஷத்து
இரவு சிவந்து
எரிந்தது என்சேரி...
புகைகள் கலந்து
இருண்டது இன்றென்
உதய நெருப்பு...