தளத்தைப் பற்றி

ஏராளமான இணைய தளங்கள் தமிழில் உள்ளது. அவற்றிலிருந்து காலத்தால் அழிக்கமுடியாதவை சிலவற்றை இங்கே இந்த இடத்தில் தொகுக்கின்றேன். மேலும் சிறுபத்திரிகை சம்பந்தபட்டவற்றை (இணையத்தில் கிடைக்கும் பட வடிவ கோப்புகளை) - என் மனம் போன போக்கில் - Automated Google-Ocr (TShrinivasan's Python script) மூலம் தொகுக்கின்றேன். அவற்றில் ஏதேனும் குறையோ பிழையோ இருந்தாலும், பதிப்புரிமை உள்ளவர்கள் பதிவிட வேண்டாமென்று விருப்பப்பட்டாலும் அவை நீக்கப்படும். மெய்ப்புபார்க்க இயலவில்லை. மன்னிக்கவும். யாராவது மெய்ப்பு பார்க்க இயலுமாயின், சரிபார்த்து இந்த மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பவும்
rrn.rrk.rrn@gmail.com

Saturday, November 17, 2012

சப்தபதி மந்திரம்


சப்தபதி மந்திரம் 

ஏழடியும் வைத்து
தோழியென வருவாய்
தோழமை கொண்டு
நாம் வாழ இவ்வுறுதியாம்
இணை பிரியலாகாது
நாமிருவர் தோழி
பிணைந்திருந்தல் நன்று
நம் வலிமைக்கோர் இன்பமாம்
வானமே நானெனில்
நானிலம் நீயே
கானமே நானெனில்
பாடலும் நீயே
உயிர் தரும் தேகம் நானேயாகில்
உயிர் பெறும் தேகம் உனதேயன்றோ
மனமும் சொல்லும்
நானும் நீயும்
தினமும் நீயென்
துணையாய் வருவாய்
வருவாய் வருவாய் தோழீ
நீ வருவாய் .....
                         - கி கஸ்தூரி ரங்கன் (புதியதோர் உலகம் செய்வோம் 32....)கூண்டு கிளி - கல்யாண்ஜி


”பேசும் கேள் என் கிளி” என்றான்
கூண்டைக்காட்டி
வால் இல்லை
வீசிப்பறக்க சிறகில்லை
வானம் கைப்பட வழியில்லை
”பார் பார் இப்போது பேசும்” என
மீண்டும் மீண்டும் அவன் சொல்ல
”பறவை என்றால் பறப்பது” எனும்
”பாடம் முதலில் படி” என்றேன்

                                              - கல்யாண்ஜி
Caged Bird - Poem by Maya Angelou


The free bird leaps
on the back of the wind
and floats downstream
till the current ends
and dips his wings
in the orange sun rays
and dares to claim the sky.

But a bird that stalks
down his narrow cage
can seldom see through
his bars of rage
his wings are clipped and
his feet are tied
so he opens his throat to sing.

The caged bird sings
with fearful trill
of the things unknown
but longed for still
and his tune is heard
on the distant hill
for the caged bird
sings of freedom

The free bird thinks of another breeze
and the trade winds soft through the sighing trees
and the fat worms waiting on a dawn-bright lawn
and he names the sky his own.

But a caged bird stands on the grave of dreams
his shadow shouts on a nightmare scream
his wings are clipped and his feet are tied
so he opens his throat to sing

The caged bird sings
with a fearful trill
of things unknown
but longed for still
and his tune is heard
on the distant hill
for the caged bird
sings of freedom.