தளத்தைப் பற்றி

ஏராளமான இணைய தளங்கள் தமிழில் உள்ளது. அவற்றிலிருந்து காலத்தால் அழிக்கமுடியாதவை சிலவற்றை இங்கே இந்த இடத்தில் தொகுக்கின்றேன். மேலும் சிறுபத்திரிகை சம்பந்தபட்டவற்றை (இணையத்தில் கிடைக்கும் பட வடிவ கோப்புகளை) - என் மனம் போன போக்கில் - Automated Google-Ocr (TShrinivasan's Python script) மூலம் தொகுக்கின்றேன். அவற்றில் ஏதேனும் குறையோ பிழையோ இருந்தாலும், பதிப்புரிமை உள்ளவர்கள் பதிவிட வேண்டாமென்று விருப்பப்பட்டாலும் அவை நீக்கப்படும். மெய்ப்புபார்க்க இயலவில்லை. மன்னிக்கவும். யாராவது மெய்ப்பு பார்க்க இயலுமாயின், சரிபார்த்து இந்த மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பவும்
rrn.rrk.rrn@gmail.com

Monday, February 24, 2014

என் மாமிசம் உன் மாமிசம் அவன்(ள் ) மாமிசம் .... - பூமா ஈஸ்வரமூர்த்தி

என் மாமிசம் உன் மாமிசம் அவன்(ள் ) மாமிசம்
என்றெதுவுமில்லை எல்லாமுமே ஒரே மாமிசம் தான் பத்மினி

என் பாதை உன் பாதை அவன்(ள் ) பாதை
என்றெதுவுமில்லை எல்லாமுமே ஒரே பாதை தான் பத்மினி

என் போதை உன் போதை அவன்(ள் ) போதை
என்றெதுவுமில்லை எல்லாமுமே ஒரே போதை தான் பத்மினி

என் பத்மினி உன் பத்மினி அவன்(ள் ) பத்மினி
என்றெதுவுமில்லை எல்லாமுமே ஒரே பத்மினி தான் பத்மினி-

- பூமா ஈஸ்வரமூர்த்தி