தளத்தைப் பற்றி

ஏராளமான இணைய தளங்கள் தமிழில் உள்ளது. அவற்றிலிருந்து காலத்தால் அழிக்கமுடியாதவை சிலவற்றை இங்கே இந்த இடத்தில் தொகுக்கின்றேன். மேலும் சிறுபத்திரிகை சம்பந்தபட்டவற்றை (இணையத்தில் கிடைக்கும் பட வடிவ கோப்புகளை) - என் மனம் போன போக்கில் - Automated Google-Ocr (TShrinivasan's Python script) மூலம் தொகுக்கின்றேன். அவற்றில் ஏதேனும் குறையோ பிழையோ இருந்தாலும், பதிப்புரிமை உள்ளவர்கள் பதிவிட வேண்டாமென்று விருப்பப்பட்டாலும் அவை நீக்கப்படும். மெய்ப்புபார்க்க இயலவில்லை. மன்னிக்கவும். யாராவது மெய்ப்பு பார்க்க இயலுமாயின், சரிபார்த்து இந்த மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பவும்
rrn.rrk.rrn@gmail.com

Friday, December 16, 2016

ஸ்ரீலங்காவின் தேசீயத் தற்கொலை பிருமிள் தர்மோத் ஜீவராமு

மெய்ப்பு பார்க்க இயலவில்லை. மன்னிக்கவும்
________________Automated Google OCR

Thanks : ? for pdf

Sri Lankavin Deseeya - Th - Thatkolai by Birumit Dharmoth Jeevarami. Copyright Author Published By Parivardhana Publishers 4A, Directors Colony. Kodambakkam, Madras - 600 024. Sri Rajeswary

Printing Works, Madras-5.

இந்தப் புத்தகம் வெளிவர உதவிய நண்பர்களுக்கும் அபிமானிகளுக்கும் நன்றி.

ஸ்ரீலங்காவின் தேசீயத் தற்கொலை பிருமிள் தர்மோத் ஜீவராமு இலங்கைக்குப் பிழைக்கப் போன தமிழர்கள்"அங்கே

தனிநாடு கேட்கிறர்கள். இது இந்தியாவில் மெத்தனமான ஒரு சாராரின் அபிப்ராயம் இவர்களது இந்த அபிப்ராயத்துக்கு ஆதாரமே இல்லே. முதலாவதாக இலங்கை வாழ் தமிழினம் இலங்கைக்குப் பிழைக்கப் போன ஒரு இனமல்ல. இலங்கையிலுள்ள இலங்கைத் தமிழர்கள்? விஷயத்தில் மட்டுமல்லாமல் அங்குள்ள இந்திய வம்சாவழித் தமிழர்கள்? விஷயத்திலும் இது பொருந்தும், இலங்கைத் தமிழர்களுக்கு அவர்கள் வாழும் பகுதிகள் மீது பூர்விக உரிமை உண்டு. இலங்கையில் வழங்கும் தமிழ் இடப் பெயர்களின் தொன்மை முதலியன இதற்கு சாட்சியமாகும். அங்குள்ள சிங்களவர்களையும்விடத் தொன்மையான தொடர்புக்கான சாட்சியங்கள் இவை அடுத்து இந்திய வம்சாவழித் தமிழர்கள் இலங்கைக்குப் பிழைக்கப் போன வர்கள்? அல்ல. இலங்கையின் சிங்கள மலேயகங்களில் இருந்த காபித் தோட்டங்களில் ஒரு கொடுமையான அடிமை முறையிலே உழைக்க பிரிட்டிஷாரால் 1840க்கும் 1850க்குமிடையில் ஏறத்தாழ பலவந்தமாக திருநெல்வேலி மதுரை ஜில்லாக்களிலிருந்து ஜனத்தொகைக் கடத்தல் (Mass Deportation) செய்யப்பட்ட பாமரத் தமிழர்கள் இவர்கள். இவர்களே இலங்கைக்குப் பிழைக்கப் போனதாகக் கூறுவது

ஒரு ஆதிக்கமுறையின் சரித்திர சாட்சியம் வாய்ந்த கொடூரத்தைப் பற்றிக் கண்மூடித்தனமாகப் பேசும் மனோபாவமாகும்; அறியாமை ஆகும். இலங்கைக்குப் பிழைக்கப் போன இந்தியர்கள் இருக்கிறார்கள். இவர்கள் எந்த அளவு சதவிகிதத்திலும் அடங்குவதில். இவர்கள் வசதியுள்ள தொழிலதிபர்களிலிருந்து கள்ளத்தோணியில்________________4

சென்று பிடிபட்டு இந்தியாவுக்குத் திருப்பி அனுப்பப்படும்ஒ கயினர் வரை உள்ளவர்கள் இவர்கள் ஒன்றும் ஐயகங்களிலுள்ள தோட்டங்களில் உழைத்து தங்கள் உழைப்பை இலங்கையில் انتخ6}لاقے றிருந்து சுரண்டிய பிரிட்டிஷாருக்கும் பின்பு இலங்கை அரசின் கஜாணுவுக்கும் தானமாக வழங்கியவர்களல்ல. பிேழைக்கப் போன? விஷயம் இவ்விதம் அடிபட்டால் அடுத்து இலங்கைத் தமிழர்களின் "த னிநாட்டுக் கோரிக்கை1948ல் இலங்கைக்கு பிரிட்டிஷ் அரசிடமிருந்து தந்திரம் கிடைத்த நாளிலிருந்து சிங்களப் பெரும் பான்மையினர் இலங்கைத் தமிழர்களே இலங்கையினுள்ளேயே தனிமைப்படுத்தத் துவங்கினர். இது தமிழர் களது ஜீவாதார உரிமைகளே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ராஜியத் தளத்தில் பறிக்கும் முறையில் ஆரம்பித்து தமிழ்க் குடிமக்கள்மீது தாக்குதல் செய்கிற முறை வரை செயல் படுத்தப்பட்டு வந்துள்ளது. இதன் ஒரு சரித்திர விளைவே தமிழர்களின் தனிநாட்டுக் கோரிக்கை ஒரு குறிப்பிட்ட அரசியல் திருப்பு முனையிலிருந்து தொடர்ந்து, இலங்கை அரசே தனது ராஜியக் கருவிகளான போலீஸ்-ராணுவம்ஆகியவற்றின் மூலம் தமிழ்ப் பொதுமக்களேத் தாக்க ஆர்ம்பித்திருக்கிறது பதவிகளுக்கும் கல்விக் கோட்டங்களுக்கும் செல்வதற்கு தமிழர்களுக்கு முட்டுக்கட்டை இடுதல் தமிழர்கள் வாழும் பகுதிகளிலேயே அவர்களேச் சிறு பான்மையாக்கும் வகையில் சிங்களவரைக் குடியேற்றுதல் போலீஸையும் ராணுவத்தையுமே தமிழருக்கு எதிராகப் ஒருதிக்கத் துவங்குகிறது. இது சிங்கள அரசின் மூலமே தமிழர்களேத் தனிமைப்படுத்திய தேசியப் பிளவு. இதன் அரசியல் பிரக்ஞை வடி வமே தமிழரது தனிநாட்டுக் இக்கோரிக்கையின் நிய்யம், தமிழரைத் தனிமைப் படுத்திய சிங்கள அரசாங்க இயக்கங்களிடமே

*曇。 எனவே:தமிழரது தனிநாட்டுக் கோரிக்கையை எளிமையாக விமர்சிப்பது குருட்டுத்தனமாகும். ஆல்ை திலும் பாதிக்கப்பட்டமையால் எழுந்த 5 அது விமர்சனத்துக்கு உரியது என்பது மறுக்கப்பட முடியாதது. இதை நாம் உரிய முறையில் செய்ய வேண்டு ைெல் தமிழ் சிங்களக் கேந்திரங்கள் இரண்டையும்ே திர விசாரிக்க வேண்டும்.ਸੰ6 மொழி பேசும் பெளத்தர்கள் பெரும்பான்மை 4ாகவும் தமிழ் மொழி பேசும் சைவ வறிந்துக்கள் சிறுபான்மையாகவும் வாழ்கிற ஒரு தீவு இலங்கை பல்வேறுவகையான இனக்குடிப் பழக்கங்களேயும் பதினெட்டு மொழி வேறுபாடுகளேயும் கொண்ட இந்தியத் துணேக் கண்டத்துக்கும் இலங்கைக்கும் இன்றைய பிரச்னை சம்பந்தமாக வித்யாசங்கள் உள்ளன. இதை மேம்போக்கான அவதானிகள் உணரவில்லே. சமீபத்தில் இந்திய அரசு சீக்கிய தீவிரவாதிகளின் தனி நாட்டுக் கோரிக்கையை ராணுவத்தின் மூலம் சந்தித்து ஒடுக்கியுள்ளது. இதற்கும் இது சம்பந்தமாக இந்திய அரசு

மேற்கொண்ட் நடவடிக்கைக்கும் உள்ள குணங்கள்

இலங்கை வாழ் தமிழரின் கோரிக்கை, அதை ஒடுக்க, இலங்கை ராணுவம் மேற்கொண்ட நடவடிக்கை ஆகிய

வற்றில் இல்லே. يث كان Bu_1 தீவிரவாதிகள் கோரிய

தனிநாடு, சிக்கியர்கள் இந்திய ஆட்சியால் எவ்விதத் ஒன்றல்ல. ராஜியக் கருவி மூலம் ஒடுக்கப்பட்டமையால் எழுந்தது மில்ல. பதவிகளுக்கும் கல்விக் கோட்டங்களுக்கும் செல்ல விடப்படாமலும் திறன் வளர இடம் விடப்பட்ாமலும் அதிகார அமைப்பு வேலே செய்ததன் விளைவு அல்ல. எனவே சீக்கிய கோரிக்கை நியாயமற்றது. மேலுள்ள வகையான சகல ஒடுக்குமுறைகளின் மூலமும்மட்டுமல்ல, இந்த ஒடுக்கு முறைக்கு இலங்கைத் தமிழர் காட்டிய சாத்விக எதிர்ப்புக் கும்கூடி இலங்கை அரசு காட்டிய எதிர்வின இலங்கைப் பிரச்னேயை இந்திய பிரச்னேயிலிருந்து வேறுபடுத்துகிறது. சீக்கிய தீவிரவாதிகளே எதிர்கொண்ட இந்திய ராணுவம்________________6

சீக்கிய தீவிரவாதத்தின் புகலிடமான பொற்கோயிலேக் காப்பதற்காகவும் தீவிரவாதத்தில் சம்பந்தப்படாதவர்களேப் பாதிக்காமலிருப்பதற்காகவும் பலத்த சுய இழப்புகளே மேற் கொண்டுள்ளது. தமிழ்த் தீவிரவாதிகளேக் தேடிப் பிடிக்கும் திறன்கூட அற்ற இலங்கை அரசு தனது ராணுவத்தை தமிழ்க் குடிமைகள் மீது கட்டவிழ்த்து விட்டுள்ளமை இதனுடன் ஒப்பிடமுடியாததாகும். இலங்கைத் தமிழ்த் தீவிர வாதிகளின் இயக்கத்தை ஒடுக்குவதற்குப் பதிலாக, தமிழ் இ8ளஞர்கள் எவரையுமே விட்டு வைக்கக்கூடாது என்ற காட்டுமிராண்டி ராஜரீகம்தான் அங்கே செயல்படுகிறது. இத்தகைய மனுேபாவம் இலங்கை அரசின் முதிர்ச்சியற்ற காட்டாள்தனத்தைக் காட்டினுல், இதற்கு எதிர்வினேதரும் இலங்கைத் தமிழ் தலேமைகளும் குறைபாடுகளேக் 亞『LL 蘇தவறவில்லே, பொதுவாகவே சிங்கள, தமிழ் இனங்களேப் பிரிப்பது மொழிமட்டுமல்ல என்பது முதலில் காணப்பட வேண்டும். சிங்கள மொழியின் ஆரியச்சாயல் அவர்களே ஆரியர்களாக்கி, திராவிட மொழி பேசும் தமிழரிடமிருந்து இனரீதியாக அவர்களைப் பிரித்துவிடுகிறது. இந்தப் பிரிவினேயை வலுவிழக்க வைக்கிற இந்து மதரீதி யான ஆரிய-திராவிட உடன்பாடு இந்தியாவில் உண்டு, ஆனல் சிங்களவர்கள் பெளத்தர்கள், அதிலும் இந்தியாவில் ஹிந்துக்களினல் கொடுமைக்கு ஆட்படுத்தப்பட்ட பிகஷா பரம்பரை ஒன்று இலங்கைக்குப் போய் ஹிந்துக்களுக்கு எதிரான ஒரு ஆழ்ந்த பகைமையை பெளத்தத்துடன் சேர்த்து

சிங்களவருக்குப்புகட்டியிருக்கிறது. இப்பகைமை விவேகாநந்தரது சமகாலத்து இலங்கை பிகூடி"வான அநகாரிக தர்ம LTTEనేT பேச்சுகளிலும் எழுத்துக்களிலும் சாட்சியம் பெறுகிறது. இது இலங்கையின் பிரிவினேயுணர்வுக்கு மிகவும் தனித்த முகத்தைத் தருகிறது. இந்தியாவுக்கும் இலங்கைக்கு மிடையே உள்ள இந்த வேறுபாடு முக்கியமானதாகும். இது இலங்கையை இன்று போர்க்காலத்தின் தீவிர லேக்குத் தள்ளியுள்ளது. சிங்களவரின் மனிதாய சக்தி

7

களும் இலங்கைத் தமிழரின் மனிதார்த்தங்களும் இந்தத் தீவிர நிலேயை அறிவுசான்ற தளத்துக்குக் கொண்டு செல்ல முடியாதவாறு நிலமை ஆக்கப்பட்டு விட்டது. இந்நில தவிர்க்க முடியாதவாறு நிகழ்ந்த ஒன்று தானு? இதற்கு இரு பிரிவினருள் ஒருவர் மட்டும்தான் பொறுப்பாளியா? இத்தகைய கேள்விகளின் சலனங்களேக்கூட எழவிட முடியாத தீவிர நிலேதான் இன்றுள்ளது, என உணர்கிற போதே இக்கேள்விகள் கேட்டாக வேண்டியவை என் பதையும் நாம் கண்டு கொள்வது மிக அவசியம்,

O o

சமூகப் பிரிவுகளே கணக்கில் எடுப்போமேயாகுல் இலங்கைத் தமிழரிடையே அவர்களது சைவஹிந்துத்வத்தின் ஜாதீய உள்ப்பிரிவுகள் ஒருபுறமிருக்க, பிராந்திய ரீதி யான பிரிவினை மனுேபாவங்களும் இருந்திருக்கின்றன. ஒரு பிராந்தியத்தினர் மற்றைய பிராந்தியகாரரின் ஜன மூலங்களே ப்பற்றி இழிவாகக் கதை திரிக்கும் போக்குகளும் விகஜமானவை.

1840க்கும் 1850க்குமிடையில் பிரிட்டிஷ் வர்த்தக அரசினால் தமிழகத்திலிருந்து இலங்கையின் சிங்களப் பகுதிக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்ட சுமார் பத்து லட்சம் பாமரத் தமிழ்த் தொழிலாள் வர்க்கத்துடன் இலங்கைத் தமிழினம் தன்னை ஐக்யப்படுத்திக் கண்டு கொண்டதில்லை. இது எல்லாத் தரப்பினரும் அறிந்த உண்மை என்பதுடன் முக்ய கவனத்துக்கும் உரியது. ஜாதீய உள்ப்பிரிவு, பிராந்தியமனோபாவம் என்ற குணங்களைவிட இந்திய வம்சாவழியினரான மலையகத் தமிழருக்கும் இலங்கைத் தமிழருக்குமிடையே இருந்த பிரிவினை முக்யமானது. இன்று விஸ்வரூபமெடுத்துள்ள பிரச்னைக்கு மனிதாபிமான மற்ற இந்தப் பிரிவினையுணர்வு ஒரு வித்து.

ஜாதீய, பிராந்தியப் பிரிவினை சிங்கள மகாஜனத்திடம் கூட உள்ள ஒன்றுதான். செய்தொழில், குடிமை ஆகிய வற்றல் நிர்ணயிக்கப்பட்ட சிங்கள ஜாதீயப் பகுப்புக்கு சிங்களவரது பெளத்தம் காரியாலய ரீதியாக முத்திரை________________
வழங்கியதில்லை. ஆனுல் ஒருவன் புத்தபிக்ஷவாக மாறி நிலையில் கூட அவனது ஜாதீய மூலகம் கவனிக்கப்படுகிறது. இது வியப்புக்குரிய ஒன்றல்ல; ஏனெனில் சிங்களவர் இனரீதியாகவும் மொழி தியாகவும் பூர்விகத்தில் ஒரு ஹிந்துமரபைச் சார்ந்தவர்களே யாவர். இவர்கள் இந்தியாவின் வங்கப் பகுதியிலிருந்து அல்லது வடபுறப் பகுதியிலிருந்து இலங்கைக்கு ஒரு சரித்திரகதியினால் உந்தப்பட்டவர்களாகச் சொல்லப்படுகிறது. இதைப் புராண ரீதியில் பதிவுசெய்துள்ளது சிங்களவரின் சரித்திர இதிகாசமான மகாவம்ச என்ற பாலி நூல். இந்நூல் வங்கத்திலிருந்து நாடுகடத்தப்பட்ட விஜயன் என்ற இளவரசனையும் அவனது இருநூறு தோழர்களையும் இந்த சரித்திர கதிக்கு ஆட்பட்ட மூதாதைகளாக இனம் காட்ட முயற்சிக் கிறது. வங்கத்தில் ஒரு இளவரசிக்கு சிம்மம் ஒன்றன் மூலம் பிறந்தவன் இந்த விஜயன் என்ற உள் விபரம் சிம்மத்தை வாகனமாகக் கொண்ட காளி வழிபாட்டைக் குறிக்கலாகும். ஆணுல் இலங்கைக்கு கடலில் அலேக் கழிந்து வந்து ஒதுக்கப்பட்ட பின்பு விஜயனின் தோழர்கள் ஒரு நாயைப் பின்தொடர்ந்து குவேனி என்ற பழியினுல் சிறைப்பட்ட மையும் விஜயனேக் கண்டு அவள் மோகித் தமையும், கிரேக்க இதிகாலமான ஹோமரின் ஒடிஸ்ளியில் வரும் ஸர்ஸ் என்ற சூன்யக்காரியை ஒடிஸ்னீயஸ் சந்தித்த கதையாகும். மகாநாம என்ற புத்தபிக்ஷாவால் எழுதப் பட்டது "மகாவம்ச' இவர் ஏற்கெனவே இலங்கை பிலிருந்த கர்ணபரம்பரைக் கதையைத்தான் எழுதியிருக் கிருர் என்றல் எபர்ஸ், குவேனியான விஷயத்துக்கு விளக்கம் இல்லே-கிரேக்க பாத்ரீகர்களே இவர் சந்தித்திருக்கலாம் என்பதைத் தவிர, ஒரு ஆரிய இளவரசன் இலங்கையில் ஒரு காட்டு மிராண்டிப் பெண்ணே மணந்தான் என்ற விஷயத்துக்கு முலாம் போடவே ஸர்ஸ் கதையை மகாநாம உபயோகித் துள்ளார். அவர் கதையில் தனது நண்பர்களே விடுவிக்கும் பெருநோக்கத்துடன் விஜயன் குவேனியை மணக்கிருன்


ஆய்வுரீதியாகப் பார்த்தால் இக்கதையில் தேறுவது இன்றும் வங்கத்தில் நிலவும் காளி வழிபாடுதான், சிங்க வாகனியான காளியை வழிபட்ட ஒரு இந்திய இனம்

ஆரியச் சொற்களடங்கிய ஒரு மொழியுடன் இலங்கையினுள் வாழ வந்து அங்கே ஏற்கனவே இருந்த பூர்வகுடியுடன் கலந்திருக்கிறது -என்பது பெறுபேறு. இந்த இனத்தில் ஆண்கள் மட்டுமே இருந்தார்கள் என்பதும் விஜயனும் தோழர்களுமாகச் சேர்ந்து இவர்கள் 20 பேர்வழிகள் என்பதும் சுவாரஸ்யமான விவரங்கள். இவனும் தோழர் களும் கொள்ளை அடித்ததனுல் நாடு கடத்தப்பட்டுள்ளார்கள். இவன் இளவரசன் என்பதற்கு இதில் சாட்சிய மில்லே-இவனே திரித்து விட்டிருக்கக் கூடிய கதையைத் தவிர, அதாவது மகாநாமனது கதையின் கர்த்தா நாடு கடத்தப்பட்ட ஒரு கொள்ளேக் கூட்டத் தலைவனுகும். இவனது கற்பனேயில்தான் சிங்கவாகனியான காளிக்கும் சிங்கத்துக்கும் இவன் பிறந்தவனுக இருக்க முடியும். அடுத்து, எண்ணிகை 201 என்பது இந்திய மரபான தாந்கத்தின் ஆளுமையைக் காட்டுகிறது. மகாநாம னிடமே இதன் தாத்பர்யம் ஜனித்திருக்க முடியும் பெளத்த பிக்ஷக்களிடமும் இந்திய தாந்ரிகம் ஆட்சி செலுத்தி உள்ளது. 201 என்ற எண்ணின் பூஜ்யத்தை நீக்கினல் கிடைப்பது 21. இந்த எண் மணிமகுடத்தைக் குறிக்கிறது. விஜயனுக்கு தாந்ாக ரீதியாகவே ஒரு ராஜீய சக்தியைக் கொடுக்க இந்த எண் மகாவம்ச?வில் உபயோகிக் கப்பட் டிருக்கலாம். விஜயனே இந்த எண்ணே உபயோகித்திருக் கவும் கூடும். சிங்கத்தின் பரம்பரை" என்பதே சிங்கள" என்ற இனக்குடிப் பெயராகவும் மொழியின் பெயராகவும் ஆகிறது, சிங்கள மொழியில் வடமொழியினதை விடவும் தென்னகத் துத் திராவிட இலக்கணக் கட்டுமானம் மேலதிக ஆதிக்கம் செலுத்துவதைக் காணலாம். வங்காள 6)ւՈTլի ժշՊ5ւֆ եւ 15 திலும் இதுதான். வங்காளி, ஆர்ய வார்த்தைகள் திராவிட

+________________O

இலக்கண அமைப்பில் கொண்ட மொழி என்பர் மொழி வல்லுனர். இதுவே சிங்கள மொழிக்கும் பொருந்துகிறது. குவேனியுடன் பிறந்த சம்பந்தம் இலங்கையின் பூர்விகக் குடி ஒன்றுடன் விஜயனுக்கும் அவனது தோழர்களுக்கும் ஏற்பட்ட சம்பந்தம்தான் இதுவே இயற்கையானது மாகும். இலங்கையில் தங்களே உறுதிப்படுத்திய பின்பு விஜயனும் தோழர்களும் தமிழகத்துப் பாண்டிய அரச பரம்பரையிடமிருந்து பெண் கொண்டதாக மகாவம்ச கூறுகிறது. குவேனியை மணந்த விஜயன் அவளேப் பிரஷ்டம் செய்தே இலங்கையில் தனது ஸ்தானத்தினே உறுதிப் படுத்தியுள்ளான் என்பது கவனிக்கத்தக்கது. ஒரு கொள்ளேக்காரனே இளவரசனுகச் சித்தரித்து முலாம் பூசிய மகாநாம, குவேனியைப் பிரஷ்டித்த இடத்தில் ஒரு அதர்மத்தையே ஸ்தாபிக்கிருர் என்பதும், சிங்களவரது ராஜியக் கோளாறுகளுக்கு இது ஒரு வழிகாட்டியான 函6DT守T卯 உதாரணமாகிறது என்பதும் துரதிர்ஷ்ட் மானவை. பார்க்கப்போனுல் ஒரு பூர்வகுடி மக்களின் உரிமையான இலங்கையை தந்திரமாக ஒரு கொள்ளேக் கூட்டம் அபகரித்த கதைதான் விஜயனின் வரலாறு. பூர் வகுடிகளுடன் ரத்தபந்தம் கொண்டு அவர்களுடன் உரிமையைப் பகிர்ந்து கொள்ள விஜயன் விரும்பவில்லே. தனக்கும் குவேனிக்கும் பிறந்த வாரிசுகளேக்கூட கானகங் களினுள் அவன் பிரஷ்டித்து விடுகிறன். சிங்கள இனம் இலங்கையைத் தனது உடைமையாகப் பாராட்டுவதன் அடி யிலுள்ள இதிகாஸ் லட்சணம் இது. இந்த உரிமையில் திவ்யமோ தர்மமோ பிறந்து தேசீய உணர்வுக்கு வழிகாட்ட வில்லே. இதற்கு அடுத்து விஜயன் பாண்டிய அரச பரம்பரையிடமிருந்து தனக்கும் தோழர்களுக்கும் மணப் பெண்களே இறக்குமதி செய்த விபரம் இயற்கைக்குப் பொருந்தாத ஒன்ருகும். ஏனெனில் பாண்டிய அரச பரம்பரை ஸ்திரமான அத்திவாரங்களேயும் ஒரு நாகரிகத் தையும் பேணி நிலைத்திருந்த ஒன்று அது ஒரு திடீர் ராஜ கத்தின் லட்சணங்களே எளிதில் இனம் காணக் கூடிய

ராஜிய சூட்சுமம் கொண்டதாகவே இருந்திருக்கும்: எனவே பாண்டிய நாட்டுடன் ஏற்பட்டதாகக் கூறப்படும் மணவிஜனத் தொடர்பு தமிழகத்திலிருந்து இலங்கைக்கு வாழப் போகுமளவு பின்தங்கிய ஒரு கீழ்நிலேயிலிருந்தவர் களுடன் விஜயனும் தோழர்களும் கொண்ட தொடர்பு என்றே காணலாம்.

இந்தப் பாண்டிய படலத்தின்படி, விஜயனின் வழி வந்த சிங்களவர் அசல் ஆரியராக இடமும் இல்லே. குவேனி சம்பந்தம் ஒருபுறமாகுல், தமிழகத்துச் சம்பந்தம் சிங்கள் வரை திராவிடக் கலப்பு உள்ளவர்களாகவே ஆக்கி விடுகிறது. இது மகாவம்சவின் உபாசக பாரம்பரியத்தின ரால் மழுப்பப்படுகிற விஷயம். இவர்கள் சிங்களவரை ஒரு ஆரிய இனம் என்றே பிரச்சாரம் செய்து வந்துள்ளனர். இதற்கு எதிரான விபரங்களேத் தந்தபடியே இந்த பிரச்சாரத்தை ஆரம்பித்த மகாவம்ச ஒரு புத்த பிக்ஷ"வான மக நாமல்ை அதுவும் சிங்களவரிடையே பெளத்தம் அதிகாரவேர் ஊன்றுகிறபோது எழுதப்பட்டது என்பது இதை விளக்கும். தங்களது மதத்தை ஏற்றுக் கொண்ட வர்களே இனரீதியாகவே இலங்கையிலிருந்த ஹிந்துக்களிட மிருந்து பிரித்து உயர்த்திப் பிடித்த திரிபு இது. இதற்கு வசதியாக இலங்கையிலிருந்த ஹிந்துக்கள் திராவிட மொழி யான தமிழை உபயோகித்தனர். எனவே இலங்கையின் சிங்கள பெளத்தர்கள் ஆரிய இனமாகவும், தமிழ் ஹிந்துக்கள் திராவிட இனமாகவும் பிசr"க்களினுல் பிரித்துக் காட்டப்பட்டனர். மொழியும் மதமும் வேறு பட்டாலும், இருவருமே ஒரே திராவிட இனம்தான். சிங்களவரது ‘ஆரிய ரத்தம் தமிழர்களின் திராவிட ரத்தத்துடன் மகாவம்சவிலேயே கலந்து காட்டப்பட்ட ஒரே ரத்தம் என்பது இன்று உடனடியாக உணரப்பட வேண்டும் இந்த உணர்வு ஏற்பட முடியாதவாறு சிங்களப் பிராந்தி யங்கள் முழுவதிலும் ஊடுருவிய பிக்ஷா பரம்பரையின் பிரச் சாரம் காலம் காலமாக நடந்து வந்துள்ளது. இது தமிழ்ப் பிராந்தியத்துக்குள் புத்தர் பிரானின் செய்தியைக்கொணர்ந்து________________2

புகட்டிய சரித்திரமே கிடையாது-இதற்குக் காரணம் ஒன்று பொருளாதார ராஜிய ரீதியானது. சிங்களவர்களது பிராந்தியங்களில் செழிப்பும், ஆள் பலமும் அதிகம். அடுத்து இந்தியாவின் ஹிந்துத்துவ இயக்கங்களினுல் இம்சைக்கும் பிரஷ்டத்துக்கும் ஆட்படுத்தப்பட்டவர்கள் புத்த பிஷேக்கள். இது ஹிந்துக்களான தமிழர்கள் மீது இலங்கை பிசஷகேந்திரத்தின் இடையருத வைரம் பாய்ந்த பகைமையாகத் தொடர்ந்திருக்கிறது.

*、

விஜயன் இலங்கைக்கு வந்த காலம் கி. மு. 500. பெளத்தம் அதிகாரரிதியாக இலங்கையில் வேரூன்றிய ஈலம் கி. மு. 200, அதாவது விஜயனுக்கு முன்னூறு கிருஷங்கள் பிந்தயது பெளத்தத்தின் හි 105ණි.ඵ් - - - |

இந்திய சக்கரவர்த்தி அசோகன் கி.மு. 200ல் வாழ்ந் தவன். இவனது மகன் மகிந்தனும் மகள் சங்கமித்ராவுமே

பெளத்தத்தை இலங்கைக்குக் கொண்டு வந்தனர் என்கிறது

மகாவம்ச இவர்கள் இலங்கையில் சந்தித்த அரசனின் பெயர் தேவநம்பிய திஸ்ஸ், இது அப்பட்டமான ஒரு ஹிந்துப் பெயர். இவனது தலேநகரின் பெயர் பொல்லன் நறுவை அரசன், தலேநகர் இரண்டிலும் தமிழ் விளேயாடக் கானலாம். தேவ என்பது ஹிந்துத்வ வேத மரபைக் காட்டுக் கிறது. திஸ்ஸ் என்பது தீர்த்த என்பதன் மரூஉ.தேவநம்பிய திஸ்ஸவில் உள்ள நம்பி பாண்டிய நாட்டு பிராமணனைக் குறிக்கிறது. கேரள (சேர) நாட்டில் இன்றும் இப்பெயர் நம்பூதிரி, நம்பியார் என்ற பெயர்களில் வழங்கப்படுகிறது. பொல்லன் நிறுவ என்று சிங்களத்திலும் பொலநறுவை என்று தமிழிலும் இன்று வழங்கப்படுவது தேவநம்பிய திஸ்ஸ இருந்து அரசாண்ட முதலாவது சிங்களத் தலைநகர். இது முற்றிலும் ஒரு தமிழ்ப்பெயராகும்.

பொல்லாதவன்” என்ற சொல் வடிவம் தமிழ்நாட்டி

லுண்டு பொல்லன்” என்பது இலங்கைத் தமிழில் "பொல்லு, அதாவது கோல் கொண்டவன் என்ருகும்.

13

இலங்கையின் பூர்வகுடியினரான வேடுவரின் மொழியில் ஆண்குறிக்கு சந்தானம் பொல்லு என்ற பதம் உண்டு. "பொல்லன் என்பது இங்கே திராவிடரின் பூர், லிங்கக் கடவுளேயும் குறிக்கிறது. மேலும் பொல்லு அதாவது கோல் செங்கோலாகும். 'நிறுஅவை? ਹੈ।

நல்ல சபை, எனவே சிங்களவரின் முதலாவது தலேநகர

மான பொல்லன் நறுவை என்ற பெயரே ஒரு பூர்விகமான தமிழ் அத்திவாரத்தைக் காட்டுகிறது. பொல்லன் fig) 606). பின் ஸ்தாபகர்களே தமிழர்கள் என்பதைத்தான் இது குறிக்கும்,

மேலும் ஒன்று. இது பிரச்னேக்குரியதெனினும் குறிப் பிடப்பட வேண்டியது. இலங்கையின் வேடர்கனே குவேனியின் வழித்தோன்றல்களாகக் சிறுவதுண்டு, இவர்களது மேற்படி பதத்தில் ஒரு திராவிட மரபு பிரதிபலிப் பதையும், அது சிங்களவரது முதல் தலேநகரத்தினது தமிழ்ப் பெயரில் அமைவதையும் கவனிக்க வேண்டும். இது மட்டு மல்ல; இலங்கையில் தெற்கே உள்ள கதிர்காமம் பாரம் பரியமாக வேடர்களினுலேயே பூசிக்கப்பட்டு வந்த ஒரு ஸ்தலம். இதன் பூஜைமுறையைப் பின்னடி ஆராய்

வோம். பெளத்த கேந்திரம் புத்தரின் அன்பு நெறியை இலங்கையில் குழிதோண்டிப் Hதைத்து விட்டு மகா

வம்சவின் வக்ரமான மரபினே சிங்களவரின் மனுேபாவமாகப் பேணி வந்துள்ளது. வங்கத்திலிருந்து வந்த விஜயன் என்ற கொள்ளேக்காரனின் வாயிலிருந்து பிறந்தே இம்மரபு பரவி இருக்கவேண்டும் என்பதை எந்த இலங்கை *அறிஞரும் ஊகிக்க முன் வருவதில்லே. நாடுகடத்தப்பட்ட கொள்ளைக் காரன் ஒருவன் இலங்கையில் அப்போதிருந்த குவேனி என்ற பூர்வகுடி ராணியுடன் தொடர்பு கொள்கிருன், அவள் ராணி என்பதைக் கொண்டு தன்னேயும் அரச பரம்பரைக்காரனுக்கு

வதற்கு அவன் ஒரு கதையைப் புனேந்திருக்கிருன்,________________14

இக்கதையில் மூன்று அடிப்படை வக்ரங்கள் உள்ளன. 1. வங்கத்து இளவரசியை ஒரு சிம்மம் கடத்திச் சென்று கர்ப்பிணியாக்கியமை. 2. இதனுல் பிறந்த குழந்தையுட இளவரசி தப்பித்து நகருக்குத் திரும்பி வந்து குழந்தை பெரியவனுன பின் ஊருக்குள் புகுந்து அழிவுகளேச் செய்த தனது தந்தையாரையே இவன் கொன்றமை, 3. பிறகு இவனே கொள்ளேக்காரணுகி இதன் விளைவாக இவனும் இவனது 200 சகாக்களும் சுக்கான் இல்லாத கப்பல் ஒன்றில் ஏற்றப்பட்டு கடலில் அலேயும்படி விடப்பட்டமை. இந்த மூன்றுமே இதிகாஸ் மனுேபாவத்துக்கு அவசியமான தெப் விகத்தன்மை எதையும் பிரதிபலிக்கவில்லே. ஒரு இளவரச னின் ஆரம்பப் பருவம் விஜயனுக்கு இருந்திருந்தால் அவனது ஜன்னத்தைப் பற்றி ஒரு தெய்விகக் கதையைப் புனேகிற விதமாகத்தான் அவனது மனுேபாவமே வேலே செய்திருக்கும். அன்றைய அரசவைக் கல்விகள் அத் தகையவை. ஆணுல் கானகங்களில் சகமனிதர்களது Trജ് {{ சக்திக்குப் பயந்து ஒளித்து வாழ்பவன் அவர்கள் மீது தனக்கு அச்சம் வரக்கூடாது என்பதுக்காக அவர்கள் எதைக் கண்டு பயப்படுவார்களோ அதற்குப் பிறந்தவனே இந்த விஜயன்’ என்று கதை கட்டிக் கொள்ள இடமுண்டு. அதாவது விஜயனின் மூளை ஒரு இளவரசனின் மூளேயாக வேலே செய்யவில்லே. கொள்ளேக்காரனின் மூளேயாகவே வேலே செய்திருக்கிறது. இதற்கு ஆதாரம் அவன் தனது ஜனனத்தைப் பற்றி அளந்த கதை, தந்தையைக் கொல்வது ஒரு பூர்விக ராஜரீக மரபும் கூட, கொள்ளேக் கூட்டத் தலைமைக்காகவும் தந்தையைக் கொன்ருல்தான் உண்டு. விஜயனின் மூளே வேலே செய்த நியதியில்கூட அவன் தனது தந்தையைக் கொன்று விட்டு அவன் செய்த வேலேயையே செய்தமை துல்யமாகத் தெரிகிறது. இதை இவ்வளவு தூரம் ஊடுருவாமல் இதே லே8னப் பிடித்த மகாவம்ச ஆசிரியரான மகாநாம, விஜய னுக்கும் குவேனிக்குமிடையே இருந்த உறவைக்கூட அதர் மத்தில் முடிக்கிருர், இதை நியாயப்படுத்த உலகின்

15

இன்னுெரு வகை நாகரிகத்தின் ஒடிஸ்ஸி கதையைத் திருடி இருக்கிருர், இக்கதையின் ஒடிஸ்ஸியஸின் தோழர்கள் ஒவ்வொருவராக ஒரு நாயைப் பின்தொடர்ந்து போய் ஸர்ஸ் என்ற சூன்யக்காரியின் மாந்ரீகத்தினுல் மிருகங்களாக

மாற்றப்படுகின்றனர். இறுதியாகச் சென்ற ஒடிஸ்ஸியலைக்

கண்டு ஸர்ஸ் மோகிக்கிருள். இதைப் பயன்படுத்திய ஒடிஸ்ஸியஸ் நண்பர்களே விடுவிப்பதுக்காக அவளே மணந்து, அவர்கள் விடுபட்ட பின்பு அவளே நிர்மூலமாக்குகிருன், ஸர்ஸிற்கு இது வேண்டியதுதான். ஆணுல் கடலில் அலேக் கழிந்து குற்றுயிரும் குலே உயிருமாகக் கரைக்கு ஒதுக்கப் பட்ட விஜயன் கோஷ்டியினரின் கதை நிச்சயம் வேறு

வகையானதாகத்தான் இருந்திருக்க வேண்டும் அதில்

நாயைப் பின் தொடர்ந்த அபத்தங்களேவிட, குவேனியும் அவளது குடிமையும் மனிதத்தன்மையுடன் விஜயனேயும் அவனது கும்பலேயும் கடல் தந்திருக்கக் கூடிய உப்பு ரணங் களிலும் நோயிலும் பசியிலுமிருந்து காப்பாற்றி இருக்கிறது. இந்தக் குவேனியிடம் தன்னே நாடுகடத்தப்பட்ட இளவரசன் என்று கதை அளந்துள்ளான் விஜயன், அவளேயும் அவளது குடிமையையும் இருபகுதியினரது சம்பந்தத்தினுல் பிறந்த குழந்தைகளேயும் தருணம் பார்த்து கானகங்களுள் துரத்தி, கொலே செய்யப்படவேண்டியவர்களேக் கொன்றும் இருக் கிருன் இதை நியாயப்படுத்தவே மகாநாம, குவேனியை சூன்யக்காரி ஸர்ஸின் மறுபதிப்பாக்கி உள்ளார். இத்தகைய மனுேபாவம் உள்ள இவர் ஒரு புத்த பிசுஷ" என்பது புத்தர் பிரானப்பற்றி அறிந்தவர்களது தலைகளேக் குழப்பும்! தமிழில், கு = குவிக்கப்பட்ட வேணி = கூந்தல் என்று கண்டால், குவேனி என்ற பெயரில் மகாவம்ச குறிப்பிடுவது ஒரு பூர்வ திராவிட மகளேத்தான் என்று கூற இடமுண்டு. இவளது மொழி பண்டைய தமிழின் ஒரு வடிவமாகக்கூட இருந்திருக்கலாம். பொதுவாகப் பார்த்தால், விஜயன் வந்த காலமான கி.மு. 500க்கும் முந்தியது கடல் கொண்ட குமரிக்கண்டமும் அதன் முதற்சங்கமும் ஒரு கொள்ளேக்காரன் சொன்னதையும் கிரேக்க யாத்ரிகர்________________6

களிடமிருந்து திருடியதையும் சேர்த்துப் பிசைந்து பண்ணப்பட்ட மகாவம்ச வின் கதையைவிட குமரிக் கண்டத்தைப்பற்றிய விபரங்களுக்கு உள்ள தமிழ்க் கவித்துவ ஆதாரங்கள் ஆழமானவை. இந்த குமரிக்கண்டம் கன்யாகுமரியின் நிலத்தொடராகவே இருந்திருக்கிறது. அவ்விதமானுல் அது இலங்கையினே இந்தியாவுடன் இணேத்த ஒரு நிலப்பரப்பாகவே இருந்திருக்கலாகும். இதனூடே பஃறுளி (பல துளிகள்) என்ற ஆறு ஓடிய

குறிப்புகளும் உள்ளன. இலங்கைக்கும் இந்தியாவுக்கும்

இடைப்பட்ட கடல் பகுதி ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் இன்றும் மனத்துணிவுள்ளவர்களில்ை சில இடங்களில் நீந்தியும் சில இடங்களில் நடந்தும் கடக்கத்திக்க அமைப் ஜனக் கொண்டுள்ளது.

குமரிக்கண்டம் என்ற நிலப்பரப்பு மறைந்தபோது IBLIË இயற்கையான விஷயம் இலங்கைப்பகுதியில் لطة بها 371 ق قوة تلك ووزير முதற்சங்க காலத்துத் தமிழர் தனிமைப்படுத்தப் பட்டிருக் தலாம் என்பதே இவர்களுள் தேய்வடைந்தவர்கள் வேடர்களாகவும் மற்றையவர்கள் தமிழ்ப்பகுதியின் பூர்வகர்த்தாக் ஆளாகவும் இருக்கலாம். கீழ்க்கரையோரமாக உள்ளே போகப் போக பண்டைத் தமிழ்ப்பதங்கள் நிலவுவது இதை மிகத் தொன்மையானது.

". Ο Ο

இந்தியாவிலிருந்து இலங்கைக்கு முதலில் போனவர்களின் பரம்பரையே சிங்கள இனம் என்பது சிங்களவர்களின் கட்சி, அங்கே அவர்கள் ਸੀਲ பூர்வ குடி 1ւ T(5602ւեւյց: , என்பதை எவரும் ஆராயவில்லே. இதன் காரணம் இன்னும் அங்கே கானகப்பகுதிகளில் வாழும் வேடர் இனமாக இது இருக்கலாகும் என்பதுதான். இவர்களேத் தங்கள் உறவினராகப் பாராட்ட எவருக்கும் ஆர்வமில்லே. இது விஷயம் இப்போதைக்கு நிற்க, சிங்களவர் விஜயனின் வழிவந்த ஒரு சின்னஞ் சிறுபான்மையிலிருந்து பெருகியவர்கள் மட்டுமல்ல,

17

இதுதான் உண்மையெனில் இவர்களது நாட்டுக்கலேகள் ஆடை முதலியவற்றில் ஒரு தனித்துவம் இருக்கும். ஆணுல் சிங்களவரது நாட்டுக்கலேகள், ஆடைமுறை யாவுமே கேரளத்தையும் தமிழரையும் எதிரொலிப்பவை என்பது மிகப் பிரசித்தமான விஷயம். ○pリ'Tcm。『零 ●○ குறிப்பிட்ட பூர்விக சிங்கள் ஆடல்முறை தமிழர்களின் உப்பாங்கூத்தை அப்படியே பிரதிபலிக்கிறது. இதன் சிங்களப் பெயரேபிபைலா அடுத்து சிங்களப் பெண்களின் ஆடைமுறை நூற்றுவிகித கேரள முறையாகும். கீழ்மட்டப் பெண்கள் இடையில் முண்டும் மாரில் ரவிக்கையுமாக இருப்பதில் மட்டுமல்ல, மேல்மட்டத்தின் தாவணிப்புடவைக் கட்டுகூட கேரளப் பாணிதான். கேரளத்துக் கதகளிக்கும் சிங்களவரின் கண்டி நடனத்துக்கும் உள்ள பெரிய ஒற்றுமை மிகவும் முக்யமானது. வெகு அருகில், அதுவும் தங்களது பிராந்தியத்துடன் ஒற்றுமையுள்ள தென்னே முதலிய வளங்களுள்ள இலங்கைப் பிராந்தியத்தினுள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாகச் சென்று புகுந்து கலந்து சிங்கள மொழியைச் சுவீகரித்து சிங்களவராகவே கேரள மக்கள் ஆகி இருக்க முடியும், விஜயன் வந்த கதையைவிட இது இயற்கையானதுமாகும். கேரள மக்களுக்கு உள்ள கலேப்பாங்கான ஆர்வங்கள், அவற்றைப் பொதுமக்களிடம் கொண்டு செல்லுகிற விழிப்புணர்வு, முக்யமாக நாடகந் துறையிலுள்ள கவனிப்பு-அவ்வளவையும் இன்றுகூட சிங்களவரிடையே காணமுடிகிறது. மலேயாளப் பதங்க3ளக் கூட சிங்கள மொழியில் காணலாம். ஆணுல் சிங்களவரின் மொழியில் பெளத்தத்தின் ஆதிக்கத்தினுல் பெளத்த மொழியான பாளி மேலதிகமானது.

இவ்விடத்தில் நாம் கவனிக்க வேண்டியது, கேரள மக்கள் ஆரியரல்ல திராவிடர் என்பதையாகும். இவர்கள் பூர்விகத்தில் சேரர் என்றழைக்கப்பட்ட தமிழர்களே என்பது மட்டுமல்ல, மலையாளிகளின் காவ்யகால மொழி இன்றைக்கும் தமிழ்தான். தமிழின் சிகர காப்பியமான -2________________18

சிலப்பதிகார ஆசிரியரான இளங்கோ இன்று மலேயாளி' என்றழைக்கத்தக்க ஒரு சேரர். எனவே சிங்களவர் உண்மையில் மலேயாளிகளே எனும்போது இனரீதியாக அவர்களே திராவிடர் என்று மட்டுமல்ல தமிழர் என்றுகூடக் கூற இடமுண்டாகிறது. இலங்கைத் தமிழர்களின் பக்கம் களது யாழ்ப்பாணத் தமிழ் உச்சரிப்பு இந்தியத் தென்கரை யோர கன்யாகுமரித் தமிழ், கேரளக் கரையோர மலேயாளம் ஆகியவற்றின் உச்சரிப்பை அப்படியே பிரதிபலிக்கக் காண லாம். எனவே, பெருமளவுக்கு இலங்கையில் சென்று சிங்களவர்-தமிழர் என மாறியவர்கள் இந்தியத் தென்புற ம8லயாளிகளும் தமிழருமாவர். இது அண்மைப்புற நாட்டு டன் அதுவும் கட்டுக்காவல்கள் இல்லாத அன்றைய காலங் களில் இயல்பாக இடைவிடாது நடந்திருக்கக் கூடிய மிக இயற்கையான குடிபெயர்வு. இதில் சிங்களவரே முதலில்" இலங்கைக்குப் போனதாகச் சாதித்துக் கொண்டிருப்பது பொதுப்புத்திக்கே ஒவ்வாத விஷயமாகும்.

சிங்களவரின் முதலாவது தலேநகராகக் கொள்ளப் படும் பொல்லன் நறுவை தமிழ்ப்பிராந்தியத்தின் கிழக்குப் பகுதியை ஒட்டியே அமைந்திருக்கிறது. சிங்கள இனம் தமிழ்ப்பிராந்தியத்தின் அண்மையிலிருந்தே நகரியல் முதலிய தன்மைகளைச் சுவீகரித்ததை இது உணர்த்தும். கண்டி சார்ந்த மலேயகப்பகுதி அன்று ஊடுருவப்பட்டிருக்க இடமில்லே. ஆனல் தெற்குப் பகுதி கீழ்க்கரையோரமாக அணுகத்தக்கது. இந்த தெற்குப் பிராந்தியத்தில்தான் வேடர்கள்? பூஜிக்கிற புராதனமான முருகன் கோவில் ஒன்று உள்ளது.

*கதிர்காமம்’ என்ற இதன் பெயர் *கதிர் கமம் என்ற பழைய தமிழ்ப் பெயரின் புனர் வடிவம். இதில் கேமம்" என்பது இலங்கைத் தமிழில் இன்றும் வழங்குகிற நன்செய் நிலத்துக்கான பதமாகும். இது கெமர் என்று சிங்களத்தில் மருவி, (நன்செய் நிலம்சார்ந்த) கிராமத்தினேக் குறிக்கிற

திரும்பினுல் அவர்

19

பதமாகி உள்ளது. இதன் வழியில் கதிர்காமம் சிங்களத்தில் *கதிரகம? என்று வழங்கப்படுகிறது. சிங்களவருடையது என்று பாராட்டப்படுகிற தெற்கில் உள்ள இந்தக் கதிர் காமத்துக்கு சிங்களப் பெயர் என்று ஏதுமில்லே. மேலும் வழிபடப்படுகிற முருகன் அசல் பூர்வதிராவிடக் கடவுளாவான். இக்கடவுளேப் பரம்பரை பரம்பரையாகப்

பூஜிப்பவர்கள் வேடர்கள். இதன் தாத்பர்யத்தை எவரும்

ஆராய முன்வரவில்லே காரணம் இவர்களுடன் பாத்தியதை கொண்டாட எவருக்கும் எவ்வித ஆர்வமும் இல்லே என்பது தான்.

ஏற்கெனவே நாம் ஆராய்ந்த பொல்லன் நறுவை என்ற பெயரிலுள்ள பொல்லு வேடுவர் மொழியிலே லிங்க மாவது ஒரு திராவிட தமிழ்த் தொடர்பை மொழிவாயிலாக வும் ஐதீக வாயிலாகவும் காட்டி இருக்கிறது. இதன் வழியில் பொல்லன் நறுவை என்பது வெறும் அரச சபையாக மட்டு மல்லாமல், ஆதியில் ஒரு சிவஸ்தலமாகவே ஆரம்பித்திருக்க முடியும் அதுவும் மிகப் பூர்வ காலத்து லிங்கவழிபாட்டின் தொடர்நிலையமாக, கதிர்காமத்து முருகனே வழிபட்ட வேடர்களின் பூஜைமுறையை இவ்விடத்தில் ஆராய்வதும் திராவிடத் தொடர்பைக் காட்டும்.

இந்தப் பூஜையை நடத்துகிற பூசாரி வாயைத் துணி ■『Q கட்டிக் கொள் வான். தீபாராத&ன கிடையாது. மூலக்ரகம் என்று கருதத்தக்க இடம் எப்போதும் திரையிடப் பட்டே இருக்கும். வாயைக் கட்டிக் கொண்டு பூ0ே2 செய்யும் முறை மெளனத்தை-பேசாமையை வழிபாடாக்கிப் ஒரு ஆழ்ந்த நெறியைக் காட்டுகிறது. காட்டுமிராண்டிகள் என்று ஒதுக்கப்படுகிற வேடர் இனத்தின் பாரம்ப பூஜைமுறை இது என்பது மிக வியப்புக்குரியது. உண்மை பில் ஒரு பூர்வகாலத்தில் இதே வேடர் ஆழ்ந்த தர்சிகளின் நெறியைச் சார்ந்த உயர்குடியினராக இருந்திருக்கலாகும் எனபதுககான தடயம் இந்தப் பூஜை முறை. காட்டு மிரண்டிகளின் பூஜைமுறை சப்தங்களேயே அனுசரிக்கும்.________________2O

ஆழ்ந்த விவேகிகளே மெளனத்தை அனுசரிப்பவராவர்இந்த மெளனத்தைத் தமிழின் மொழிக் கூற்றியல் மூலம் அணுகினுல் வேடரை இனம் காண இடமுண்டு. தமிழ் என்ற பெயர்ச்சொல்லே எடுத்தால், இதை த = தம்முடைய, மிழ் = பேச்சு என்று பிரித்துப் பொருள்படுத் தலாம். மெளனம் அல்லது பேசாமை என்பது இதே வழியில் அமிழ்’ என்ற பதமாகிறது, அ-அல்ல, மிழ் = பேச்சு, நீரினுள் முங்குவதற்கே அமிழ் என்பதனே இன்று உபயோகிக்கிருேம், நீரினுள் பேச்சு எழாது என்பதே இந்தப் பொருள் இருமைக்குக் காரணம். “அமிழ்து என்பது நீர் என்ற பொருளே இதே வழியில் பெறுகிறது. பேச்ாமை என்பது ஒரு நெறியாகும்போது கிடைப்பது மரணமிலாப் பெருவாழ்வு; எனவே தான் மரணமின் மைக்கு மருந்தாக அமிழ்தம் குறியீடாகிறது. உண்மையில் இது வெறும் உணவு அல்ல. கடைப்பிடிக்க வேண்டிய பேசாமை என்ற நெறி; "சும்மா இருக்கும் திறன்': வாழ்வு என்ற பதத்தின் மூலம் குறிப்பிடப்படுவது மரணமின்மையே ஆகும். இதனைப் பிரித்தால், வ - வலிமையுடன், ஆழ்வு= உட்செல்லல் என்ருகும். இது தியான நிலையில் ஒருதர்சி தன்னுள் ஆழ்ந்து நிலேத்த பெருநிலையைக் குறிக்கிறது. சம்ஸ்கிருதத்திலுள்ள 'அம்ருதவின் பொருள் அ = அல்ல,

மிருத்= மரணம் என்ற அளவுடன் நின்று விடும், அமிழ்தம்

என்ற பதத்திலோ மரணமின் மைக்கு உபாயம் மெளனம் என்ற விரிவு உண்டு,

இவ்வளவுக்கு மொழியினூடேயே அமைந்துள்ள ஒரு

தர்சனத்தினேத்தான் கதிர்காமத்து வேடர்குலப் பூசாரி அனுஷ்டானமாக்கி இருக்கிருன், கேரளத்தில்கூட வாயைத் துணியால் கட்டிக்கொண்டு ,6093 செய்யப் படும் முறை உண்டு, தமிழகத்து பிராமணரல்லாத とあ*『f களிடமும் இதே முறையை அங்கங்கே இன்றும் காணலாம்.

பிராமணரல்லாதவர் மந்திரம் சொல்லக் கூடாது என்ற பொருளில் இப்படி வாயைக் கட்டிக் கொள்வதாக 愛@う。

2

அர்த்தம் உண்டு. மேலுள்ள தமிழ் மொழிக்கூற்றியல் உண்மையில் இதை ஒரு திராவிட பாரம்பரியப் பழக்கம் என்றே காட்டும். கடவுள் முன் மெளனித்து நிற்பதே உண்மையான வழிபாடு என்ற மிக உயரிய தர்சன உபாயம்

இது

விஜயன் இலங்கைக்கு வருமுன் அங்கே இருந்தவர்கள் யார் என்ற கேள்விக்கு எல்லாத் தரப்பினரும் தலேயைச் சொறிந்துகொண்டு முணுமுணுக்கும் பதில் வேடர் என்பதுதான். விஜயன் கொண்ட முதல் தொடர்பு இவர் களுடனேதான் என்பதையும் இவர்கள் ஒப்புக் கொள்வர். இந்த வேடர் குலமக்கள், சிங்களப்பகுதிகளிலுள்ள கானகங் களில் வாழ்ந்து சிங்களவராகியதே இன்றைய ஜனத் தொகைப் பெருக்க காலங்களில்தான். உண்மையில் இவர்

களே நாம் இனவாரியாக ஆதித்திராவிடர் என்று பகுப்பதே

பொருத்தமாகும். ஆக, ஒருபுறம் விஜயனுடன் ஏற்பட்ட சம்பந்தத்தின் மூலம் இந்த ஆதித்திராவிடரது ரத்தம் சிங்கள ரத்தமாகினல், மறுபுறம் தமிழரின் திராவிடரத்தமும் இவர்களுடையதே.

இன்று இலங்கையில் தமிழருக்கும் சிங்களவருக்கு மிடையே உள்ள பிரச்னையை இனப்பிரச்னே (Ethnic problem) என்று திரும்பத் திரும்பச் சொல்லிக் கொண் டிருப்பது எப்பேர்ப்பட்ட அபத்தம் என்பதனை இவ்வளவு தூரமும் நாம் செய்துள்ள ஆய்வு காட்டக்கூடும், இனம் என்று பார்த்தால் இலங்கையில் உள்ள சிங்களர்-தமிழர் யாவருமே ஒரே திராவிட இனத்தினராவர்.

தாதுசேனன் என்ற சிங்கள பெளத்த அரசன் இலங்கை

யில் கி.பி. 483ல் அரசாண்டவன். சிங்கள். தமிழ் கலப்பு

மணங்களே இவன் ஒரு பிரச்னையாக்கி, மலேயாளத்தி லிருந்து வந்து கலந்து கொள்பவர்களே ஊக்கு வித்தமை

சரித்திரமாகும். இதன் அடியில் உண்மை நிகழ்ச்சி இந்த

சரித்திர விபரத்தை விடவும் பெரிய அளவினதாகவே இருந்திருக்க வேண்டும்.________________22

கண்டி அரசு உருவானது தமிழகத்தில் திருஞான சம்பந்தரின் இயக்கத்தினுல் பிரஷ்டிக்கப்பட்ட பெளத்த குடும்பத்திலிருந்து என்பதை மெக்கன் ஸிச் சுவடி (Mackenzie's manuscripts) கூறுகிறது. இப்பகுதி அச்சேருதது. Dr. N. சஞ்சீவியும் M. ராஜேந்ரனும் 22-9-1933 gait go University of Madras - Marina Campus Oriental Research Institute வெள்ளிவிழாவில் படித்த கட்டுரையில் கிடைப்பது இந்தக் கண்டி அரசபரம்பரையின் ஆரம்பகாலம் திருஞானசம்பந்தர து தமிழ்நாட்டுச் சமயப் இப்பரம்பரை தமிழகத்து அரசபரம்பரையிடம் பெண் கொள்ளப்போய் நிராகரிக்கப்பட்டு சாமான்யமான ஏழைத் தமிழ்க் குடும்பம் ஒன்றிடம் மணவினேத் தொடர்பு கொண்டதை மெக்கன் எறிச் சுவடி கூறுகிறது. இதன் இயற்கைத் தன்மையையே விஜயனின் பாண்டிய மணவினேத் தொடர்புக்கும் பொருத்திப் பார்க்க வேண்டும்.

பொற்காலம்.

சரித்திர அடிப்படையில் 1739 க்கும் 1800க்கும் இடைப் பட்ட கண்டி அரச பரம்பரை நாயக்கர் காலம் என வழங்கப் படுகிறது. பெளத்தத்தைத் தழுவியவர்களெனினும் நாயக்கர் களது அரசவைச் சூழல்களிலும் அதிகார வர்த்தமானங் களிலும் தமிழ் முக்யத்வம் வகித்துள்ளது. இவர்களுக்கு முன்பிருந்தே தமிழ் இத்தகைய முக்யத்துவத்தைப் பெற்றி ருந்த சான்றுகள் உள்ளன. அறிவு நூல்கள் அன்று இலங்கையில் தமிழ், சம்ஸ்கிருதம் மூலமே கிடைத்தன. மலேயகச் சிங்களவர்கள் இன்றும் தமிழை அதன் முறையான உச்சரிப்புடன் பேசக் கூடியவர்கள். இவர்கள் கரையோர சிங்களவரைவிட தங்களை உயர்குடியினராகப் பாராட்டும் மகுேபாவமும் கவனத்துக்குரியது. கரையோரச் சிங்கள வரை விடவும் மலேயகச் சிங்களவர் சாதுக்கள், ஏன், தமிழர்களே விடவும் இவர்கள் சாதுக்கள் எனலாம்.

மகாவம்சவில் இலங்கை தமிழ் அரசர்களின் ஆட்சிக் குட்பட்ட சந்தர்ப்பங்கள் சித்தரிக்கப்படுகின்றன. இதன்

23

விளைவான பகையும் நட்பும் சரித்திர இயல்புகள் ஆல்ை தமிழ் அரசர்கள் பெருந்தன்மையுடன் நடந்துள்ளனர் என்பதற்கான சான்றுகளே சிங்களப் பதிவுகளே கூறு கின்றன. பன்னிராயிரம் சிங்களவரை தமிழகத்து நீரணேத் திட்டத்தில் வேலே செய்யக் கொணர்ந்த ஒரு சோழ அரசன் இலங்கையிலிருந்து தன் தளபதி நீலனுடன் மட்டும் வந்தி கஜபாகுவிடம் அவர்களேத் திரும்ப ஒப்படைத்துள்ளான். இதை மகாவம்ச கூறுகிறபோது நீலன் இரண்டு யானேகளே வெறும் கையால் கொன்றதற்கும், கஜபாகு இரும்பைப் பிழிந்து தண்ணீர் வரவழைத்ததற்கும் அஞ்சின்ை சோழன் என்று புராணம் பண்ணி இருக்கிறது. எல்லாள சோழனின் விஷயத்தில் இந்த புராணம் கிடையாது. இலங்கையி லிருந்தே அரசாண்டபோது இவனே எதிர்த்து ஒரு சிறு படையுடன் வந்த துட்டகைமுனு என்ற சிங்கள இளவரசன் மீது தர்ம இரக்கம் காட்டினுன் வயோதிபனுன எல்லாளன். இது இலங்கைச் சரித்திரத்தின் ஒரு திருப்பு முனே என்று கருதப்படுகிறது. தனது பெரிய படையை உபயோகித்து துட்டகைமுனுவை முறியடிக்க விரும்பாமல் யானே யேறி தனிமனிதர்களாக இருவரும் மோத எல்லாளன் கைமுனுவை அழைத்ததும், இதில் கைமுனுவின் யானே எல்லாளனுடையதை விட உயரமாக இருந்ததும், கைமுனு வின் கீழ் வேல் வீச்சிற்கு எல்லாளனை லகுவில் இலக்காக் கிற்று. இதை சரித்திர விபத்து என்றே கணிக்க வேண்டும்.

சிங்களப் பகுதிகளில் தமிழகத்துக் கட்டடக்கலேயின் புராதனச் சுவடுகளும், பெளத்தத்தைத் தமிழரசர்கள் அனுசரித்த அடையாளங்களும் உள்ளன. இலங்கைக்கு உள்ள பழைய பெயர்களுள் முக்யமானது தப்ரோபேனி இப்பெயரினுலேயே கிரேக்க யாத்ரீகர்கள் இலங்கையைக் குறித்துள்ளனர். இப்பெயர் திருநெல்வேலியினூடே ஓடும் * தாமிரவர்ணி என்ற பெயரின் மறுபதிப்பாகும். இது இலங்கையுடன் தமிழர்களுக்கு இருந்த பழைய உறவின் ஆழத்தைக் காட்டுகிறது.________________24

மேற்கத்தைய வர்த்தக, காலனி, ஆதிக்கம் பதினுரும் நூற்றண்டின் ஆரம்பத்தில் போர்த்துக்கீஸரின் வருகை யோடு ஆரம்பிக்கிறது. அவர்கள் கண்ட இலங்கையின் வடகீழ்ப் பகுதிகள் தமிழரது அரசாகவும், மத்திய தென் மேற்குப் பகுதிகள் சிங்கள அரசாகவும் தனித்து இருந்திருக் கின்றன. 1819ல் போர்த்துக்கீஸர் தமிழ்ப்பகுதியைக் கைப்பற்றி யாழ்ப்பாணத்தில் அரசாண்ட சங்கிலிகுமாரன் என்ற தமிழரச8னத் தூக்கிலிட்டனர். போர்த்துக்கீருைம் பின்னுடி வந்த டச்சுக்காரரும், தமிழ்-சிங்களப் பகுதிகள் இரண்டையுமே கைப்பற்றி இருந்தும் அவை இரண்டையும் இணேக்காமல் தனித்தனியே அரசாண்டிருக்கிருர்கள் 1883ல், பிரிட்டிஷ்காரரின் ஆட்சியிலேயே தமிழ்-சிங்களப் பகுதிகள் ஒரே ராஜிய அமைப்பினுள் அடக்கப்பட்டன.

பிரிட்டிஷ் அரசின் போதுதான் நாம் ஏற்கெனவே குறிப்பிட்டபடி 1840க்கும் 1850க்குமிடையில் மலேயகத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட காபித் தோட்டங்களில் உழைக்கத் தமிழகத்திலிருந்து பாமரத் தமிழர்களே பிரிட்டிஷார் ஜனத் தொகைக் கடத்தல் செய்திருக்கிருர்கள். ராமேஸ்வரத் துக்கும் தலைமன்னுருக்குமிடையில் படகு வசதி தவிர, மற்றப்படி, மதுரை, திருநெல்வேலி ஜில்லாக்களிலே திரட்டப்பட்ட இவர்களது பயணம் கால்நடைப் பயணம் தான். இதன் விளேவாக வழிதோறும் வியாதி, இயலாமை ஆகியவற்றின் காரணமாக இவர்களுள் மரணித்தவர்களும் உண்டு. மலேயகத்துத் தோட்டங்களில் 1870 வரை காபி, பின்பு, கர்பித் தோட்டம் ஒரு தாவர வியாதியால் அழிந்த பின் தேயிலேத் தோட்டங்களில் வேலே செய்த இவர்களுக்கு எவ்வித உரிமையும் சுதந்திரமும் வழங்கப்படவில்லை. சூழ வாழ்ந்த சிங்களவருடன் கலக்கவோ, கிடைத்த ஊதியத்தில் உறைவிடம், நிலம் எதையும் வாங்கவோ கூட இவர்கள் அனுமதிக்கப் படவில்லே. உலகின் மிகக்கொடூரமான அடிமை முறைகளுள் ஒன்றுக்கே இவர்களே பிரிட்டிஷார் ஆட்படுத்தி வேலே வாங்கி இருக்கின்றனர். இவர்களது உழைப்பு பிரிட்டிஷாரின் பணப்பைகளுடன், சிங்கன

25

நிலச்சு வான்தாரர்களது பணப்பைகளேயும் நிரப்பி இருக் கிறது. சிங்களவரினுள்ளும், இலங்கைத் தமிழரினுள்ளும் இருந்து மிரிட்டிஷ் அரச கருமங்களுக்காக ஆங்கிலக் கல்வி மூலம் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு வகுப்பு இவர்கள் மத்தியில் தோன்ற இடம் தரப்படவில்லை. இது இவர்களேக் குரலற்றே ராக்கிற்று. இவர்கள் தமிழர்களாயிருந்தும் இலங்கைத் தமிழரின் கண்களில் இவர்கள் சிங்களவரை விடவும் அன்னியமானவர்களாகவே தென்பட்டார்கள் என்பது ஒரு பயங்கர உண்மை. இதற்குக் காரணம், இவர்கள் கீழ் ஜாதியினர் என்றும் பாமரர்? என்றும் இலங்கைத் தமிழரால் கணிக்கப்பட்டமைதான்,

1948 வரை இலங்கையை ஆண்ட பிரிட்டிஷ் அரசு இவர்களுக்கு இயற்கையாகக் கிடைத்திருக்க வேண்டிய பிரஜா உரிமைக்கான அத்திவாரங்களுக்கே இடம் விட வில்லே சுமார் நூறு வருஷங்களாக இலங்கையில் வாழ்ந்தது மட்டுமல்லாமல் இலங்கைக்காகவே உழைத்த இவர் களுக்குச் செய்யப்பட்ட இந்த அநீதி பிரிட்டிஷ் அரசியல் சாசனத்திற்கே விரோதமானதாகும். 1943ல் பிரிட்டிஷார் நீங்கிய பிறகு நடந்த இலங்கையின் முதலாவது பொதுத் தேர்தலில் மட்டும் இவர்கள் வாக்குரிமை பெற்றிருக் கிருர்கள். இதன் விளேவாக பத்து லட்சம் இந்திய வம்சத் தொழிலாளிகள் ஏழு பிரதிநிதிகளே பாராளுமன்றத்துக்கு அனுப்பி இருக்கின்றனர். இந்த அரசியல் விழிப்பு இலங்கைச் சிங்களத் தலைமைக்கு கலக்கம் தந்திருக்கிறது. அடுத்த பொதுத் தேர்தலில் பத்து லட்சத்தில் ஒருவர்கூட வோட்டிட முடியாதபடி இவர்களுடைய வாக்குரிமை பூஜ்யமாக்கப்பட்டது.*

இந்தக் கணம்தான் இலங்கையின் இன்றைய தலைவிதி யையே நிர்ணயித்த கணமாகும். மேற்படி முடிவை எதிர்த்து எவ்விதமான கொந்தளிப்பும் இலங்கைத் தமிழ்த்

* மிகப்பின்னுடி இந்தப் பத்து லட்சத்தில் ஒரு லட்சத்தினரே வோட்டுரிமை பெற்றுள்ளனர்.________________26

தலேமையிடமிருந்து கிளம்பவில்லே-ஒரு சில வாதப்ரதிவாதங் களேத் தவிர, இதற்கு முழுப்பொறுப்பும் இலங்கைத் தமிழ்த் தலைமையின் குருட்டுத்தனம்தான். அவர்கள் ஜனநாயக சக்தியின் கேந்திரம் எது என்பதை உணராமல் வர்க்க ரீதியில் சிந்தித்தமையே இந்தக் குருட்டுத்தன மாகும்.

இந்தக் குருட்டுத்தனத்தினுல் இலங்கையில் உதாசீனம் செய்யப்பட்ட இதே இந்திய வம்சாவழியினரைத்தான் தென்கு பிரிக்காவில் மோகன்தாஸ் காந்தி தமது சாத்வீகப் போராட்டத்தின் அணியாகத் திரட்டினர். அதுவும் பிரித்தானிய சாம்ராஜ்யத்துக்கு எதிராக, காந்தியும் அவரைச் சூழ்ந்த இதர அறிஞர்களும் இந்து-முஸ்லிம் குறுகல், வர்க்கபேதம், ஜாதியம் ஆகியவற்றை மீறியே மண்ணுேடு மண்ணுகக் கிடந்தவர்களே ஜனசக்தியாகத் திரட்டி னுர்கள். இதன் அடியில் பூர்ஷ"வாத்தனமான சுலபவழிகளே மீறிப் பரந்து பாய்ந்த புரட்சிகரம் செயல்பட் டிருக்கிறது. லகுவாக தனக்கும் தனது வர்க்கத் தளத்தில் உள்ளவர்களுக்கும் கொஞ்சநஞ்சம் கிடைத்தால் போதும் என்ற சந்தர்ப்ப லாபங்களே உதறி எழுந்த ਸੰ அது. ஆணுல் இலங்கையின் தமிழ்த் தலைமை குறுகிய வர்க்க மனுேபாவங்களிலிருந்து பிறந்து அவற்றையே பிரதிநிதித்வப்படுத்துகிற ஒரு பூர்ஷா வாத் தலேமையாகும். தன்னை எவ்வித இக்கட்டுக்கும் ஆட்படுத்த விரும்பாதபடி செளகர்ய மார்க்கங்களே பூர்ஷாவா இயக்கங்களினுல் அனுசரிக்கப்படும். மேலும் அது அடிமட்ட நிலையில் உள்ள வர்களுக்கு தீவிரமோ சுய உணர்வோ பிறப்பதைச் சகித் துக் கொள்ளாது,

இந்த மனுேபாவத்தினுல் இலங்கைத் தமிழ்ச் சமூகம் பிடிககப்பட்டிருந்ததை உணர்ந்து கொண்டவர்கள் சிங்களத் தலேவர்கள். இதனுல்தான் சிங்கள ராஜ்யசக்திகளினுல் தமிழரது உரிமைகளே கொஞ்சம் கொஞ்சமாகப் பிடுங்க முடிந்திருக்கிறது. தமிழ்த்தலேவர்களுக்கு பிரத்யேக

27

லாபங்களேக் கொடுத்துவிட்டு தமிழ் ஜனங்களின் உரிமை களே சிங்கள அரசுகள் பிடுங்கியுள்ளன. இதற்கு உடந்தை யாக 1983 ஜூலை வரை தமிழ்த்தலேமை நடந்திருக் கிறது.

சிங்களப் பெரும்பான்மையினரின் வோட்டுகளுக் காகப் போட்டியிட்ட சிங்களத் தலேவர்கள் தேசீய ஒன்றிணைப்பைச் சிர் குலேக்கும் சூதாட்டமாக சிங்கள வருக்கு தமிழினத் துவேஷத்தை எழுப்பினர்கள் சிங்களப் பிராந்தியங்களில் பிறந்த எதிரெதிர் சிங்களத் தலேமைகள் ஒருவரை மற்றவர் கவிழ்ப்பதுக்காக உருவாக்கிய துவேஷம் இந்த தமிழ்த்துவேஷம் எதுவேஷத்துக்குரிய தமிழிரை ஒழித்துக்கட்டும் கொள்கை எங்களுடையது Լու63ւն" என்ற பிரச்சாரத்துக்கு இத்துவேஷமே உதவிற்று

தேசிய ஒன்றிணைப்பு உரிமைகளில் வேரூன்றிய ஒன்ருகும். தனது இன, மொழி அடையாளங்கள் துவேஷிக்கப்படுவது மட்டுமல்லாமல்,அவற்றின் அடிப்படை யில் தனது மனைவி, குழந்தைகள் போன்ற பந்தங்கள் கண்ணெதிரே குதறப்படுமளவு தாக்குதல் நடக்கிறபோது தேசிய ரீதியான ஒருமையுணர்வுடன் தாக்குகிறவர்களேப் பார்க்க முடியாது. இவ்விதம் இலங்கைத் தமிழரின் தேசிய ஒருமையுணர்வு சிதறும்படி சிங்கள சமூகத்தின் மிருகார்த் தங்களே சிங்கள அரசியல்வாதிகளால் தூண்டி வலுப் படுத்தப்பட்டன.

படிப்படியாக ஜீவாதார உரிமைகள் 山jä5凸uLL சமயங்களில் தமிழ்த்தலேமை காட்டிய எதிர்ப்புகளை முகாந் தரமாக்கி, இனவெறி கொண்ட சிங்களக் காலிப்படைகளே சிங்கள அரசியல்வாதிகளே ஏவிவிட்டார்கள். 5L岳、 முப்பத்தைந்து ஆண்டுகளில் இதற்கான சான்றுகள் ஏராளமானவை. குடிமைக்கு அவசியமான சாத்விக மனுே. பாவங்கள், சிங்கள இனத்தை தமிழருக்கு அடிமையாக்கிவிடும் என்ற சித்தாந்தத்தைக்கூட சிங்கள அரசியல்வாதிகள் பரப்பி இருக்கிருர் உள். இதனுல் சிங்கள சமூகத்தின் மனிதார்த்த________________28

சக்திகள் செயல்பெற முடியாதவாறு ஒடுக்கப்பட்டன. இ வெறியும் மிருக தந்திரமும் ராஜீயசக்திகளே நிர்ணயிக்கத் துவங்கின. எனவே சிங்கள இனம் இன்று தனது குடிமையின் சுபாவ இயல்பான மனிதார்த்தவாதிகளினுலன்றி அத்தகைய மனிதர்களே ஒடுக்கும் மிருகவாதிகளிளுல் ஆளப்படுகிறது

தமிழர்களே தேசிய ஒருமைப்பாட்டிலிருந்து அந்நியப் படுத்திய சிங்கள இனவாதம் சிங்கள சமூகத்தினுள் மேலுள்ளவாறு பிளவுகொண்டுதான் இதைச் செய்துள்ளது: தீர்க்கமுடியாத பொருளாதாரப் பிரச்னையிலிருத்து நாட்டின் விமர்சன சக்திகளைத் திசைதிருப்புவதுடன், ராணுவரீதி யான தயார்நிலை, அவசரநிலே ஆகிய ஹேதுக்களின் மூலம் தன்னைப் பதவியில் உறுதிப்படுத்திக்கொள்ள சிங்கள ஆட்சி யாளர்கள் இன்று தமிழர்களது பிரச்னேயை உபயோகிக் கிருர்கள். இது சிங்கள ஆட்சி எவ்வளவு தூரம் தனது இனத் தின் ஜீவாதாரங்களேயே உதாசீனப்படுத்துகிறது என்பதுக்கான சான்ற கும், அரசியல் பதவிக்காக தமிழரை தேசீய உணர் விலிருந்து அன்னியப்படுத்திய அதே திசையில் தவிர்க்க முடியாதவாறு தனது இனத்தையே அரசியல் சக்தியிலி ருந்து தனிமைப்படுத்துகிற நிலே இது. இந்நிலையில் ஜன நாயகம் பிணமாகிறது. ராணுவத் தயார்நிலை அதை எவ் விதமாகவும் எவர் மீதும் உபயோகிக்கும் அதிகார துஷ் பிரயோகத்துக்கான ராஜிய ஒழுங்கீனம் ஆகியன தலே தூக்குகின்றன. தனது பதவிக்காக வேறு ஒரு இனத்தை ஒடுக்க வேண்டும் என்ற அரசியல் சிந்தனே தனது இனத்தையே ராஜிய யந்திரத்திலிருந்து அன்னியப்படுத்து கிற திசையில் போய்க்கொண்டிருக்கிறது.

o 0.

இவ்வளவுக்கும் சமய சந்தர்ப்பங்களைப் பயன்படுத்து கிற அரசியல்வாதிகளே மட்டுமே சிங்களவரும் தமிழரும் பெற்றிருந்தனர். மக்களின் ஜீவாதாரத் தேவைகளேயும் அவற்றுக்குத் தடையாக காலதேச வரம்புகளே மீறி ஜனிக் கிறவற்றையும் தன்னலமின்மையுடன் கண்டுணர்ந்து

29

செயல்படுகிறவன் சமய சந்தர்ப்பங்களே மீறியே பார்வை செலுத்தக்கூடியவன். இவன் வெற்று அரசியல்வாதியை மீறி, தலைவன்’ என்ற தகுதிக்கு இலக்கான வன். இத் தகைய லட்சணங்களுள்ள எவரையும் சிங்களவரே இலங்கைத் தமிழரோ பெறவில்லே. இதன் காரணத்தை ஆராய இங்கே இடமில்லே.

இத்தகைய ஒரு தலேவன் தலேவகுவது இனவாதத்தின் மூலமல்ல. தனது இனத்தை நசுக்கும் எதிர் இனவாதி யினது மனச்சாட்சியையே விழிப்படைய வைப்பது இவனது அடிப்படை வலுவாகும். எனவே இன விரோதத் தினே மீறிய ஒரு ஆழ்ந்த பொது உணர்வு இவனது சிந்த இன யிலும் செயலிலும் வெளிப்படும். இத்தகைய தலேமையைப் பெருத எந்த சமூகமும், ஆழமான ஸ்திரமான ஒரு அரசியல் முடிவைச் சாதித்ததில்லை.

இந்த அடிப்படைக்கு நேரெதிரானது இலங்கையின் அரசியல், சிங்கள அரசியல்வாதிகள் பதவிக்கு வர உதவிய சுலோகங்கள் தமிழையும் தமிழினத்தையும் ஒழித்துக் கட்டுகிற பிரச்சாரத்தையே கொண்டிருந்தன. இதனே மிகக் குரூபமான சுலோகமாக்கி SWRD பண்டாரநாயக்க 1955ல் உபயோகித்ததுதான் 'இருபத்திநாலு மணி நேரத்தில் சிங்களம் மட்டுமே அரசகரும மொழி. இது அரசியல் சாசனத்தை நிராகரிப்பது. இருந்தும் இந்த சுலோகத்தின் சக்தி மூலம் மட்டுமே பதவிக்கு வந்தமையால் இவர் இதைச் செயல்படுத்த வேண்டியவரானர். இதன் விஆளவாக சிங்களவர் மட்டுமே அரசாங்கக் கருமங்களுக்கு லாயக்கான வர்களாகிற அடிப்படை பிறப்பதை உணர்ந்த தமிழ்த் தலைமை ஜூன் 5ம் தேதி, 1956ல் பாராளுமன்றக் கட்ட டத்திற்கு முன் சாத்வீக ரீதியில் ஒரு எதிர்ப்பைக் காட் டிற்று. இது காந்தியின் அஹிம்சாமுறையாகப் பிரகடனமும் செய்யப்பட்டது.

ஏற்கெனவே நாம் குறிப்பிட்டபடி, காந்தி திரட்டிய ஜனசக்தியின் அம்சங்கள் எதுவும் இந்த இயக்கத்தில்________________30

இருக்கவில்லே. அஹிம்சா யுத்தத்தின் தீவிரநிலேக்கு இவர்கள் தயார்செய்யப் படாதவர்களுமாவர். பெருமள வுக்கு அரசகருமங்களில் ஈடுபட்டிருந்த ஒரு பூர்ஷல்வா அணி இது திடீரென எழுந்துநின்ற அப்போதைய அரசுஜனயை அன்றைய சரித்திர கட்டத்தில் கெளரவிக்கப் பட்ட அஹிம்சைக் கருவி மூலம் சந்தித்த திடீர் எதிர்வினே மட்டுமே இந்த இயக்கத்தில் தெரிந்தது. எனவே சிங்கள் இனவாதக் கருவியாகத் திரண்டு வந்த காலிப்பட்டா ளத்தின் தாக்குதலே இந்த அஹிம்சைப் போராளிகள் தாங்கி ஸ்தலத்திலேயே காயங்களுடனுே பிணங்க ாகவோ வீழ்ந்துகிடக்க முடியாத பல ஹறினர்களாக தங்களேக் காட்டிக்கொண்டார்கள் சிதறி ஓடினர்கள். இது ஒரு பகுதியினரால் அஹிம்சா ஆயுதத்தின் தோல்வி பரதக் குறிப்பிடப்படுவதை ஒட்டி இங்கே விபரம் பெறு கிறது. உண்மையில் இது உட்கார்ந்து தெரிவிக்கும் எதிர்ப்பு (Sit-in) முறை மட்டுமே ஆகும்.

அஹிம்சை என்பது காந்திய இயக்க சரித்திரத்திலும், சித்தாந்தத்திலும் வெறுமே உட்கார்ந்து தெரிவிக்கும் எதிர்ப்பு அல்ல. அஹிம்ஸைக்கு ஒரு அதிவேக (Dynamic) குணமுண்டு. இந்த அதிவேக குணம், எவ்விதமான சரீர உபாதையையும் பூரணமான மெளனத்துடன் தாங்குவ தாகும். இத்தகைய அஹிம்ஸைப் போராளிகளே காந்தீய இயக்க சரித்திரத்தில் நாம் சந்திக்கவே செய்கிருேம். சரிரத்தளத்தில் உபாதையைத் தாங்குவது மரணத்தை வாழ்விலிருந்து பிரிக்காத விவேகத்தைப் பிரதிபலிப்பது. வாழ்வு என்பது மரணத்தை ஊடுருவி ஜீவிதம் கொள்கிற இயக்கம் என்பதை உணராதவன் அஹிம்லா வாதி யாக முடியாது. ஆனல் அஹிம்சை கெளரவத்துக்கு துக்கு உரிய ஆயுதம், அஹிம்ஸா வாதியை யாரும் சீண்ட மாட்டார்கள்? என்ற குருட்டு நம்பிக்கையில் நடக்கும் இயக்கம், அஹிம்ஸையை கற்பதீைத (ரொமான்டிக்) கண் மூலம் கண்டதன் விளைவு. இத்தகையவர்கள் காலிப்

31

பட்டாளத்தின் அடியைத் தாங்காமல் ஓடிப்போய் நின்று,

*நாகரிகமற்ற இவர்களுக்கு அஹிம்ஸையின் அருமை தெரியவில்லே’ என்று கூறுவது அதைவிட அபத்தம், அஹிம்ஸைப் போராளி சாவை நோக்கி மட்டுமே நிற்கிருன்,

சாவு நாகரிகமானதுமல்ல, அநாகரிகமானதுமல்ல, சாவும்

உபாதையும் எவரால் நிகழ்கின்றனவோ அவரை நிந்தஐ

கூடச் செய்யாமைதான் அஹிம்ஸையாகும்.

பாமரரான இந்திய வம்சத் தொழிலாளிகளுக்கு நடந்த ஒட்டுரிமைப் பறிப்பின்போது கிளர்ச்சி பெற்றிராதவர்கள் தங்களுடைய கெளரவமான மத்தியதர வர்க்க வாழ்வின் உபாயம் பறிக்கப்பட்டபோது மட்டுமே கிளர்ச்சி பெற்றனர் என்றுதான் நாம் மேலே நிகழ்ந்த அஹிம்ஸைப் போரைத் கணிக்க முடிகிறது. இவ்வித கணிப்பின் மூலம் நாம் இந்த இரண்டாம் L பறிமுதலே நியாயப்படுத்தவில்லே. ஒவ்வொரு பறிமுதலுக்கும் எதிராகச் செய்யப்பட்ட கிளர்ச்சி களின் வலுவின்மை ஆரம்ப கட்டத்திலிருந்தே தர்க்கபூர்வ மாகத் தொடர்வதைக் காட்டவே இதனேக் குறிப்பிடு கிருேம்.

முதல் பறிமுதல் நிகழ்ந்தபோதே கிளர்ந்திருக்க வேண்டிய இந்திய வம்சத் தொழிலாளர்கள் ஏன் சும்மா இருந்தார்கள் என்று கேட்பது அரசியல் விழிப்புக்குரிய மனுேபாவங்களே உணராத கேள்வியாகும். முதன்மையாக அவர்கள் இயக்கரீதியாகத் திரள்கிற சகல பாதைகளும் அடைக்கப்பட்ட நிலையிலிருந்தவர்களாவர். இத்தகைய வர்கள் எழுச்சிபெற்றல் சாவை நோக்கி பிசகாமல் நடக்கக் கூடியவர்களாகிவிடுவர். இந்தரகஸியம் காந்திக்கு வசப்பட்டிருந்தமையால்தான், தமது ஆடை முதற்கொண்டு சகல அடையாளங்களேயும் அவர்களது அடையாளங் களுடன் ஐக்யப்படுத்தினர். இதன் நேரடி விளேவாக அவரது தலைமை அவர்களினுல் உணரப்பட்டது; அவரது இயக்க சக்தியின் தொடர்நிலேயாக அவர்கள் ஆயினர். எனவே அடிகட்ட மனிதர்களின் எழுச்சியினைத் தூண்டி________________32

ஒருமுகப்படுத்த உயரிய தலேமைப்பண்பு வேண்டும்வெற்றுக் கிளர்ச்சி சிதறி அழிக்கப்பட்டுவிடும்.

இலங்கையில் அரசியல் த&லமைக்கு எப்போதுமே ஒரு தேசிய அடிப்படை இருந்ததில்லே-இன அடிப்படை தவிர. இதற்குக் காரணம் இந்தியாபோல இலங்கை தனது சுதந்திரத்துக்காக கடுமையான போரில் இறங்கின அதன் தேவையினுல் தன் னே ஒரே நாடாக உணர்ந்து கொள்ள அவசியமற்றிருக்கிறது. அதன் விடுதலே இந்தியாவின் விடுதலேயுடன் பிரிட்டிஷ் ராஜரீகக் காரணங்களே யொட்டி தரப்பட்டதாகும்.

விடுதலேக்குப் பிறகு சிங்களவரிடையே இனவாதி உண்ர்வுகளே மட்டும் எழுப்பி ராஜியத் தலைமை பெற்ற ஒவ்வொரு அரசும் சிங்களவரின் இனரீதியான கலகம் எதையும் ராஜிய யந்திரத்தின் மூலம் தவிர்க்கவோ அடக்கவோ முடியாதபடி கட்டுப்படுகிறது. இந்தப் பாரதூர ான நிஜல SWRD பண்டார நாயக்காவின் காலத் துடன்தான் முழு மூர்க்கமடைகிறது. இனவாதம் என்ற

மிருகத்துக்கு தேர்தல் களத்தில் மட்டும் ரத்தவாடையைக்

காட்டி அரசைக் கைப்பற்றிவிட்டுப் பின்பு அதை ராஜிய

யந்திரத்தின் மூலம் கட்டிப் போட்டுவிடலாம் என நம்பிய சிங்கள அரசுகளின் உள்நாட்டுக் கொள்கையே இது

விஷயத்தில் மாற்றமடைந்தது. தேர்தல் களத்தில் மட்டுமன்றி ராஜியத் தளத்திலும் தமிழருக்கு எதிரான இனவாதம் பிறந்தது. -

சிங்கள மக்களே மதத்தின் அதிகார வழியில் எட்டியதன் மூலம் அரசியல்சக்தி பெற்றிருந்த பெளந்த பிக்ஷ"க்கள் சிங்கள இனவாதத்தக்கு அளித்த ஆதரவும் தூண்டுதலும்

கூட இச்சமயத்தில் முக்யமடைகின்றன. எல்லா பிக்ஷாக் களுமே இனவாதிகளல்லர் என்பதை இவ்விடத்தில் கூற வேண்டும். நாரத தேரோ போன்றவர்களின் அறிவார்த்த

மான பிக்ஷா பரம்பரையோ தமிழர்களது பழைய இலக்

33

கியங்களே சிங்கள மொழிபெயர்ப்புகள் மூலம் பரப்பிய சிங்களச் சான்றேர்களின் பகுதியைச் சர்ர்கிறது. இத் தகையோரைவிட இனவெறி பிடித்த இன்றைய பன்ன எஹே போன்ற பிகஷக்களே மக்களின் மனுேபாவத்திஜ நிர்ணயிக்க ஆரம்பித்தது SWRD பண்டாரநாயக்காவின் காலத்திலிருந்துதான். பண்டாரநாயக்காவை தமிழினத்தின் பரமவைரியாக நம்பி பதவிபெற உதவியதே பிக்ஷ கேந் திரம்தான். அரசியல் சாசனத்தின் வழி தமிழர்கள் பெற்றிருந்த ஜீவாதார உரிமையை இவர் பறித்தும்கூட பிக்ஷனகேந்திரம் சாந்தி பெறவில்லே. தமிழ்த் தகமை 1956லிருந்து &irւլգա எதிர்ப்பினே சமனப்படுத்த வேண்டி, இவர் தமிழர்களது பிராந்தியக் கவுன் எழில் அமைப்பு ஒன்றுக்கு உடன்பட்டார். சிங்களவரைத் தமிழ்ப் பகுதிகளில் குடியேற்றும் திட்டத்தையும் வாபஸ் பெறுவ தாக வாக்குறுதி கொடுத்தார். இவை இவருக்கு சிங்கள் இனவாதத்தின் பகைம்ையையே தருவித்தன. பண்டார நாயக்காவின் தமிழ் பிராந்தியக் கவுன்ஸில் உடன்படிக் கையை ரத்துசெய்யக்கோரி, அன்று புத்த பிகஷக்களுடன் சேர்ந்து உடன்படிக்கைக்குப் பிண ஊர்வலம் நடத்திய வரே இன்றைய இலங்கை பிரஸிடென்ட் ஜெயவர்த்தனே என்பது கவனத்துக்குரியது. இந்த உடன்படிக்கை எத்தனையோ வாக்குறுதிகளைப் போன்று அமுல்படுத்தப் படாமல் போனவற்றுள் ஒன்றுதான். பண்டாரநாயக்காவின் வாக்குறுதிகளும் உடன் படிக்கையும் எவ்வித நன்மையையும் தரவில்லே என்பது மட்டுமல்ல-சிங்கள வெறி 1958ல் தமிழ்ப்பகுதி|மீது நடத்திய இனத்தாக்குதலேயும்கூட அவை வரவழைத்திருக் கின்றன ஏற்கெனவே தேர்தல் சமயத்தில் அவர் தூண்டி விட்ட இனவெறிதான் இது. இதன் பசியை அவர் பரிபூர்ன மாகத் தீர்ப்பதைவிட்டு தமிழருடன் உடன்படிக்கைகளில் இறங்கியபோது இந்த இனவெறி கட்டுமீறிற்று. அது வரை இல்லாத பிரமாண்டமான தாக்குதல் இது இதை

பண்டாரநாயக்கா அடக்கவில்லே, காலம் கடந்தபின்பு

- 3________________34

இத்தகைய சமயத்தில் நேரடியாக அரசு யந்திரத்தை இயக்கும் அதிகாரம் பெற்றிருந்த அப்போதைய கவர்னர் ஜெனரலான ஸர் ஆலிவர் குணத்திலக்கா ராணுவத்தையும் போலிஸையும் கொண்டு களேபரத்தை ஒடுக்கினர். இதன் வி&ளவாக இவர் ஒருபுறம் இலங்கையைவிட்டே நீங்க வேண்டியவரானுர், மறுபுறம் சிங்கள இனத்தை சிங்கள்

அரசு கட்டுப்படுத்தி தமிழரைப் பாதுகாத்தது என்ற குற்றத்

துக்கு இலக்காக SWD பண்டார நாயக் கா ஆக்கப் பட்டார். இதன் விளேவாக இவர் அரசியல் கொலே செய்யப் பட்டார். இந்த காலகட்டம் இலங்கையின் சிங்கள அரசி யலுக்கு ஒரு ஏகாக்ரக மூர்க்கத்தை அளிக்க ஆரம்பிக்கிறது. இலங்கையின் போலீஸ் ராணுவம் ஆகியவை, தமிழரைச் சிங்களவர் தாக்கும்போது சும்மா இருக்கவேண்டும் என்ற மனுேபாவம் பிறக்கிறது. ராஜிய யந்திரம் சட்டஒழுங்குக் காக அல்லாமல் இனவெறிக்குத் துணே போகும் ஒழுங்கீனம் பிறக்கிறது.

o -- ○ 。

1958ல் தமிழர்கள் கொழும்புப் பகுதியில் அகதிகளாகு மளவுக்கு உறைவிட அழிவுகள் நிகழ்த்தப்பட்டன. இதன் நேரடித் தூண்டுதல்களுள் ஒன்று தமிழ்த் தலைமையின் தூரதிருஷ்டியற்ற உணர்ச்சிகரப் சிங்கள வெறியைத் தூண்டும்படியாக தமிழ்த் தலைமையின் பிரபாவச் சொற்பொழிவுகளும் சில குறிப்பான பிரசுரங்களும் இருந்தன. இது நவீன யதார்த்தபூர்வமான அரசியல் உணர்வு அற்ற நிலப்பிரபுத்துவ ரொமான்டிக் மனுேபாவத் துக்கு ஆட்பட்ட வீரப்பேச்சுக் கிளர்ச்சி. இதன் வினே ாக பழந்தமிழுலகின் ராஜிய மகோன்ன தங்கள் வாள், வேல், குந்தங்களே ஏணிப்படிகளாக்கி எட்டப்பட்டவை ன்பதே சிங்கள இனவாதிகளின் பார்வைக்குப் புலகிைன. தமிழகத் தமிழர் அணிதிரண்டு வந்துவிடுவர் என்ற திங்களப்பிதியையே இது உறுதிப்படுத்திற்று.

அதாவது சிங்கள வெறி என்ற மனுேபாவத்தின் தார்மிக அத்திவாரம், தமிழனது ரொமான்டிக்கான தற்

ரகடனங்களாகும்.

35

பெருமையாகும். திரு. ஏ. அமிர்தலிங்கம், $.g. forଥି. (it it!

துரை திரு. வி. நாகநாதன் போன்ருேரும் இவர்களது அடியொற்றிகளும் இந்த தமிழ்ப்பெருமைப் பாணியை ஒரு கலேத்தொழிலாகவே தங்கள் மேடைப் பேச்சுக்கள் மூலம் நிகழ்த்திர்ைகள் என்றல் மிகையாகாது. தமிழகத்துத் திராவிட இயக்கத் தலைவர்களின் பாணியைத்தான் இவர் கள் இலங்கையில் இறக்குமதி செய்தார்கள், அரசியல் சதுரங்கத்தைப் பொறுத்தவரை இந்த இறக்குமதி விவேக மற்றது. இலங்கைத் தமிழ்த் தலேமையின் அரசியல்

நோக்கங்களுக்கும் தமிழகத்துத் திராவிட அரசியல் நோக்கங்

களுக்குமிடையே ஒரு தொடர்பும் கிடையாது. ஆணுல் இரு பகுதியினரும் உபயோகித்த பிரச்சாரப் பாணி இருபகுதி

யினருள்ளும் ஒரு பழந்தமிழ்ப் பட்டாளக் கொண்டாட்ட

மாக சிங்கள இனவாதிகளுக்குத் தென்பட்டிருக்கிறது.

இது பிரமை, இத்தகைய எந்தப் பிரமையும் தன்னே எதிர்க்

கிற அரசியல் அணிக்கு ஏற்படாதவாறு தவிர்ப்பதும்

ஏற்பட்ட பிரமையைக் களவதும் பிரச்சாரத்தின் முக்ய

கடமையாக வேண்டும். ஆணுல் இலங்கைத் தமிழ்ப் பிரச்சாரம் இதைச் செய்யவில்லே. இலங்கையில் காலங்காலமாக சிங்களரும் தமிழரும் ஒருவர்மீது மற்றவர் கொண்டிருந்தது வக்ரபிதிதான்அர்த்தமற்ற பயம்தான். உதாரணமாக, இந்தியாவின் எந்தக் கிராமத்திலும் ஒரு வெளி மாநிலத்தவனேக் கண்டு சிஜயோ தெலுங்கன், ஐயோ மலேயாளி” என்று கிலி பிடித்து ஒடுவதில்லே, இலங்கையின் கதை வேறு. இதை ஒரு ஏழைச் சிங்களப் பெரியவர் என்னிடம் தமிழில் கூறிய நிகழ்ச்சி ஒன்றில் காணலாம். இந்த விவரிப்புக்கு முதலில் சில உதவிக் குறிப்புகள்

டம்புல்ல என்பது திரிகோண மலேக்கு மேற்கே உள்ள

சிங்கள ஊர். தம்பலகாமம் திரிகோணமலையைச் சார்ந்த தமிழ்க் கிராமம். இந்தப் பெயருக்கும் தெற்கே உள்ள கதிர் காமத்துக்கும் பெயர் ஒற்றுமையைக் காணலாம். சிங்கள வர்களுள் வழங்கும் அப்புஹாமி என்பது அப்புசாமியின்________________36

மரூஉ என்பது எவருக்கும் புலனுகக் கூடியது மாத்தயா" என்பது மஹாத்மியாவின் பேச்சு வழக்கு வடிவம் நான்

குறிப்பிடும் ஏழைச் சிங்களவரின் தமிழ்ப் பேச்சு நடை பிலேயே அவர் சொன் ன தை கீழே தருகிறேன்:

அப்ப வெள்ளேக்காரன் தான் ராஜா, நாங்கள் டம்புல்ல இருந்து திரிக்கு குமலேக்கி பொடியங்கள் வாறம் ஊரில வேலே இல்ல. வாடா திரிக்குனு மலே மேல தம்பலகமேக்கு எண்டு மச்சான் பொடியன் சொன்னுன் சரி எண்டு வெளிக்கிட்டு வாறம். இது ஜப்பான் குண்டு போட முந்தி, அப்ப நீ புறக்கவுமில்ல. தம்பலகமேத்தில மத்தி யானம் வந்து இறங்கினம், நாங்கள் மூண்டு பொடி பங்கள். மச்சான் துணிஞ்சவன் அப்புஹாமி எண்டு பேர். இப்ப செத்துப் போபிட்டான். இங்கின ஒரு தமிழ்ச் சாமி கோயிலிருக்கு கும்புடு வண்டா, புறகு போய் வேலே தேடுவம் எண்டான். கோயில் எங்கின இருக்கென்டு தெரியாது. ஆரோ சொன்னதக் கேட்டுத்தான் அவனும் வந்தவன். எங்க பார்த்தாலும் வயல். அப்ப நாலஞ்சுபேர் வயலால வந்தாங்கள். தமிளங்கள். இவங்க ஒளிட்டக் கேட்டுப் பாப்பமெண்டான் அப்புஹாமி, எனக்கு அவங்களப் பாத்ததும் பயம். தமிளன் பொல்லாதவன் எண்டுதான் சொல்லுறது. அவங்க எங்களப் பாத்தாங்க, நாங்க அவங்களப் பாத்து, அவங்க எங்களப் பாத்து நிக்கிறம். நான் அப்புஹாமிண்ட முதுகுப்பின்னுல ஒளிச்சுக் கொண்டு நிக்கிறன் . டொம், டொம் எண்டு எனக்கு நெஞ்சு இடிக்குது. அப்புஹாமி மாத்தயா? ாண்டா ன். அவ்வளவுதான் "ஐயோ சிங்களவன் 13 எண்டு கத்திக் கொண்டு ஒடுருங்கள், நாங்கள் ஆ2ள ஆள் பாத்தம், பயம் போச்சுது "வாடா திரத்துவம் எண்டான் அப்புஹாமி, ஹோய் ஹோய்' எண்டு கத்திக் கொண்டு திரத்தினம்.

37.

அவங்கள் ஐயோ ஐயோ!' எண்டு கத்திக் கொண்டு ஓடினுங்கள் என்னத்துக்கு ஒடினுங்க அதுவும் எங்களேப் பாத்து?

" இத்தகைய வக்ரபிதிகள் விதவித வடிவங்களே எடுத் திருக்கின்றன. நில அளவையாளராக வேலே செய்த என் நண்பனின் சிங்களமொழி ஞானத்தின் மூலம் அவனே ਸੰਹ ਤੇ நம்பினுர் ஒரு குடியேற்றத் திட்ட சிங் களப்பாமரர் மட்டக்களப்பு என்ற தமிழ்ப் பிராந்தியத் தில் கல்லோயர்' என்ற சிங்களக் குடியேற்றப் பகுதியில் நடந்தது இது சிங்கள்ப் பாமரர் எனது நண்பனின் ஊரை விசாரித்திருக்கிறர் திரிகோணமலே என்று அறிந்ததும், பயந்து 'தமிழனுடைய ஊராச்சே, அங்கே எப்படி உயிரோடு இருக்கிறீர்கள்? என்ருர், தான் ஒரு தமிழன் தான் என்று நண்பன் கூறியதை சிங்களவரினுல் நம்ப முடியவில்லே, நண்பனின் விளையாட்டுப் பேச்சுக்களில் ஒன்ருகவே நினேத்தார். தனது பெயரே கோபால கிருஷ்ணன் என்று கூறியபோது பாமரருக்கு ஒரே குழப்பம் தான் ஏற்பட்டிருக்கிறது. தமிழரென்றல் இந்த மாத்தயா எப்படி இவ்வளவு நல்லவராயிருக்கிருர்? என்று ஏற்பட்ட குழப்பம் இது கிராமத்தில் இது ஒரு சலசலப்பையே

ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

@*

இந்தியாவில் முஸ்லிம் சமூகத்துக்கும் ஹிந்து சமூகத் அதுக்கும் இடையே அவ்வப்போது பயங்கர மோதல்கள் எழுந்தபோதிலும் இரு தரப்பினரையும் பிணேக்கிற சில சக்தி கள் இயங்கி உள்ளன. மிக உயரிய தர்சனத் தலைமையிலேயே இந்த சக்திகள் செயல்பட்டிருக்கினறன. கபீர்தாஸ், வசீர்தி சாயிபாபா, ராமகிருஷ்ணர், காந்தி போன்றேர் இந்த தர்சனத் தலேவர்கள், ஹிந்துத்வத்துக்கும் இஸ்லாமுக்கும் உன்புெப் பழக்கம் ஈருக அனுஷ்டான உடன்பாடின்மை இருந்தும்கூட இந்தியாவின் தர்சிகள் தங்களது தத்துவ________________38 சிகரத்தின் ஒருமையை அடிப்படையாக்கி, பகிரங்கத்தில் இந்து முஸ்லீம் இணேப்பினைப் பேணியுள்ளனர். அதுவும்

மதமாற்றம் எதையும் வற்புறுத்தாத எளிமையுடன், இது குடிமையுணர்வு (Civil Sensibity)க்கு இந்திய தர்சிகள்

அளித்த கலங்கரை விளக்கமாகும். மக்களுள் ஒரு பகுதி யினரையேனும் அவர்களது களேபர காலங்களில் திசை

தவருதபடி இவ்வுணர்வே காக்க வல்லது.

துர்சிகள் இலங்கையில் இவ்விதம் அங்கங்கே செயல் பட்டிருந்தும், அவர்கள் தேசியப் பிரதிமைகளாகிய பகிரங்க நிலை அவர்களுக்குக் கிட்டவில்லே. நான் நேரில் திரிகோண மலையில் அறிந்திருந்த அப்பாத்துரை என்ற தர்சி ஒரு தேசீய சக்தியாக இவ்வகையில் இயங்கி இராதவரெனினும் இவரிடம் பெளத்த-ஹிந்து பேதமின்மை இருந்திருக்கிறது. ஆகுல் இவரை இது விஷயத்தில் மிகத்திவிர சந்தர்ப்பங் களின் போது, இவரது பக்தர்களான திரிகோன மலேத் தமிழ்த் தலேவர்கள் அனுசரிக்க மறுத்துள்ளனர். ஊரில் உள்ள போதி மரங்களே ஊர்த்தலேவர்கள் வெட்டி வீழ்த்த எழுந்தபோது, அதை அப்பாத்துரை வன்மையாக மறுத் திருக்கிருர், புத்தர் பிரானின் குறியீடான 9ւեւն մլն பெளத்தர்களுக்கு மிகப்புனிதமானது. திரிகோணமலேயின் கோணேஸ்வரர் கோயில் பிரகாரத்தில் நின்ற பெரிய போதி மரத்தினை பெளத்த சிங்களவர் வழிபடுவதைக் கண்டதும் கோணேஸ்வரத்தைக் காப்பாற்றவென அம்மரத்தையும் ஊரின் தமிழ்த் தலேவர்கள் வெட்ட முடிவு செய்தனர். அப்பாத்துரையின் மறுப்பு இந்த சமயத்தில் மிகத்தீவிரமாக இருந்தும் கூட தங்கள் முடிவை இவர்கள் மறுபரிசீலனே செய்ய வில்லே. பிரமாண்டமான இம்மரம் வீழ்த்தப்பட்ட போது அப்பாத்துரை சிங்களவரைக் குறித்து, அந்த ஏழைகள் வந்து அங்கே இப்போதிருக்கிற வெறும் வெளி யைப் பார்த்தால் அவர்களது மனம் என்ன பாடுபடும்! என்று பதைப்புடன் கூறியிருக்கிருர், இதனுல் ஏற்பட்ட

தர்மார்த்த அதிர்ச்சி (Moral Shock) தான் அவரது

மறைவுக்கே காரணமாயிற்று.

39

பெளத்த இயக்கம் தமிழரது பிராந்தியங்களில் போதி நகரங்களினடியில் சிறு 5:35ܗܳܝ |_ܐ நிலேயங்களே எழுப்பி வந்தமைக்கு தமிழ் ஹிந்துத் தலேவர்களிடமிருந்து வெட்டி வீழ்த்தும்? பரிகா ரமே பிறந்திருக்கிறது. இவ்வளவுக்கும் போதிமரம் ஹிந்துத்வத்திற்கே புனிதமானதாகும். சிந்து வெளியின் முத்திரைக் கற்களிலேயே இதற்கு சாட்சிய முண்டு. ஆணுல் பெளத்த-சிங்கள ஆதிக்கத்தின் ஊடுருவலேப் பற்றிய பீதியில் ஹிந்துத் தமிழர் தங்களது புனிதக் குறியீட்டையே தறிக்க முன்வந்திருக்கின்றனர்.

சிங்களப் பகுதியான தென்னிலங்கையில் கதிர்காமம் காலம் காலமாக தமிழ்ஹிந்துக்கள் சிங்களபெளத்தர்கள் இருதரப்பினராலுமே வழிபடப்பட்டு வந்துள்ளது. ஆணுல் இப்போது அந்த முருகன் கோவில் பெளத்தாலயமாகி

விட்டது என்பதை தமிழ்த்தலேமை எமக்குச் சுட்டிக்

காட்டலாம், சிங்களவர்களது ஒரே நோக்கம் தமிழ்ப் பகுதிகளே சிங்களமயமாக்குவதே என்பது இவர்கள் கட்சி.

சிங்களப் பகுதிகளில் ஏற்பட்ட ஜனத்தொகைப் பெருக்கமும் சென்றுதேய்ந்திறுந்த இலங்கையின் பொருளாதாரமும்தான் இது விஷயத்தில் அடிப்படைப் பிரச்னைகள். இவற்றுக்கு இலங்கை அரசுகள் மேற்கொண்ட பரிகாரங்களுள் ஒன்று நதிப்பள்ளத்தாக்குகளேயும் காட்டுப்

புறங்களையும் குடியேற்றத் திட்டத்தின் மூலம் உபயோகிப்ப

தாகும். அதே சமயத்தில் தமிழர்கள் பெரும்பான்மையாக வாழ்கிற பகுதிகளினுள் சிங்களவர்களேக் குடியேற்றி தேர்தல்களில் சிங்களப் பிரதிநிதித்வத்துக்கு அப்பகுதிகளே ஆட்படுத்தும் நோக்கமும் அரசுக்கு இருந்திருக்கிறது.

இந்தியவம்சத் தமிழர்களின் வாக்குரிமையைப் பறித்த அதே நோக்கத்திலிருந்து பிறந்த திட்டம்தான் இதுவும்: எனவே குடியேற்றத்திட்ட விஷயத்தில் தமிழ்த்தலேமை கொண்ட அச்சம் அர்த்தமுள்ளது. ஆனல் அந்த அச்சம் போதிமரங்கள் மீது கோடரிகளாகிப் பாய்ந்ததை நியாயப் டடுத்த முடியாது. இந்தப் பாய்ச்சல் குருட்டுத்தனமானது________________40

தமிழ்ஹிந்துக்கள் மீது சிங்களபெளத்தர்களுக்கு இருந்த அச்சத்தினே நியாயப்படுத்துவது. நாம் ஏற்கெனவே குறிப்பிட்டபடி இருதரப்பினருமே ஒருவர்மீதொருவர் வக்ரபிதி கொண்டிருக்கின்றனர். இந்நிலையில், தன் மீது கொண்ட அச்சத்தின் விளேவாகவே அடுத்தவன் தன்னே அச்சுறுத்துகிருன் என்ற ബി(8 ഖ് + i ; சிங்கள - தமிழ்த் தலேமைகள் இரண்டிடமுமே இருக்கவில்லே.

இந்தியாவில் கி.பி. 1000 அளவில் பெளத்தம் ராஜிய நிராகரணங்கள் மூலமும் լ Պյrrլը 530r இயக்கங்கள் மூலமும் பகிஷ்கரிக்கப்பட்டு மறைகிறது. இந்த மறுப்பின் ஞாபகங்களே இலங்கையின் பிக்ஷ கேந்திரம் பேணி வளர்த்து, இலங்கையின் தமிழ்-ஹிந்துக்களே 5ճձT 35/ பரம ைவரியாகக் கணித்து வந்ததை முன்பு குறிப்பிட்டோம். பாமர மனங்களினுள் ஊடுருவும் படி தமிழ்த்துவேஷப் பிரச்சாரம் செய்ய இது வழி வகுத்துள்ளது. இத்துவேஷப் பிரச்சாரத்துக்கும் பகைக்கும் காரணம் அச்சமே. இந்த அச்சத்தினேக் களையும் இயக்கம் இருதரப்பினரிடையிலுமே ஒரு கலாச்சாரத் தளத்தில் பிறக்கவில்லே,

பார்க்கப்போனுல் ஹிந்துத்வத்தைவிட பெளத்தம் ஒரு உந்நதமான மதம். தமிழின் ஐம்பெருங்காப்பியங்களுள் மணிமேகலையும் ஜீவகசிந்தாமணியும் பெளத்தத்தைச் சித்தரிப்பவை. மறுபுறம் சிகரகாப்பியமான சிலப்பதி

காரத்தின் ஆசிரியர் பெளத்தத்தின் சாயலுள்ள ஜைன

மதத்தினர். திருவள்ளுவர் கூட ஒரு ஜைனர்தாம். தமிழ் உள்ளத்திற்கு வேற்றுமதம் பற்றிய விழிப்புகள் பாரம்பரிய மானவை என்பதற்கான சான்றுகள் இவை. ஆணுல் தமிழின் உந்நதங்கள் என்று இத்தகைய விழிப்புகள் இலங்கைத் தமிழ்த் தற்பெருமைப் பேச்சாளர்களால் காட்டப்படவில்லே. தமிழர் வீரம்(?)தான் இவர்களே மெய் சிலிர்க்க வைத்தது. அதாவது அறிவார்த்தமான அணுகு முறைகள் தவிர்க்கப்பட்டன. அச்சத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட அரசியலுக்கும் அறிவார்த்தத்துக்கும் சம்பந்த

முறையைக்

4

மில்லே. இந்தக் கட்டத்தில்தான் 1974 ஜனவரியில் யாழ்ப்பாணத்தில் நிகழ்ந்த நான்காவது உலகத்தமிழ் மாநாட்டு விபரம் ஆராயத்தக்கது. ஒரு தமிழ் சாம்ராஜ்யத்தை தென்னிந்தியாவிலிருந்து இலங்கை வரை, மொரிஷியஸிலிருந்து மலேஷியாவரை

நிர்மாணிக்க எடுக்கப்படுகிற முஸ்தீபுகள் தான் இந்த

தமிழ் மாநாட்டு வரிசைகள் என்பதே சிங்கள இனவாதி களின் கண்டுபிடிப்பு. இத்தகைய அபார கண்டுபிடிப்புகளே தவிர்க்கக்கூடிய எவ்வித சமிக்ஞையும் தமிழ் மகாநாடுகளில் இடம் பெறுவதில்லே. மேலும், அரசியல் சார்ந்த புலவர்ப் புள்ளிகளேயன்றி சமகால உலகுடனுே சிந்தனேயுடனே தொடர்புள்ள தமிழ் இயக்கம் எதற்கும் இந்த மாநாட்டு வரிசையில் இடம் இருந்ததில்லே. எனவே வக்ர பீதியை அடிப்படையாகக் கொண்டு எழுந்து, நாளொருமேனியும் பொழுதொருவண்ணமும் சிங்களப் பாஸிஸ்மாக 5ւ նզவெடுத்து வளர்ந்த இலங்கை அரசு இப்போது காலிப் படையாகவே தனது போலீஸ் முனேயை ஆக்கிற்று, உலகத் தமிழ் மாநாடு தாக்கப்பட்டது- அதுவும் திட்டமிட்ட போலிஸ் அமைப்பினுல், தாக்கப்பட்டவர்கள் ஏதோ கும்பல் அல்ல. சொற்பொழிவைக் கேட்டபடி குழுமியிருந்த செவி நுகர்வாளர்கள். இத்தகைய ஒரு சாமான்யமான மக்கள் மீது நடத்தப்பட்ட திட்டமிட்ட போலீஸ் தாக்குதல், களேபரம் செய்யும் காலிக் கும்பலேக் கலேக்கும் வழி கையாண்டிருக்கிறது. சிலரைக் கொன்று பலரைக் காயப்படுத்துமளவுக்கு. ஏன்? இந்த நிகழ்ச்சி 1974 ல் நடந்தது என்ருல் இதற்கு இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பே, யாழ்ப்பாணப் பகுதியில் தமிழ் இளேஞர்களின் ஆயுத இயக்கம் ஒன்று ஆரம்பித்து នា* LGDណបោu நினைவுகூர வேண்டும். தனிச் சிங்கள மசோதாவைத் தொடர்ந்து, உயர் கல்விகளுக்கு தமிழ் மாணவர்கள் செல்வதுவரை எழுப்பப்பட்ட தடைகள், அதுவரை பிரிந்து செயல்பட்ட தமிழர்களின் கட்சிகளே ஒன்றிணேத்ததுடன் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் தமிழர்கள்________________-

தனிநாட்டுப் பிரகடனமாக ஒரு தபால் முத்திரையைக் கூடவெளியிட்டிருக்கிருர்கள். இந்த முத்திரை, தபாலுக்காக பெருவாரித் தமிழர்களினுல் உபயோகிக்கப்பட்டுமிருக்கிறது: இவை தமிழ் மாநாடு தாக்கப்பட்டதற்கான நேரடிக் காரணங்கள். அதாவது தனிநாட்டுப் பிரகடன த்தின் அரசியல் தன்மையினூடே தான் தமிழ் மாநாடு சிங்கள் அரசினுல் கணிக்கப்பட்டுள்ளது. சிங்கள அரசின் கண்களில் அங்கே குழுமி இருந்தவர்கள் சாமான்யர்களல்ல, நாட்டைப் பிரிக்கிற மனுேபாவத்துடன் திரண்டிருந்த தீவிரவாதிகள் -

கலாச்சாரரீதியாகப் பார்த்தால்கூட சிங்களவருக்கு சமாதானம் தருகிற வகையாக நடத்தப் படாத ஒன்று எனக் காணலாம். அங்கே நிகழ்ந்து கொண்டிருந்த எதிலும் பெளத்தமோ சிங்களச் சான் ருேளின் சாதனைகளோ இடம் பெறவில்லே, தமிழை முறையாகக் கற்று அதன் பழைய இலக்கியங்கள் வரை ஊடுருவிய சிங்கள அறிஞர்கள் இருந்திருக்கிருர்கள். இவர்களுக்கும் யாழ்ப்பாணத்துத் தமிழ் மாநாட்டுக்கும் சம்பந்தம் இல்லே. ஏன், வாசக அனுபவத்தைத் தவிர வேறு எந்த லாப நோக்கமுமற்று தமிழைக் கற்றுக்கொண்டு கல்கி வகையருப் பத்திரிகைகளே வாங்கிப் சிங்களவர்களே நான் அறிவேன். தமிழர்களின் பரதம், கர்நாடக இசை போன்ற நுண்கலேகள் தங்களிடம் இல்லே என்றும் தாங்கள் காட்டுமிராண்டிகள் என்றும் குறைப் பட்டுக் கொள்கிற் சிங்களக் கலேஞர்கள் சிலரையும் நான் அறிவேன். இத்தகைய மனுேபாவங்களுள்ளவர்களுடன் தமிழர்களுக்கு ஒரு கலாச்சார சங்கமத்தை ஏற்படுத்தும் வகையாக தமிழ்மாநாடு நடத்தப்படவில்லே. இத்தகைய

ஒரு சங்கமம், ஏன் பெளத்தர்களாலும் ஜைனர்களாலும்

எடுத்தாளப்பட்ட தமிழில் அதுவும் பெளத்தம் நிலவுகிற ஒரு நாட்டில் ஏற்படக் கூடாது?

தமிழ் மாநாடுகளுக்கும்

தமிழ்மாநாடு

படிக்கிற சாமான்யமான சில

கலாச்சாரத்துக்கும் சம்பந்த மில்லே அவை அரசியல் சகதியில் புரள் கிறவர்களினுல் நடத்

- 43

தப்படுவது. இந்த மாநாடுகள் சிந்த&னப் பயிற்சி உள்ளவர் களின் நகைப்புக்கே இடமானவை. மேலும், தமிழ் மாநாட்டுத் தண்டவாளத்தில் ஒடுவது பழைய ரொமான்டிக் ரதம்தானே அன்றி விஞ்ஞான பூர்வமான ஆய்வு யந்திர மல்ல, நேற்றைய சரித்திரத்தை இன்றைய உலகப் பின்னணியில் பார்த்து மன விரிவுடன் சிந்திக்கும் பயிற்சி எதுவும் இந்தத் தமிழ் மாநாடுகளில் நடப்பதில்லை. இத்த கைய மாநாடுகளே அக்கறையுடன் பேணி அவற்றுக்காக நேரத்தையும் கவனத்தையும் செலவிடும் மக்கள் அறிவார்த் தமாக எதையும் கிரகிப்பதுமில்லை. சிந்தனே வடிவிலோ தகவல்களாகவோ, அறிவைப் புதிய பரிமாணங்களுக்கு வளர்த்துக் கொள்வதுமில்லே. ஏற்கெனவே உள்ள ஒரு பெருமித உணர்வு தொய்ந்துவிடாமலிருக்க தமிழ்ப்பெருமை யினே உச்சாடனம் செய்வதே இத்தகைய கூட்டங்களின் நோக்கம். எனவே இது மதரீதியான அரசியல் அனுஷ் டானம். தற்பெருமையைப் பேனும் அனுஷ்டானம் அறிவியக்கத்தின் விமர்சனப் பண்பை நிராகரித்துவிட்டு திரும்பத் திரும்ப ஒரே பார்வையினே வலியுறுத்துகிற அனுஷ்டானம். அறிவின் விழிப்புடன் பார்த்தால் இத்தகைய மாநாடு ஒரு கோமாளித்திருவிழாவாகக் காட்சி யளிக்கும். இப்படியாகப்பட்ட ஒரு சங்கதிக்கு கோடிக் கணக்கில் பொதுச் சொத்து விரயம் செய்யப்பட்டு வருகிறது.

இதை எல்லாம் ஏதோ கலாச்சாரச் சடங்குகள் என்று பாவனே பண்ண முயற்சிக்கிற எவருக்கும் கலேயுணர்வோ, புதுப்புது இலக்கியப் படைப்புகளே அனுபவிக்கும் சக்தியோ, விமர்சனப்பண் போ கிடையாது. அப்படி ஏதும் இருந்தால் அது தமிழின் எல்லையினே மீறியே பார்வையை விரிவடைய

வைக்கும். தமிழ்-சிங்களப் பிரிவினேயை கலாச்சாரத் தளத்தில் உடைத்தெறிந்திருக்கும். சிங்கள ஓவியர்களும் சிங்கள நாடகவிற்பன்னர்களும் தமிழ்க்கலேஞர்களுடன்

இணைந்து செயல்படும் இன்னுெரு கொழும்பாக யாழ்ப்பாை________________44

மும் ஆகி இருக்கும். ஆனல் கலாச்சாரம், இலக்கியம் என்ற போர்வையில் இனப்பெருமையைப் பேணும் அரசியல் இயக்கம் அங்கங்கே அரிதாக அழுத்திவதைக்கும் பொருளா தாரநிலேயில் எழுந்து எழுந்து வாழத் தவித்து மடிகிற உண்மையான கலே இலக்கிய இயக்கத்தை வெளித்தெரி பதிபடியே மறைத்து வந்துள்ளது என்பதுதான் நவீன தமிழ்க் கலாச்சார சரித்திரமாகும்.

உண்மையான ஒரு கலாச்சார நோக்கத்துடன் யாழ்ப் ானத்துத் தமிழ்மாநாடு நடத்தப்பட்டிருந்தால் அது சிங்கள் க் கலேஞர்களே விருந்தினராக வரவேற்றிருக்கும். சிங்கள ஓவியர்களின் படைப்புகளே காட்சிக்கு வைத்திருக் கும். மேதமை வாய்ந்த ஹென்றி ஜயஸ்ேன போன்ற சிங்கள நாடகக்கலைஞர்களின் படைப்புகளே மேடையேற்றி இருக்கும். தமிழுடன் தொடர்பு கொண்டிருந்த சிங்கள அறிஞர்களே தமிழ் மகாநாட்டில் கெளரவித்திருக்கும். சிங்கள மொழியின் மூலம் திருக்குறள் போன்ற நூல் களேப் படித்துள்ள பிக்ஷாக்களேச் சொற்பொழிவாற்றுவதற்கு அழைத்திருக்கும்.

ஜனவரி 10 ந்தேதி 1974ல் தமிழ்மாநாட்டின் இறுதி நாளன்று சுமார் ஒரு லட்சம் பேர் குழுமியிருந்து, தமிழ் நாட்டின் திரு நைஞ முகம்மது செய்த சொற்பொழிவைக் கேட்டுக் கொண்டிருந்தபோது அவர்கள் மூளைகளிலோ பேச்சாளர்களின் மூளைகளிலோ மேலே குறிப்பிடப்பட்ட மனுேபாவத்தின் எவ்விதச் சாயலும் இருக்கவில்லே. ĠLuj est TT6Ti பேசிக்கொண்டிருக்கும்போதே திடீரென நூற்றுக்கணக்கான போலீஸ்காரர்கள் கூட்டத்தின் மேல்

பாய்ந்தனர். கண்ணிர்ப்புகை, தடிகள், துப்பாக்கிப்பிடி,

ஆகியவற்றினல் பெரியவர்களும் பெண்களும் குழந்தை களும் நிரம்பி இருந்த கூட்டம் தாக்கப்பட்டது. இதன் விளேவாகச் சிதறிய கூட்டத்தினுல் ஏற்பட்ட மின்சார விபத்தில் எட்டு பேர் உயிரிழந்தனர். பெண்கள் உட்பட நூற்றுக் கணக்கான வர்கள் பலத்த காயமுற்றனர்.

45

கண்ணிர்ப்புகையினுல் தாக்குண்டவர்களுக்கு ஓரிரண்டு நாட்கள் தூக்க மற்ற அவஸ்தை வேறு, இதன் காரணம் என அங்கே (3) Աքւճ இருந்த தமிழர்களே சிங்கள் அரசு தீவிரவாதிகளாகக் கணித்ததாக ஏற்கெ ஒரு குறிப் பிட்டோம் திரு நைகு முகம்மது அந்த சமயத்தில் செய்த சொற்பொழிவின் கருத்து இந்தத் தீவிரவாதத்துடன் நேர்த்தொடர்பு கொண்ட ஒன்ருகும். தமிழர்களுக்கு தனிநாடு வேண்டும்? 66 சங்கதியை மெய்சிலிர்க்க வைக்கும் தமிழ்ப்பெருமை பார்முலாக்களின் ՅԼՈ5ւյլb இந்த அன்பர் அங்கே அவிழ்த்துவிட்டுக் கொண்டு நின்றிருக் கிருர் இந்த உள்விபரம் தமிழ் மாநாடு தாக்கப்பட்டது

பற்றிய செய்தி எதிலும் இதுவரை வெளிவராத

ஒன்ருகும். சரி தமிழருக்குத் தனிநாடு வேண்டும் என்ற பிரத

னத்தைச் செய்வதுக்காகப் போடப்படும் கூட்டம்

தற்காப்புக் கொண்ட ஒன்ருக நிர்மாணிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டுமே. ஆனல் அத்தகைய முன்னெச்சரிக்கைக்கு அடியில் விஞ்ஞானபூர்வமான காரணகாரியங்கள் பற்றிய விழிப்பு ஏற்கெனவே இருந்திருக்கும். அத்தகைய விழிப்பு பிரிவினேயைப் பேணுது என்பதும் ஒரு விஷயம். Լոg/ւյ0ւն உண்மையில் திரு நைனு முகம்மதுவின் சொற்பொழிவு தமிழ்ப் பெருமையின் கற்பனுதீத ரொமான்டிக் மண்டலத் தில் நிகழ்ந்து கொண்டிருந்த ஒன்றே தவிர, நவின உலகில் யதார்த்தபூர்வமான விளைவுகளேக் கணிக்கும் பிரக்ஞையுடன் நடந்த ஒன்றல்ல. இந்த கற்பகுதிதச் சஞ்சாரத்தினுள் நுழைந்த யதார்த்த சக்திதான் Aår 35 GMT அரசின் போலீஸ் படை. இதன் நியாயம் சட்டரீதியானது. தனிநாட்டுக் கோரிக்கை என்பது தேசத்துரோகம் என்ற அடிப்படையினேக் கொண்டது. இந்த அடிப்படையையும், இதனேப் பாதுகாக்கிற ராஜீய யந்திரங்களேயும் பற்றிய விழிப்பற்று கற்பகுதீத அரசியல் பண்ணிய தமிழ் மரபு தான் யாழ்ப்பாணத்தில் அன்றைய குற்றவாளி. இந்த மரபு அச்சத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு வளர்ந்த________________46

இனவாதப் பாஸிஸமான சிங்கள அரசுடன் இனேக்குற்ற வாளியாகவே நிறுத்தப்பட வேண்டிய ஒன்ருகும்.

C. t

விமர்சன திருஷ்டியற்று வெறும் தற்பெருமையை மட்டும் மூலதனமாகக் கொள்ளும் அரசியல் இன்றைய ஜனநாயக உலகிலும் சோஷலிஸ் உலகிலும் நெருக்கடிகளே மட்டுமே உருவாக்கும். ஜனநாயக அடிப்படையில் உரிமை கோருவதுக்காக இனரீதியான தற்பெருமைகளேப் பிரச்சாரக் கருவி ஆக்குவது பொருத்தமற்றது. சமத்துவம் வேண்டிய தமிழர்களின் கோரிக்கைகள் நியாயமானவை. தமிழ்ப் பகுதிகள் அரசினுல் கவனிப்பாரற்றுக் கிடப்பதற்குப் பரிகாரமாக பிரதேசரீதியான மாநில அடிப்படையில் மத்திய அரசின் ஆட்சிப் பொறுப்பை தமிழர்கள் தங்களுக்கு பகிர்ந்து தரும்படி கோரினர். இதுவும் நியாயமானதுதான் ஆனல் இந்தக் Tਹੰ நியாயம், சிங்கள வாக்காளர்களே எட்டவில்லே தமிழர்கள் தற்பெருமை பாராட்டிக் கொண்டிருந்தமைதான் சிங்கள அரசியல்வாதி களினுல் சிங்கள வாக்காளர்கள் இடையிலே செய்யப்பட்டு வந்துள்ளது. இதன் விளைவாக தமிழர்களது @arfiácm ஜனநாயகரீதியான நியாயம் இலங்கை அரசியலில் உணரப்படவில்லே. அவர்களது கோரிக்கைகள் ஒரு பகை இனத்தின் கோரிக்கைகளாகவே சிங்கள வாக்காளர்களுக்குப் பட்டிருக்கிறது - சகமனிதர்களின் கோரிக்கைகளாக அல்ல. இதன் சரித்திர துவேஷப் பின்னணிகளே ஏற்கெனவே கண்டோம். நவீன பிரச்சாரக் கருவிகளும் இந்த துவேஷத்தின் கானக இருள் குரல்

களாகவே ஒலித்தன. நவீன உலகின் தேவைகளாக

அல்ல. இவ்வகையில் தமிழ்ர்களது கோரிக்கையை மனிதாய மான நவீன ஜனநாயகரீதியில் கணிக்காதபடி சிங்கள வாக்காளரை தமிழருக்கு எதிரிகளாக்கி, தமிழர்கள் தனி நாட்டுக்காகப் போராடுமளவு தமிழர்களேத் தள்ளிய அடிப் படைக் குற்றவாளிகள் சிங்கள இனவெறியர்களாவர்.

47

இன்று சிங்களஅரசியல், தமிழ் அரசியல் இரண்டுமே

இதன் விளைவாக குருட்டாம்போக்குகளே அனுசரிக்கின்றன இலங்கைத் தமிழர்கள் உழைப்பு சக்தியும் பொருளாதார

உணர்வும் உள்ளவர்கள் . இந்த சக்திக்கும் தேச நலனுக்கும் இடையே உள்ள ஜீவாதாரத் தொடர்பு சிங்கள இனவாதி களின் கண்களுக்குப் படவில்லே. இதன் ஜெ . தமிழர்களே ஒழித்துக்கட்டும் திட்டங்களேத் தீட்டியதின் மூலம் தேசத்தின் ஜீவனேயே சிங்கள இனவாதத் தலேவர்கள் அழிக்கிற நடவடிக்கைகளில் இறங்கி இருக் கிருர்கள். இலங்கையின் உண்மையான தேசத் துரோகிகள் இவர்களே ஆவர். ஆனல் இவர்களே அச்சுறுத்தும் வ ை யான குடிமையுணர்வுள்ள சட்ட ஒழுங்கினே ராஜிய யந்திரம் எப் பாதோ இழந்துவிட்டது என்று, பண்டார நாயக்காவின் காலத்தைப் பற்றிய விவரங்களில் 6.

1972ல் பிறந்த இளேய தலைமுறைத் தமிழ் ஆயுத இயக்கம் தமிழ்த் தலைமைக்குக்கூடப் புறம்பான ஒன்றுதான்.

தமிழ்த் தலேமை சிங்கள அரசுகளிடமிருந்து தமிழருக்காக

எவ்வித நியாயபூர்வமான பலாபலன்களையும் பெறவில்லே என்ற உணர்விலிருந்து பட்டுமல்ல. உயர்கல்விக்காகச் செல்லக்கூடிய வழிவகைகள் தடுக்கப்பட்டதின் விளைவாகக் கூட இளைஞர்கள் ஆயுதத் தீர்வை நோக்கித் திரும்பினர். தீவிரமான சக்தியும் திறனும் கொண்ட ஒரு ஜனத்தொகை யின் புதிய தலேமுறையின் சிக்தி உரிய வழியில் செல்வதுக்கு தட்ை இட்டால் இயற்கையாகவே விளேயக்கூடிய பலா பலன் இதுவாகும். இந்த அடிப்படையை உணராமல் ஆயுதவாதிகளின் இயக்கத்துக்கு முழுத் தமிழினத்தையுமே குற்றம் சாட்டும் மனுேபாவமே தமிழ் மாநாட்டில் குழுமி யிருந்த தமிழ்க் குடிமைமீது அரசு பாய்ந்தபோது வெளிப் பட்டிருக்கிறது. இதற்குப் பிரதி பலனுக இலங்கைப்

போலீஸ் யாழ்ப்பாணப் பகுதியில் தமிழ் ஆயுதபாணிகளின்

அதிரடிகளுக்கு இலக்காயிற்று.________________48

இத்தகைய மோதல்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட விகித

ஒழுங்கில் செயல்படுவது உண்டு மக்களின் திசையிலிருந்து ஆயுதரீதியாகக் காட்டப்படும் எதிர்ப்பு பத்து என்ற எண்ணினுல் குறிப்பிடப்படுமானுல் அதற்கு ராஜீய யந்திரம் தரும் பதிலடியை 10 X 10 அதாவது நூறு काओं : எண்ணுகக் காண வேண்டும் உலகின் பலபகுதிகளிலும் இத்தகைய மோதல் ஏறத்தாழ இந்த விகிதாசரத்தையே காட்டுகிறது. இதற்குக் காரணம், அதிரடி செய்கிற புரட்சிப் படையினருக்கு தாங்கள் தாக்கப் போகிற அணி வெளிப் படையானது. மேலும் அவர்களது தாக்கு சக்தியில் சிக்கனமும் விரிவாகச் செய்ய முடியாத ՅbԿ56, 9:2Ապա இருக்கும். ராஜிய யந்திரத்திடம் ஆள்பலம் ஆயுதத் திரள் ஆகியன இருக்கிறபோதே எதிராளியான புரட்சிப் படையினேக் குறிகாண முடியாத நிஃப்யும் உண்டு. எநித ஜனத்தொகையின் பிரதிநிதிகளாகப் புரட்சிப்படை செயல் படுகிறதோ அந்த முழு சமூகத்தையுமே இதன் விளேவாக ராஜிய யந்திரம் தாக்குகிறது. இதுதான் இத்தகைய மோதலில் உள்ள விகிதாசார நியதிக்குக் காரணமாகும இளேஞர்களின் அதிரடிகளுக்கு அரசிள் பதிலடி இந்த விகிதாசாரத்திலேயே அடுத்த எதிரடியைத் தருகிறது.

தமிழ் ஆயுத இயக்கத்தும்கு எதிராக ராஜீய யந்திரத்

துக்கும் புறம்பான சக்திகளே, இந்த சமயத்தில் சிங்கள இனவாதிகள் திரட்ட ஆரம்பித்திருக்கிறர் இது மீண்டும் 8ண்டும் தமிழர்கள் மீது கட்டவிழ்த்து விடப்பட்ட காலிக்கும்பல். மலேயகத் தமிழர்கள், தமிழ்த்தலேமை ஆகியவர்களது அனுசரனேயுடன் பதவிகரு ஜெயவர்த்தனே வந்த பிறகு 1977ல் இக்கும்பல் மீண்டும் தமிழர்மீது பாய்ந்தது. இது சிங்களத்தலேமை தமிழரிடமிருந்து பெறும் எந்த அனுசரணைக்கும் பிரதியாக எவ்வித அரசியல் தீர்வையும் தமிழருக்குத் தராது எனபதை மட்டுமல்ல, தமிழரிடமிருந்து அனுசரனேயைப் பெற்ற மறுகணமே தமிழரைச் சின்னபின்னமாகக் குதறவும் செய்யும் 6Tািঠাr@jpg தோன்ற வைத்துள்ளது. இந்த 1977ன் இனவெறித்

49

தாக்குதல் முந்திய தாக்குதல்களேவிடப் பிரமாண்டமானது. 77,000 கொழும்புத் தமிழரை அகதிகளாக்குமளவு நடந்த

தாக்குதல் இது. இங்கேகூட விகிதாசார அடிப்படை

பெருக்கல் வாய்ப்பாட்டு நியதியில் அமைவதைக் காலம் இங்கே தமிழரது கோரிக்கையும் நம்பிக்கையும் அவற்றுக்கு சிங்கள அரசு செவி சாய்க்கக்கூடிய Tத்யக்கூறையும் பத்து என்ற எண்ணுகக் கொள்ள வேண்டும். 9):55oտայ ஒரு நிலே எழுந்தால் உடனே 10x10 அதாவது III. என்னல் குறிக்கத்தக்க அளவுக்கு தமிழர், சிங்கள இனவாதிகளால் தாக்கப்படுவர். ஒவ்வொரு சிங்கள அரசுடனும் தமிழர் கொள்ளும் േ ഉബട്ടു தொடர்ந்தவை சிங்கள் வெறியரின் தாக்குதலாகும். இது ஒரு ஒட்டுமொத்த இலங்கை அரசியல் சரித்திரம்

1977க்குப் பிறகு தமிழர்கள் ஒரேயடியாக 马可āus தீர்வின் மீது இருந்த நம்பிக்கையினே இழிந்துவிட்ட ஆக தமிழ்த் தலேமையின் போக்குகள் காட்ட ஆரம்பித்தன. ஆகுல் கொழும்பில் அகதிகளாகியவர்கள் யாவருமே எந்தக் காலகட்டத்திலும் தமிழ்த்தலேமையின் தன்னிநாட்டுக் கோரிக்கையை அனுசரித்தவர்களல்ல. இது முன்பும் பின்பும் மருத கொழும்புத் தமிழ் மனுேபாவம், மேலும் தனித் தமிழ்நாட்டுக் கோரிக்கையை நிராகரிக்கிற மனுேபாவத்தையே மலேயகத் தமிழர்களும் அவர்களது திலேமையும் காட்டினர். இலங்கையின் யாழ்ப்பாணப்பகுதி தவிர்ந்த இதர பகுதிகளில் வாழும் இலங்கைத் தமிழ் மனுேபாவமும் தனித்தமிழ் நாட்டுக் கொள்கைக்கு எதிரானதே. யாழ்ப்பாணப் பகுதித் தமிழர் மட்டும்தான் இந்தக் கோரிக்கை விஷயத்தில் தீவிரம் காட்டுவோராவர். ஆனல் சிங்கள இனவெறியின் குருட்டாம்போக்கு இத்த கைய பேதங்களேக் கண்டு கொள்ளவில்லே. இதைக் கண்டு கொள்ளாது செயல்பட்டமையினலே தமிழர்கள் யாவரும் தனிநாட்டுக் கொள்கையின் பிரதிநிதிகளாகுமளவு நிலைமை ஆக்கப்பட்டுள்ளது.

-4________________50

யாழ்ப்பாணப் பகுதியை தனிநாட்டுக் கோரிக்கையின் த8லமையகமாகக் கண்ட சிங்கள அரசு 1978ல் அங்கே ராணுவத்தை அனுப்பிற்று.

குடிமைக்குப் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டிய ராஜிய யந்திரம் குடிமைமீது குருட்டுத் தாக்குதலே ஆரம்பிக்கிறது. இந்நிலையில் யாழ்ப்பாணத் தமிழர்கள் தங்களது பாதுகாப புக்கும் எதிர்காலத்துக்கும் ஒரே நம்பிக்கை தருபவர்களென ஆயுதப் புரட்சியாளர்களேயே நம்பினர். ஆலை அததகைய பாதுகாப்பைத் தரக்கூடிய ஆயத்த நிலையில் அவர்கள் இருக்கவில்லே. அவர்களால் அவ்வப்போது சிறு பகுதி ராணுவத்தினர் மீதோ போலீஸ் நிலயத்தின் தோ அதிரடிகளேத்தான் தாக்குதலாகத் தர முடிந்திருக்கிறது. இதன் விளேவாகக் கிலி கொண்ட ராஜீய யந்திரவாதிகள் குடிமக்கள் மீது காட்டுத்தனமாகப் பாய்ந்தனர். 1981 ನ್ನು அதுவும் சிரில் மத்தியு, L திஸ்ஸ நாயகக எனறு இரண்டு மந்திரிகள் யாழ்ப்பாணத்துக்கு வந்தபோது இந்தத் தாக்குதல் உலகின் காட்டுமிராண்டிச் சரித்திர சாதனை களுள் ஒன்றை நிறைவேற்றிற்று. யாழ்ப்பாணச் சநதையும் அதனேச் சார்ந்த கட்டிடங்களும் அழிக்கப்பட்டன எனப துடன் கனடா நாட்டின் அன்பளிப்பாக யாழ்ப்பாணத்தில் கட்டப்பட்டிருந்த ஒரு நூலகத்தை இலங்கை ராணுவமே எரித்திருக்கிறது. 90,000 நூல்கள் தீக்கிரையாக்கப்

இந்தப் புத்தக எரிப்பு, தமிழர்களது அறிவார்த்த உயர்வை அழித்து அவர்களைக் கீழ்மைப்படுத்திவிடலாம் என்ற முட்டாள் கொள்கையிலிருந்துதான் பிறந்திருக்க முடியும். இத்தகைய கொள்கை அறிவையும் அதன உபகர ணங்களேயும் பகை கொண்ட கீழ்மட்ட ரெளடிக் கொள்கை. இத்தகைய ஒரு கொள்கை உள்ள ரெளடிகள் ராஜிய கேந்தி

51.

சத்தில் இன்றைய உலகின் எந்தப் பகுதியிலும் இருப்பதத்து தோன்றவில்லே. 1978ல் நிகழ்ந்த இந்த வகைத் தாக்குதல் உடனடியாக பிரஸிடென்ட் ஜெயவர்த்தனே ஒப 5T寺寺f卤 திருக்க வேண்டும். இந்நிகழ்ச்சியைத் தொடரக் கூடிய ரெளடி-ராஜிய இயக்கம் எவ்வளவு தூரம் இலங்கையைச் சீர்குலேக்க வல்லது என்பதனே இலங்கைத் தலேமை ஊகித் கத் தவறி விட்டது. ஊகித்திருந்தாலும் நாம் ஏற்கெனவே காட்டியபடி ராஜிய யந்திரத்தையே ஒழுங்கினத்துக்குக் காவலாக்குகிற இனவெறியின் பிரதிநிதிகளே தனது பதவியின் தூண்களாக நிற்கும் சூழல்தான் ஜெயவர்த்தனே புடைய சூழல் இந்த வகையான ஒழுங்கினவாதத்திற்கு அவரும் ஒரு போஷகர் என்பதைக்கூட பண்டார நாயக்கா சமயத்தில் அவர் செய்த காரியம் பறை சாற்றுகிறது, தமிழர்களுக்கும் நியாயமான வழியில் பிராந்தியக் கவுன்ஸில் அழைப்பு ஒன்றைத்தர SWRD பண்டார நாயக்கா அன்று செய்த உடன்படிக்கையை ஒரு சவப்பெட்டியில் வைத்து பிசஷ சக்களுடன் கொழும்பிலிருந்து கண்டிவரை பாதயாத்திரை செய்தவர் இந்த ஜெயவர்த்தனே, எனவே தனது சகபாடிகள் சாதித்த புத்தக எரிப்பை இலங்கையின் நேர்எதிர் காலப் பொருளாதார எரிவின் சகுனமாகக் காண இவர் தவறிவிட்டார். மனித வர்க்கத்தின் பொது உடைமை யான நூல்களை அழிப்பவன் தன்னையே அழிக்கும் முழு மூடன் என்ற நியதியினே உணரத் தவறி விட்டார், கனடா நாட்டினர் தமிழருக்குத் தந்த நூல்களே ராஜிய யந்திரத்தின்

மூலம் சிரில் மத்தியுவும், கேமினி திஸ்ஸ நாயக்காவும் திருடி

லாரிகளில் வாரிக் கொண்டுபோய் சிங்களக் கேந்திரம்

ஒன்றில் ஒரு நூலகத்தை உருவாக்கி இருந்திருந்தால் அது தரும் சகுனக்குறியே வேறு வகையாக இருந்திருக்கும்.

அது தங்களது மண்டைகளுக்கு உபயோகமாகாவிட்டாலும் தங்கள் இனத்து அறிவு விருத்திக்கேனும் உதவுகிற ஒரு

தன்னினப் பேணலேயேனும் காட்டியிருக்கும். ஆணுல்

ராஜிய-ரெளடிகளின் இனவாதம் தன் இனப் பேணலே

அல்ல-மாற்று இனத்தின் நிர்மூலத்தை மட்டுமே லட்சிய________________53

மாகக் கொண்டது. இது தன் இன அழிவுக்கே உபாய மாகும். இலங்கையின் அரசு எவ்வளவுதூரம் பொறுப்புணர் வற்றவர்களின் கையில் வசப்பட்டிருக்கிறது என்பதை இந்த புத்தக எரிப்பு வெளிப்படுத்தி இருக்கிறது. அன்றைய காட்டுமிராண்டி உலகில் கூட எதிராளியின் கருத்துக்கள் அடங்கிய நூல்களேத்தான் அழித்த சரித்திரம் உண்டு. தனது பகுதியினருக்கு உதவக்கூடிய நூல்களேயே எரித்த சரித்திரம் கிடையாது. எனவே இந்த நூல் எரிப்பு தமிழ்மாநாட்டைத் தாக்கிய நிகழ்ச்சியினின்றும் வேறு பட்டது. நியாயப்படுத்தவே முடியாத ஒரு பொறுப் பின்மையைக் காட்டுவது.

இனவெறியை ஒரு அரசியல் கொள்கையாக்கி அதற்கு,

ராஜிய யந்திரம் பாதுகாப்புத்தர ஆரம்பித்த உடனேயே இந்த வகைப் பொறுப்பின்மையை நோக்கித்தான் இலங்கை சரிந்திருக்கிறது. பதவிகளுக்கு வெறும் ரெளடி ஆடு வரத்தக்க சரிவு இது இந்த ரெளடிகளின் க களுக்கு பிறரது நலனில் தனது நலன் தங்கியிருக்கிற சமூகத பொருளாதாரக் கட்டுமானத்தின் ஜீவநரம்புப் பிணேப்புகள் தென்படாது. எனவே நாம் இங்கே பொறுப்பின்மை என்ற லகுவான சொல்லில் அர்த்தப்படுத்துவது ஒரு பாரதூரமான மனுேபாவத்தினே என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இப்பொறுப்பின்மையின் விளேவாக இலங்கை யின் இனவெறித் தலேமையிலுள்ள ரெளடிகள் தொடர்ந்து செய்த சாதனே, பிறர் தலே என நினேத்து தன்தலே மீதே பெட்ரோலே ஊற்றிக் கொளுத்திக் கொண்ட அபார சாதனே யாகும். மாற்று இனத்துக்கும் தன் இனத்துக்குமிடையே உள்ள ஜீவாதாரப் பிணேப்புகளே உணராத பொறுப்பின்மை

இது. ரீடர்ஸ் டைஜஸ்ட் பத்திரிகையில்

பொருளாதாரப் புத்துணர்வு புகழப்பட்ட ஒரிரு மாதத்

திற்குள் ஜூலே 1983 ல் இந்தச் சாதனேயை இலங்கையின்

இலங்கையின்

ராஜிய ரெளடிகள் நிறைவேற்றினர்.

பிரேமதாலாவும் ஆவர்.

அயல்நாட்டுறவு நிறுவனங்களான

33

இதன் விளைவாக அலறியவர்கள் பிரஸிடென்ட் ஜெயவர்த்தனேயும் பிரதமர் இதுவரைக்கும் இல்லாத அளவில் தமிழர்கள் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதலின் விளேவு இவர் களுடைய இந்த அலறல்,

.

ஜெயவர்த்தன்ே பதவிக்கு வந்ததும் இலங்கையின் திலே நகரான கொழும்புவில் வெளிநாட்டு டாலரைக் கொண்டு எவ்விதமான நவீன உபகரணப் பொருளேயும் வரியின்றி வாங்கக் கூடிய ஒரு சந்தையினே அமைத் திார். அதாவது வெளிநாட்டினர் எவரும் வரியற்ற மலிவு விலே யில் இக்கடைகளில் யந்திர, மின்கலக் கருவிகளேப்

பெறலாம். இதற்கு பாஸ்போர்ட், டாலர் இரண்டும் அவசியமானவை. (சிங்கப்பூரின் சுங்கவரி இல்லாத துறைமுகப் பொருளாதாரம் இதைவிடப் பின்னலான்

மிகப்பெரிய ஒரு அமைப்பு.) இந்த வரியற்ற கொழும்புச் சந்தையின் மூலம் அரசு லாபமடைந்தமையினுல் சராசரி

மனிதனே அதுவரை பயமுறுத்திய அடிப்படைப் பொருள்

களான அரிசி முதலியவற்றின் விலை ஏற்றம் கட்டுப்பட்டது. வர்க்க பேதத்தின் விளேவான அடிப்படை அதிருப்திகளே இது தீர்த்துவிடவில்லே எனினும் நிச்சயமாக இடதுசாரி சக்திகளின் நம்பிக்கையூற்ருன் அடிப்படைப் பொருள் விலேயேற்றம் கட்டுப்பட்டமை ஒரு சாதனையாகும். இலங்கை யின் பொருளாதாரப் புத்துணர்வின் இன்னுெரு காரணம் தமிழரது ஊக்கமாகும். வெளிநாட்டு உற்பத்திப் பொருள்

களே இலங்கைக்குப் பதன நிலையில் இறக்குமதி செய்து

அவை உணவு போன்றவை எனில் சந்தைப் பொருள் வடிவு தரவும், கருவிகளெனில் தொகுப்பு வடிவு தரவும் விசேஷ கொலாபரேஷன்கள் அமைக்கப்பட்டன. இவற்றுள் துணி ஆலைகளும் அடங்கும். இந்த கொலாபரேஷன்களே தொண்ணுற்றென்பது விகிதம் எடுத் தாண்டவர்கள் பொருளாதார சூசஷ்மமும் ஊக்கமும்________________54

மனத்திடனும் உள்ள இலங்கைத் தமிழர்தாம். சிங்கள

வணப்புள்ளிகள் அல்ல. கொலாபரேஷன் அமைப்புகளில் வேலே செய்த பெரும்பான்மைத் தொழிலாள வர்க்கம் சிங்களவரென்பது ஒரு முக்ய விஷயம். ராஜிய அமைப்புக்கு அப்பாற்பட்ட இந்தத் தொழில் பிராந்தியத்தினே ஆளுமை

கொண்ட தமிழர்கள் அயல்நாட்டுத் தொடர்பும் டாலர்

சம்பாத்யமும் வெளிநாட்டுச் சாதன வசதிகளும் கொண்ட

ஒரு அதி உயர் வர்க்கமாயினர். இந்த வர்க்கத்தின் மீது

கட்டுக்கடங்காத பொருமை கொண்டவர்கள் சிங்களத் தொழிலாள வர்க்கத்தினரல்ல. ராஜிய கேந்திரத்தினைக்

கைப்பற்றி அதன் பாதுகாப்புடன் தமிழர்கள் மீது தாக்குதல்

செய்கிற சிங்கள இனவெறியாளரே இந்தப் புது உயர் வர்க்கத் தமிழர்மீது அளவிலா ஆத்திரம் கொண்டனர். இந்த ஆத்திரத்திற்கு முந்திய ஆத்திரமாக ஏற்கெனவே யாழ்ப்பாணத்து நூலகத்தை எரித்த அதே காரணம்தான் இருக்கிறது. தமிழரது அறிவார்த்த உயர்வின் மீது கொண்ட ஆத்திரமும் பொருமையுமே அந்தப் புத்தகாலய எரிப்பு. இந்த ஜன்மம் முழுவதும் கண்ணில் எண்ணெய் விட்டுக் கொண்டு தேடினுலும் அந்தப் புத்தகால ய எரிப்பில் வர்க்கப் போராட்டத்துக்கான எலிவால் தடயம் கூட மார்க்ஸிஸ்டுகளுக்குக் கிட்டாது. அந்த எரிப்புக்குக் 5 TT600TLOIT607 அதே பொருமையும் ஆத்திரமும்தான் கொழும்புத் தமிழர்களது பொருளாதார உயர்வின் மீது கூட, அதுவும் அதே ராஜிய ரெளடிகளிடமிருந்து பாய்ந்திருக் கிறது. இது வர்க்க உணர்வின் விளைவல்ல காலம் காலமாக தமிழர்களது சுயக்கட்டுப்பாடும், ஊக்கமும் சிங்களவர்களினுள் அமைந்திருந்த ஒரு உயர் வர்க்கத்து இனவாதிகளுக்கே அளவிலா ஆத்திரம் தந்து வந்திருக் கிறது. இவர்கள் நேரடியாக பெளத்த பிசஷகேந்திரத்தின் இன வாதக் குணங்களுடன் தொடர்புள்ளவர்களுமாவர்.

இவர்கள்தான் பாமரச் சிங்களவர்களேயே தமிழ்துவேஷி

களாக மாற்றுகிற பிரச்சாரங்களேச் செய்தவர்கள். இதன் அரசியல் போட்டிப் பிராந்தியத்தினை ஏற்கெனவே குறித்து

55

விட்டோம். இந்த சிங்கள உயர்மட்ட வர்க்கம் நிலச் சுவான் தாரர்களும் அவர்களது ரெளடிச் சேவகர்களாக இருந்து குறுக்கு வழிகளில் செல்வந்தரானவர்களும் ஆவர். தமிழர் க3ளப் போல் உழைப்பாலும் ஊக்கத்தாலும் உயர்ந்தி சி , களவர்கள் அல்ல இவர்கள். இவர்களினுல்தான் பெருமளவுக்கு சிங்கள இனவெறியும் அதன் ராஜிய ரெளடித் தனமும் பேணப்பட்டன. இவர்களுள் ஒரு பகுதியினர் இனவெறியையும் இடதுசாரி அரசியலேயும் கலந்து தமிழன் சிங்களவனேச் சுரண்டுகிருன்? என்ற அலாதியான வர்க்கப் போராட்ட சுலோகம் ஒன்றை உருவாக்கினுர்கள். இந்த சூகஷ்மத்தினடி யில் நிலவியது வெறும் இனவாத ஆத்திரம் தானேயன்றி வர்க்க உணர்வல்ல என்பது தமிழ் இடதுசாரி களுக்குக் கூடப் புலனுகவில்லே.

இடதுசாரி இயக்கத்தின் அதிதீவிர ஆயுத இயக்கம் ஒன்று 1970ல் இலங்கை அரசைக் கைப்பற்ற எழுந்தபோது அது உண்மையில் இடதுசாரி அம்சங்களேவிட சிங்கள இனவாத அம்சங்களேயே வெளிப்படுத்திற்று என்பது மேலே கூறப்பட்டிருப்பவற்றுக்கான சரித்திர சாட்சியமாகும். இனவாதமே சிங்கள வாக்காளர்களுக்கு தலேமுறை தலைமுறையான அரசியல் பாடம், இடதுசாரிச் சிந்தனையோ வர்க்க வாதமாகும். மூலதனமிடுகிற முதலாளியாகவும் அவனுல் சுரண்டப்படுகிற தொழிலாளியாகவும் பிரிகிற வர்க்கங்களினிடையே ஏற்படும் மதிப்பீடுகள் யாவையும் பொருளாதாரக் கட்டுமானத்தின் பிரதிபிம்பங்கள் என்பதே இடதுசாரி நோக்கு. இந்தச் சிந்தனையில் இன உணர்வுக்கு இடமில்லே. அவ்விதம் இடமில்லா வகையில் மார்க்ளியே பொருளாதார தத்துவ சிந்தனையாளர்களது நோக்கத்துக்கு கண்பட்டை கட்டி சோஷலிஸத்தினே நோக்கி அவர்கள் ஒடும்படி கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அவர்களே முடுக்கிவிட்டிருக் கிறது. இதனல் 1947ன் இலங்கை இடதுசாரிப் புரட்சி இயக்கம் எவ்வளவு தூரம் சிங்கள இனவெறியினது துனே கொண்டு எழுந்தது என்பதை இவர்கள் உணரவில்லே, மதிப்பீடுகளின் மனிதவிசித்ரங்களே உணராத நோக்கத்________________56 திலிருந்தே சர்வம் பொருளாதார வர்க்கப் போராட்ட நயம் ஜகத்” என்ற சுலோகம் பிறக்கும். இன உணர்வுக்கு அப்பாற்பட்ட வர்க்கப் போராட்டம் எதையும் சிங்கள வெறியினுல் மூளேச்சலவை செய்யப்பட்டவர்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்திருக்க முடியாது. 1970 ன் இந்த சிங்கள ஆயுத இயக்கத்தின் தோல்வி சுமார் பத்தாயிரம் இளம் சிங்களவர்களே அரசு யந்திரத்துக்குப் பலியாக்கியமையும் இங்கே குறிப்பிடப்பட வேண்டும்.

இப்போது 1983ல் கொழும்பில் பொருளாதாரப் புத்துணர்வினே இலங்கைக்கு நல்கிய தமிழர்களது உழைப்பின்மீது காட்டம் கொண்டது இனவெறியே அன்றி வர்க்க உணர்வல்ல. இது வர்க்கப் போராட்டத்தின் அகராதியினே உபயோகித்த இனவெறி என்று மட்டுமே கூறலாம். ஜூலே 1983ல் கொழும்புத் தமிழர் தாக்கப்பட்ட துக்கு பூசப்பட்ட வர்க்கப் போராட்டச் சாயம் இவ்வளவு தான் இத்துடன் இத்தாக்குதலைத் தூண்டிய பொறி, பனிரெண்டு ராணுவக்காரர்களேயும் ஒரு ராணுவ அதிகாரி யையும் தமிழ் ஆயுதபாணிகள் யாழ்ப்பாணப் பகுதியில் ஒரு அதிரடி மூலம் கொன்றமை என்ற நியாய விளக்கமும் தரப்பட்டது. . ܬ

இந்தத் தாக்குதல்தான் கொழும்பில் தமிழர்களேச் சிங்களவர்கள் தாக்கியதன் காரணம் என்பதை தமிழ்த் நீவிரவாதிகளும் தமிழ்த் தலைமையும் மறுக்கின்றன. இதற்கு இவர்கள் தரும் சாட்சியம் உலக அவதானத்தின் கண்கள் மூலமே ஒப்புக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது. அது, முன் கூட்டியே அதுவும் அரசாங்க வாக்காளர் பட்டியலின் துணேயுடன் தமிழ் வீடுகள் அடையாளம் காணப்பட்டு பின்பு பக்கத்துச் சிங்கள வீடுகள் பாதிக்கப்படாவண்ணம் முதலில் சூறையாடப்பட்டு பின்பு எரிக்கப்பட்டமிை. இதற்குப் பாதுகாப்பினை ராஜிய யந்திரமே தந்தமை. பதிமூன்று ராணுவக்காரர்களின் மரணத்திற்கு முன்பே போடப்பட்ட திட்டமும் பயிற்சியும் ரெளடிகளின் தாக்கு தலில் தெரிந்ததுடன், இதற்கு முந்திய தாக்குதல்களே

57

விடவும் நேர்த்தியாக அதுவும் அதிகபட்ச அழிவு தரக் சியே விதத்தில் இது செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே இத்தாக்குதலின் காரணம் கொழும்புத் தமிழர்களே நிர்மூல மாக்கும் அசுரத் திட்டமாகும். ஆணுல் இதற்கும் தமிழர் களது ஆயுத இயக்கத்துக்கும் சம்பந்தமே இல்லே என்று கூறுவது தவறு. படிப்படியாக அதிரடிகளேத் தந்து கொண்டிருந்த தமிழ் ஆயுதவாதிகளின் ஆணிவேர்களே அறுத்தெறியும் நோக்கம் என்றுதான் கொழும்புத்தமிழர்

களைத் தாக்கியமை காணப்பட வேண்டும். தமிழர்களின்

அறிவார்த்த முன்னேற்றத்துக்குக் காரணம் நூல்கள் எனக்கண்டு நூலகத்தை எரித்த மடையர்கள், ஆயுதவாதி களுக்கு துப்பாக்கி வாங்க காசு குடுக்கிறவர்கள் கொழும்பி லுள்ள தமிழ்ச் செல்வந்தர்களே என்றும் சிந்தித்திருக் கிருர்கள். எனவே கொழும்புத் தமிழர்களே நிர்மூல மாக்கினுல் தமிழ் ஆயுத இயக்கம் படுத்துவிடும் என இவர்கள் கண்டுபிடித்திருக்கலாம். ஆணுல் தமிழ் ஆயுதி பாணிகளுடன் சில செல்வந்தருக்கு இருந்த தொடர்பினே விட அதிகமாக கொழும்புத் தமிழர்களுக்கு இலங்கையின் பொருளாதாரத் தலே விதியுடனேயே உண்மையான தொடர்பு இருந்திருக்கிறது. இலங்கையின் ராஜிய ரெளடி களுக்குத் தென்படாத சூசுஷ்மம் இது. அடிதடிச் சிந்தனே யாளர்களுக்கு இந்த சூசுஷ்மம் எப்படி எட்டியிருக்க முடியும்?

கொழும்பிலிருந்த தமிழர்கள் துணிமில்கள் மூலமும், டி.வி. முதலியவற்றின் பகுதிகளே இறக்குமதி செய்து பொருத்தும் நிறுவனங்கள் மூலமும் தங்களே மட்டுமல்ல சிங்களத் தொழிலாளிகளே வேலேக்கு அமர்த்தி அவர்களேயும் அபிவிருத்தி அடைய வைத்திருக்கின்றனர். இந்தத் தமிழர்களுள் அகப்பட்ட ஆண், பெண், சிருர் உட்பட பாரபட்சமற்று இங்கே நாம் விவரிக்க விரும்பாத வகையில் ராசஷஸ்த்தனமாகச் சின்னுபின்னப்படுத்தி, அவர்களது உடைமைகளே அபகரித்து, அபகரிக்க முடியாதவற்றையும் வீடுகளேயும் கடைகளையும் தொழில் நிறுவனங்களையும் வாகனங்களேயும் எரித்த தாக்குதல் ஒரு யுத்தத்தின்________________53

சேதத்தை இலங்கைத் தலைநகரான கொழும்புக்குத் தந் துள்ளது. அத்துடன் எட்டு வருஷ காலத்துக்குப் பின்னே தள்ளப்பட்டநிலை ஆகிற்று தேசியப் பொருளாதாரம். இவ்வளவுக்கும் கொழும்பிலிருந்து வெளிப்பட்ட தமிழர் களுள் செல்வ நிலேயிலிருந்த எவரும் நிர்மூலம்’ ஆகவில்லே இவர்களுள் கணிசமான தொகையினர் வெளிநாட்டுத் தொடர்பு மூலம் சேமிக்கப்பட்ட தங்கள் செல்வத்துடன் அண்டை நாடுகளுக்கு சென்றுள்ளனர். அதுமட்டுமல்ல. ஜூலே 1983 வரை தமிழ் ஆயுத இயக்கத்தையும் அதன் தனித் தமிழ்நாட்டுக் கோரிக்கையையும் பற்றிப் பாராமுக

மாக இருந்த இவர்களுள் ஒரு பகுதியினர், இப்போது அந்த

இயக்கத்தையும் கோரிக்கையினையும் ஆதரிக்கக்கூடத் துவங்கியுள்ளனர். இலங்கையின் ராஜிய ரெளடிகள் சாதித்தது மொத்தத்தில் இதைத்தான். இது மட்டுமல்ல. எட்டு வருஷ காலத்துப் பொருளாதார சாதனேயை இவர்கள் ஒன்பது நாட்களில் அழித்திருக்கிருர்கள். இந்தப் பேரழி வினுல் கதிகலங்கிய பிரஸிடெண்டும் பிரதமரும் இதற்குக் காரணகர்த்தாக்களேக் கண்டு பிடித்துத் தண்டிப்பதாக அலறியதுடன், அழிக்கப்பட்ட பொருளாதாரத்தினே மீண்டும் கட்டி எழுப்பப்போவதாகவும் சூளுரை விடுத்தனர். எனில் யார் கட்டி எழுப்புகிற இந்த வேலையைச் செய்ய முன்வருவது? பொருளாதார சூட்சுமத்துடனும் முன் நோக்கத்துடனும் மனத்திடத்துடனும் முதலீடு செய்து தமிழர்கள் விட்டுச் சென்ற தொழில் நிறுவனங்களே எவர் இயக்குவது? சிங்களவர்களா? அவ்வித முதலீடுகளைச் செய்யக்கூடிய திடம் அவர்களிடம் இருந்திருந்தால் சிங்கள வரினுல் சிங்களவருக்காக நடக்கும் அரசின் துணேயுடன் ஏற்கனவே அவர்கள் அல்லவா தமிழர்கள் கொழும்பில் வகித்த செல்வத் தலேமையினே வகித்திருப்பர்? இலங்கை யின் ராஜிய ரெளடிகள் தமிழர்களே நிர்மூலமாக்கி விட்டால், இலங்கையின் தொழில் நிறுவனங்கள் சிங்களக் கைகளுக்கு வந்துவிடும் என எதிர்பார்த்திருக்கிருர்கள். இதன்

விளேவாக இன்றுவரை, தமிழர்கள் விட்டுச்சென்ற தொழில்

59

இயக்கங்களேத் தீண்ட எவரும் வராத ஒரு பொருளாதாரச் சுடுகாடுதான் கொழும்பில் நிலவுகிறது. ராஜிய ரெளடிகளின் சிகர சாதனை இது. இதன் மூலம் வேலேயிழந்து நடுத் தெருவில் நிற்கும் தொழிலாளிகள் சிங்களவரே. ராஜியரெளடிகளும் தமிழ்த்தலேமையும் ஒரு உள் விபரத்தினே வேண்டுமென்றே மழுப்புகின்றனர். உண்மை யில் ஜூலே 1983ன் ஒன்பது நாள் தாக்குதலேயும் நடத்திய காலிகள் சிங்களவரல்ல என்பதே இந்த விபரம் ரா ஜிய ரெளடிகள் இதை மறைத்து தமிழரைத் தாக்கியவர்கள்

சிங்களவரே என்ற தோற்றத்தினேத் தருவது சிங்கள்

இனவாத அரசியலேப் பேணுவதற்காகும். தமிழ்த்தலேமை களும் இவர்களேச் சிங்களவர் என்றே குறிப்பிடுவது சிங்கள் வருடன் வாழ முடியாது என்ற அடிப்படையில் தனிநாட்டுக் கோரிக்கையினை வலியுறுத்துவதற்காகும். ஜூலே 1988ல் ஒன்பது நாட்கள் கொழும்பை ராஜிய ரெளடிகளின் பாது காப்புடன் சேதமாக்கியவர்கள் சிங்களவர்களல்ல. ஆனல் உடைமைகளே விட்டு உயிரைக் காப்பாற்ற சிதறி ஓடி எத்தனையோ தமிழர்களேக் காத்தவர்கள் சிங்களவர்கள். இதற்காக அந்த குறிப்பிட்ட சிங்களவர்கள் தங்களது பாதுகாப்பையே பணயம் வைத்திருக்கிருர்கள். அத்தகைய வர்களையே சிங்களக் குடிமை எனக் கணித்து அவர்களுடன் கூடி வாழமுடியாதா என்பதைப் பரிசீலிப்பது தமிழ்த் தலைமைக்குப் பயன்தர முடியும். சிங்கள இனவாத ராஜீய ரெளடிகளின் அடுத்த குறி இந்த சிங்களக் குடிமையாகவே இருக்கமுடியும் என்பதனேயும் நாம் அந்தக் குடிமையினே நோக்கி உரத்துக் கூற வேண்டும். ஜூலே 1983ல் கொழும்பை ஒன்பது நாட்கள் ஆளுமை கொண்ட ரெளடிகள் எழுச்சி கொண்டு தங்களே மறந்த சிங்களவரல்ல. பெரும்தொகைப் பணத்தை வாங்கிக் கொண்டு ராஜிய யந்திரத்தின் பாதுகாப்புடன் செயல்பட்ட வர்கள் இவர்கள். இது எழுச்சியாகாது. இவர்கள் சிங்கள வரைப் போலவே சிங்கள மொழி பேசினுலும் சிங்கள மொழியைத் தவிர வேறு மொழி தெரியாதவர்களெனினும்________________GO

இவர்களேச் சிங்களவராகக் கணிக்க முடியாது. ஏனெனில் முந்திய பரம்பரைகளில் தமிழ் பேசுவோராக இருந்தவர்கள் இவர்கள். ஆனல் ஹிந்துக்களல்ல, இந்த ரெளடிகளுக்கு ഇ 6് ഞഥuി எதுவித இன அடையாளத்தையும் தர முடியாது. தமிழ் பேசுகிற தங்கள் மதத்தினரையே இவர்கள் தமிழர்களாகப் பாவித்துத் தாக்கி அவர்கள் 2-டைமைகளேயும் அழித்திருக்கிருர்கள். இவர்களது அடை யாளம் அதனுல் குறிப்பிடப்படுகிற மக்களேயே இழிவு படுத்திவிடும். எனவே அதை மட்டும் தவிர்ப்போம். இந்த ரெளடிகள் பெருமளவுக்கு மத்ய கொழும்புவின் வாழைத் தோட்டம் ாேன்ற பகுதியிலும் வெளிப்புறக் கொழும்புவின் புதுக்கடை பகுதியிலும் உள்ள கேடிகள்

இவர்கள் சிங்கள இனவெறியின் ஆவேசத்தையே வெளிப்படுத்தி தமிழ்க்குடிமையினேத் தாக்கியதாகச் சித்தரிக் கப்பட்டிருக்கிருர்கள். இவர்களது ஆவேசத்தின் ரகஸ்யம் இனவெறி அல்ல. இவர்களே ஒரு ராக்ஷஸப் படையாக மாற்றுவதற்காக இவர்களுக்கு விசேஷமான வெளிநாட்டு ரஸாயன லாகிரி ஒன்று தரப்பட்டிருக்கிறது. இவர்களே இயக்கியவர்கள் நேரடியாக ராஜியத் தளத்தில் பதவி வகித்த தலேமைப் புள்ளிகள்தாம். மறுக்கவே முடியாத சாட்சியம் இதற்கு உண்டு அது, இலங்கையின் பொருளா தாரத்தினேயே அழித்த இந்த ரெளடிக் கூட்டத்தில் ஒருவர் கூட தண்டனே பெருமையாகும். ஒன்பது நாட்களில் கொழும்பு நகரின் பொருள் நிலேயங்களே சுடுகாட்டுக் கோலத்துக்கு மாற்றிய இவர்களேப் பின்தொடர்ந்த ராஜிய யந்திரம் செய்தது ஒரே கடமையைத்தான். அது இவர் ஆனால் தெருவில் சின் குனு பின்னப் படுத்தப்பட்டுக் கிடந்த தமிழ்ப் பிரேதங்களே அகற்றிய அபூர்வ கடமை ஆகும். கொலேக் குற்றத்துக்கும் மேற்பட்ட பேரழிவுகளைச் செய்த ரெளடி க்கும்பலே செள க்யமாக வீட்டுக்கு அனுப்பி வைத்த அரசு முறை தனது பதவியின் தூண்களான ராஜிய ரெளடி களேக் காப்பாற்றுவதற்காகவே இவ்விதம் பாராமுகமாக இருந்திருக்கிறது. தாக்குதலேச் செய்தவர்கள் கைது

6

செய்யப்பட்டால் அவர்கள் உடனே தங்கஆ Lõõigi அமர்த்திய ராஜிய ரெளடிகளே பகிரங்கப்படுத்திவிடு கள். விநோதம் என்னவென்ருல் இலங்கை அரசுத்தலேவர் களின் பேட்டிகள் பிரசுரமாகிற இந்தியப் 马、 எதிலும் இந்த விபரம் மட்டும் ஆராயப்படுவதில் ஐ.

な。

ஜூலே 1983ன் திட்டமிட்ட கொழும்புத் தாக்குதல் வழக்கமான சிங்கள் இனவெறியாளர்களின் 6" (Լքd haoւույլի, தூண்டியிருக்கிறது என்றுதான் இலங்கையின் இதர பகுதி களில் அதே சமயம் தமிழர் தாக்கப்பட்டதைக் கொண்டு உணர முடிகிறது. மலேயகத் தமிழர்களேயும் թԱ5 6 Լյուլ: அளவில் இனவெறியாளர்கள் தாக்கி இருக்கிருர்கள். ஜெயவர்த்தனேயின் அரசு அமைவதற்கு 2」「あぁcmáあaf கள் இந்தத் தமிழர்கள் என்ற உண்மையை மறிைத்து இவர் களும் தமிழர்களே என்ற அடிப்படை முன்நின்றமை ஆஆ. காரணம். தங்களது சிங்கள அரசியல் சார்புகூட தங்கஜ காப்பாற்றது எனக்கண்ட இவர்களுள் சுமார் 40, 0) ஒரு பீதிகொண்டு இந்தியாவுக்கு வந்தனர். இவர்களே இந்தியா வுக்கு ஈர்த்தது தமிழகத்துத் தலேவர்களது கற்பரேத பேச்சுக்கள்தான். பேச்சை மீறிய செயல்வடிவ இவர் களே நோக்கி தமிழ்த் தலேவர்களது கரங்கள் நீளவில்ஜ. ஆணுல் இவர்களேக் காட்டி நிறைய நிதி திரட்ட - டுள்ளது.

தமிழர் படை' என இலங்கையை நோக்கித் தமிழகத் தினூடே சென்ற பாதயாத்திரையும் ராமேஸ்வரத்திஜனத் தாண்டி நீளவில்லே. இது ஒருபுறம் உலகத்தின் கவனத்தை ஈர்த்து இலங்கைத் தமிழர் பிரச்னேயை உலகறியச்செய்த படை தான். மறுபுறம் இது ஒரு முக்யமான சாதரேயை செய்திருக்க வேண்டும். சிங்கள மக்களுக்கு காலங்கால மாக இந்தியத் தமிழர் திரண்டு வந்தால் என்ன ஆகும்? எனப் புகட்டப்பட்ட வக்ர பீதியை இந்தத் தமிழர்படை யின் லட்சணம் ஒரேயடியாகக் களைந்திருக்க வேண்டும்.________________62

இது இயற்கையாக நிகழமுடியாதவாறு சிங்கள இனவெறித் த8லமைகள் செயல்படுகின்றன. இதை விட இந்தியா ராணுவத்தை இலங்கைத் தமிழருக்குச் சாதகமாக அனுப்பக் கூடும் என்ற சிங்கள பீதி ஆதாரமற்றது என்பதும் உணரப் பட்டிருக்க வேண்டும். பங்களாதேஷ் போல இந்திய உதவி தமிழருக்குக் கிட்டும் என நம்பியமை அதுபற்றிய ஆங்களவரது பீதியைப் போலவே குசஷ்ம உணர்வற்ற நம்பிக்கையாகும். பங்களாதேஷ் விஷயத்தில் இந்தியா ானுவத்தை அனுப்பியதற்கு இருந்த அழுத்தமான உந்து தல்கள் இலங்கை விஷயத்தில் இருக்கவில்லே. முதன்மை , பாகிஸ்தானுடன் இந்தியாவுக்கு தொடர்ச்சியாக இருந்த யுத்தமுனே மோதலின் ஒரு அங்கம் பங்களாதேஷ் stair Ligi dial- இலங்கையருக்குத் தென்படாதது ஆச்சரியம் தான். இலங்கை விஷயத்தில் இந்தியா காட்டியது அற்புதமான ஒரு பொறுப்புணர்வினே ஆகும். இந்தப் பொறுப்புணர்வின் வி8ளவாக இந்தியாவின்மீது சிங்கள வருக்கு இருந்த வக்ரபீதி களையப்பட்டிருக்க வேண்டும். சிங்களவர் தங்களது பிக்ஷ"க்களது பீதியை சுவீகரிப்பது நிறுத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும். இலங்கை அரசியலுக்கு இது ஒன்றுதான் விமோசனம் தரவல்லது. இந்த விமோ சனத்தின் தொடர்ச்சியாக இலங்கைத் தமிழரை சிங்களவர் சகோதரபாவத்துடன் ார்க்கும் சாத்யம் பிறக்க இ

இத்தகைய ஆரோக்யம் எதுவும் இலங்கைக்கு ஏற்பட்டு அடக்கூடாது என்பது தற்போதைய இலங்கை அரசினதும் தமிழ்த்தலைமையினதும் நோக்கம் என்றே தோன்றுகிறது. @あみの5" ஆரோக்யத்தைச் சந்திக்க இவர்களுள் எவரும் தயாராயில்லே. முக்யமாக இலங்கை அரசின் நிலை உள்ளூரப் பரிதாபகரமானது. இந்தப் பரிதாப நிலே இலங்கை அரசுத் தஇலகள் தரும் பேட்டிகளைப் பிரசுரிக்கிற இந்தியப் பத்திரிகைகள் மூலம் வெளிப்படுவதில்லே. இந்த 1984 ஆகஸ்டில் யாழ்ப்பாணத்து ஊர்களேயும் மன்னரையும் ராணுவத்தைக் கொண்டு தாக்கி, கட்டிடங்களே அழித்து,

63

தமிழ்மக்களேப் பிதிகொள்ளவைத்த இலங்கை அரசு தமிழ்

ஆயுத இயக்கவாதிகளேத் தேடி இதனேச் செய்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இதே காரியங்களேத்தான் இந்தியாவில் போலீசும் செய்வதான விளக்கத்தை இலங்கையின் உள் துறை மந்திரியான லலித் அத்துலத் முதலி கூற நமது பத்திரிகைகளும் அந்த அபத்தத்தினேப் பிரசுரித்துள்ளன. தேடிப்பிடிபட்டவர்கள்? ஆயுத வாதிகளல்ல. எத்தனே பேரென்று தெரியவராத தொகையளவு இளம் தமிழர்கள் இவர்கள். ஆயுத இயக்கத்துடன் தொடர்பு ஏதுமற்ற இவர்களுள் பலரை சிங்களப் பகுதிகளுக்குக் கொண்டு போய் ஆயுதவாதிகளேப் பிடித்துவந்திருப்பதாகக் கண் காட்சி வைத்துள்ளது இலங்கை அரசு தமிழ்ப்பிராந்தி

-யங்கள் மீது இந்த ஆகஸ்ட் தாக்குதலும் இந்தக் கண்

காட்சியும் சிங்களப் பகுதியினுள்ளேயே அரசுக்கு எதிராக எழக்கூடிய கலக நிலைகளைத் தவிர்ப்பதுக்காகச் செய்யப் பட்ட திசைதிருப்புதல் என்றே தோன்றுகிறது. இதுதான் இலங்கை அரசின் இன்றைய பரிதாபநிலே, இதன் நேரடிக் காரணம் சென்ற ஜூலே 1983 ன் பொருளாதார அழிவாகும். இந்த அழிவு அடிப்படைப் பொருள்களான அரிசிபோன்றவற்றின் விலேளே ஏற்றி இருக்க வேண்டும். ஏற்றினுல் ஏற்படக்கூடிய கலகத்தைத் தவிர்க்க தன்மீதே நிதிப்பளுவைத் தாங்கிக் கொண்டு தத்தளிக்கும் நிலேயே இன்றைய இலங்கை அரசின் நிலே. இந்தப்பளுவைத் தாங்கமுடியாதபடி பல்லே நறநறவென்று கடித்தமையின் விளைவு ஆகஸ்ட் 1984ல் தமிழ்ப் பிராந்தி யங்கள் மீது ராணுவப் பாய்ச்சல், ராணுவம் கட்டவிழ்ந்து, மேலதிகாரிகளிடமிருந்து வருகிற ஆணைகளை மீறியே தமிழ்க்குடிமைமீது பாய்வதாக அரசுத்தலேமை சாதித்து வருகிறது. ஜூலே 1983ன் சந்தர்ப்பத்தில் மட்டுமே இதற்கு சாத்யக்கூறுகள் இருந் திருக்கின்றன. பதிமூன்று ராணுவக்காரர்களே தமிழ் ஆயுத பாணிகள் தாக்கியதற்குப் பிரதியாகத் தமிழனே அழிக்கும்________________64

திட்டம் இதோ கொழும்புவில் ஆரம்பித்து விட்டது என்ற பிரகடனத்தின் மூலம் இந்த ராணுவக் கட்டவிழ்ப்புக்கு இடமிருந்திருக்கிறது. ஆனல் இதைத் தவிர்ந்த முழு நிகழ்ச்சிகளிலும் யாதுமறியாத சாமானியர்கஜ ஊர்ஊராக போர்க்கால முறையில் தாக்கி வீடுகளே அழித்த ராணுவம் முக்யமாக இதைப் பெருமளவில் இந்த ஆகஸ்ட் 1984ல் இருந்து செய்கிறபோது அது மேலிடத்து ஆஆனயிஜனயே நிறைவேற்றுகிறது. மேலும் அமெரிக்காவுக்கு திரிகோன மலேத் துறைமுகத்தில் சில வசதிகரே வியாபாரரீதியில் இலங்கை அரசு செய்துவருவது இந்தியாவை அச்சுறுத்து வதற்குத்தான். அதாவது தமிழர்களுக்காகப் பரிந்து இந்தியா படை எடுத்தால் இந்து சமுத்ரத்திஜயே திரிகோனமலேத் துறைமுகத்தின் வழியில் அமெரிக்க போர்த்தளமாக விற்று விடுவோம் என்ற அச்சுறுத்தல் இது. உண்மையில் இது செயல்ரீதியாவது மிகப் பின்னலான தாகும் இருந்தும், இந்துசமுத்ரத்தினே தமது போர்த்தள மாக்குவதற்கு உபாயங்களே வல்லரசுகள் தேடிக் கொண் டிருக்கின்றன. அவர்களுடைய இந்தத் தேடலே இந்தியா வைப் பொறுப்புணர்வுடன் நடந்து கொள்ளத் தூண்டு கிறது.

ஆகஸ்ட் 1984&னத் தொடர்ந்து யாழ்ப்பாணப் பகுதியின் தமிழ்க் குடிமை ராணுவத்தின் யந்திரப் போக்குவரத்துக்கு இடமில்லாதவாறு பாதைச் சேதங்களேச் செய்துவிட்டது. இது பீதியை மீறிய போர்முகம் ஒன்றிஜனக் குடிமைக்கு அரசின் முட்டாள் கொள்கையும் செய்கையும் தருவித்த சாதனையாகும். தொடர்ந்து தமிழ் ஆயுதவாதிகளின் இயக்கத்தினே நேரடியாக குடிமை சுவீகரிக்கிற தவிர்க்க முடியாமை பிறக்க இடமுண்டு. இதை தனது ராணுவத்தின் மூலம் அரசினல் சந்திக்க முடியாத நிலையும் பிறக்கக்கூடும். அப்போது எவ்வித பிரச்சாரத்தினே உலகத்தளத்தில் இலங்கைத் தமிழருக்கு எதிராக அரசு செய்யக்கூடும் என்பதுக்கும் உதாரணங்கள் உள்ளன. ஐயோ கம்யூனிஸ்டு.

65

கம்யூனிஸ்டு என்ற அலறல் பிரச்சாரமாகவே இது இருக்கும். உடனே உலகத்தை கம்யூனிஸத்திலிருந்து காத்து அருள் பாலிக்கும் அமெரிக்க அரசின் தலேயீடு, வெளித்தெரியாத வகைகளில் இலங்கையில் ஊடுருவ இடமுண்டு ஆகுல் சர்வதேச உடன்படிக்கைகளே கண்களில் மாட்டிக்கொண்ட பார்வைகளுக்கு மட்டுமே தெரியாததாகத்தான் இது இருக்குமே அன்றி உண்மை பில் வெளித் தெரியாத இடுருவல் எதுவுமே இன்று சத்யமில்லே. இவ்வித் ஊடுருவல் எதுவும் ஏற்பட்டால் நிச்சயமாக தமிழர்களுக்குச் சார்பாக அமெரிக்காவின் எதிர்முகாமிலுள்ள சக்திகளும் இலங்கையுள் ஊடுருவும். இந்தியா நேரடியாக ராணுவத் இலேயீடு செய்யும். ரஷ்யாவை துனேக்கு அழைக்கும். அதாவது இலங்கை அரசின் முட்டாள் போக்குகள் மிகப் பயங்கரமான சர்வதேச நெருக்கடி நிலேமை ஒன்ரு கவே மாற்றமடையும். இது பெரிதுபடுத்துதல் அல்ல. உலகசரித்திரத்தின் தீவிர நிலேமைகள் மிகச்சிறு பொறி களில் இருந்தே ஆரம்பித்துள்ளன. இதற்கு முதல்தர உதாரணம் முதல் உலகப்போராகும். இதைச் சுருக்க மாகக் கவனிப்போம். ஏற்கெனவே ஜெர்மன்மொழி பேசிய தனித்தனி நாடு களே பிரஷ்ய அரசு ஒரே ஜெர்மன் நாடாக்க முனேந்ததின் விளேவாக கடந்த நூற்றண்டு ஐரோப்பா போர் நிலேக்குத் தள்ளப்பட்டிருக்கிறது. பிரான்ஸின் மீது இந்தப் புதிய ஜெர்மனி கடந்த நூற்றண்டில் பெரிய ஒரு தாக்குதலையும் செய்துள்ளது. எனவே புதிய ஜெர்மனி பற்றிய ஐரோப்பிய விழிப்பு பிரான்ஸையும் பிரிட்டனையும் ரஷ்யாவையும் எச்சரிக்கையாக்கியதினுல் போர்த் தளபாட உற்பத்தி

முஒடுக்கப்பட்டது. ஜெர்மனியும் பிரிட்டனும் பெருமளவுக்கு

போர்த்தளபாட உற்பத்தியில் போட்டியிட் ஆரம்பித்தன.

வடகடலே ஆளுமை கொள்ளும் நோக்கம் இருவரையும்

ைவரிகளாக்கிற்று, ரஷ்யா தென்புறத்தில் ஜெர்மனியைச்

குழ்ந்த சிறுநாடுகளின் பாதுகாவலனுக தன்னை ஒப்பந்தப் 5 ܢ________________தியமான

66

படுத்திற்று. இவையும் பிறவும் அழுத்த நிலைமை ஒன்றை

ஐரோப்பாவுக்குத் தந்திருந்த சமயத்தில் ஜெர்மன் பிராந் ஆஸ்திரோ-ஹங்கேரியின் பெர்டினுண்ட் கோமகன் சில கல்லூரி இளைஞர்களினுல் சரஜீவோ என்ற சிறு நகரில் கொலேசெய்யப்பட்டார். இது ஒரு சிறு பொறி செர்பிய மொழி பேசிய இவர்கள் தங்களது சிறு நாட்டினுள் ஜெர்மன் மொழியாளரது தலேயீடு இருப்பதற்கு எதிராகச் செய்த நடவடிக்கை இது. ஆனல் ஆஸ்திரோ-ஹங்கேரி

சார்ந்த ஜெர்மனி இந்தச் சிறுபொறியை இந்த இளைஞர்

களினது தரத்திலேயே தீர்க்கவில்லே. செர்பிய மொழி பேசியவர்களேயே தனது தாக்குதலுக்கு ஆட்படுத்திற்று

அவர்களது பாதுகாவலகுன ரஷ்ய உடனே ஜெர்மனிது

போர்ப் பிரகடனத்தை விடுத்தது. இந்தப் பிரகடனம் வெறும் எச்சரிக்கை ஆகும். ஆணுல் ஜெர்மனி இதை இதன் தரத்துக்கு மீறியே கணித்ததின் விளேவாக ஒரு சிறு போர்ச்சந்திப்பு ஆரம்பித்தது. இந்தச் சிறு சந்திப்பினே நான்கு நாட்களுக்குள் தீர்த்து விடலாம் என சகல களும் நம்பின. அது 1944ன் கிறிஸ்துமஸ் சமயம் கிறிஸ்துமஸ்ஸிற்கு விடுதிரும்பிவிடுவார்கள் என ராணுவத்தினரை பிரிட்டனும் பிரான்ஸும் ரஷ்யாவும் ஐரோப்பிய முனேக்கு அனுப்பின. ஆனல் சுமார் பத்து வருஷ்ங்களாகியும் பசங்கள் கிறிஸ்துமஸ் எதற்கும் திரும்பி வரவில்லை. ஏற்கெனவே இருந்த அழுத்ததில் பூராவும் சரஜீவோவின் பொறியிலிருந்து பற்றி முதல் உலக யுத்த ாக வெடித்தெழுந்தது. இந்தச் சிறு பொறி, செர்போ என்ற மொழிபேசிய செர்பியர்களே ஜெர்மன் மொழிபேசிய ஆஸ்திரோ-ஹங்கேரியர்கள் ஒடுக்க முயன்றதின் விளே ாகும். இது "செர்போ’ என்றல் வெண்டைக்காயா பூசணிக்காய்ா என்று கூட அறியாத ல்லாம் ஒரு பேரழிவுக்கே ஆட்படுத்திய சிறு பொறி ஒருவரை ஒருவர் பீதியுடனும் பகையுடனும் பார்த்தபடி போர்த்தளபாட உற்பத்திகளில் ஈடுபட்டிருந்த மகாசக்தி ஐ ஒருவர்மீது ஒருவர் பாயவைத்த சின்னஞ்சிறு மிளகாய்

உலக நாடுகளே

வெடி.

இலங்கை அரசு

67 முதல் உலகயுத்தத்தில் தீர்வடையாத ஜெர்மன் பிரச்னேயிலிருந்தே இரண்டாவது உலகயுத்தமும் தொடர்ந் துள்ளது. எனவே

இலங்கையில் நடந்து கொண்டிருப்பது எதுவும்

பிராந்திய எல்லேயினுள் மட்டும் கோடிட்டுத் தீர்வடையக் கூடிய ஒன்று அல்ல. சரஜீவோவை விடவும் இலங்கைக்கு அதன் இந்து சமுத்ரக் கள8னப் பொறுத்து உலக நிலேயுடன் தர்க்கபூர்வமான நரம்பு இணேப்பு உண்டு.

இலங்கை விஷயத்தில் இந்தியா கட்டுப்பட்டு நிற்பதற் குள்ள உண்மையான பின்னணி இதுதான். ஆனல் நாம் ஏற்கெனவே ஆராய்ந்த புத்தகாலய எரிப்பையும் பொருளா தார அழிவையும் இலங்கையில் செய்த ராஜிய ரெளடி களுக்கு இந்தியாவின் பொறுப்புணர்வு இருக்குமென்று தி: பார்க்க முடியாது. இந்தியாவின் பொறுப்புணர்விஜ இலங்கை அரசு தனக்குச் சாதகமானதாகக் கிருதுவதாகவே அதன் பேச்சும் நடத்தையும் காட்டுகின்றன. இதற்குக் காரணமாக இலங்கையின் பரிதாப நிஜலயிஜ ஏற்கென்வே சித்தரித்தோம் சிங்கள இனவாதிகள் தமிழர்கஜ நீர்மூல மாக்குவதும் தங்களேயே நிர்மூலமாக்கிக் கொள்வதும் ஒன்றே என்ற போதம் சிங்களவருக்கு 6" (ԼՔ ճմ3ք -916ւ քայլք: இந்த போதம் பெளத்த போதமாக சிங்கள இனத்தினூடே உடனடியாகப் பரவும் வகை செய்யப்பட வேண்டும். எடுக்கக் கூடிய நடவடிக்கை இதுதான். ஆணுல் இதற்குத் தேவை. முதுகெலும்பு இலங்கை

இலங்கை அரசு சாதனே வடிவில் காட்டினுல் <罗〔秀

இலங்கை அரசுத் தலேமையுடன் தனிப்பட்ட தேவை அடிப்படையில் லேசன்ஸ் முதலியவற்றை வாங்குவதும், பாதிக்கப்பட்ட தமிழர் நிலைமைக்குப் பரிகாரமாகத் தரப்________________68

பட்ட நிதியினேப் பதுக்குவதுமாக இலங்கைத் தமிழ்த் தலேகளிலிருந்து, இந்தியத் தமிழ்த் தலேகள் வரை நடந்து கொண்டுள்ள பயங்கர சந்தர்ப்பவாதங்கள் இவ்விடத்தில் கவனத்துக்குரியவை. இத்தகைய குறுகிய காரர்கள் ஆரோக்யமான நில இடமுண்டா?

மனுேபவக் எதையும் வரவேற்க

இந்தியாவை மிரட்டுவதற்காக மட்டும்தான் திரிஜோஜ மலேத் துறைமுகத்தைத் தனக்குத் தந்து விடுகிற நாடகத்தை ஸ்ரீலங்கா நடத்துகிறது என்பதை அமெரிக்க வல்லரசு ஊகிக்காமல் இருக்காது. இத்தகைய நடிப்புகள் உலக அரசியல் களத்தில் செல்லுபடியாகாதவை. இதை நிலங்காவின் ராஜிய ரெளடித்தனம் உணர இடமில்லே, மறுபுறம் இந்தியாவின் பார்வை 1. ஸ்ரீலங்காவில் தேசியப் பிரிவினே கூடாது. 2. ஸ்ரீலங்கா ராணுவத்தின் மூலம் தமிழ்க் குடிமக்களே கண்மண் தெரியாமல் கொல்லுவது உடனே நிறுத்தப்பட வேண்டும். 3. அங்குள்ள தமிழினத்தின் அடிப்படை உரிமைகள் கெளரவிக்கப்பட வேண்டும். இதே அம்சங்களைக் கொண்ட அறிக்கையினே ஸ்ரீலங்கா பற்றி இன்று அமெரிக்க ஆட்சியும் தெரிவித்து விட்டது. ஸ்ரீலங்காவின் கண்மூடித்தனம் இந்நிலையிலேனும் முடி வடைந்து ஒரு தேசிய ஆரோக்யம் அங்கே தலே தூக்குமா? இதற்கு வழிவகுப்பதைத் தவிர இனி பூரீலங்காவுக்கு வேறு வழியில்லே என்றே தெரிகிறது. காரணம் அமெரிக்காவை அது நம்பி ஆடிய நாடகம் செலாவணியாகவில்லே.

பங்களாதேஷ் விஷயத்தில் தலையிட்டது போல் இந்தியா இலங்கைத் தமிழர் விஷயத்தில் தலையிடும் என்ற எதிர்பார்ப்பும் சரி, அமெரிக்காவுக்கு துறைமுகத்தைக் காட்டி அதை பாக்கெட்டுக்குள் போட்டுவிடலாம் என்ற நம்பிக்கையும் சரி, பூரீலங்காவின் தமிழ் - சிங்களத் தலைமைகள் இரு பகுதியினருமே முதிர்ச்சியற்ற அரசியல்வாதிகள் என்பதைக் காட்டுகின்றன. இவர்களுக்கும் இவர்கள் எந்த ஜனங்களின் பிரதிநிதிகளோ அந்த ஜனங்களுக்கும் உலகக் களத்தின் பிரமாண்டமான சதுரங்கத் துடன் நேர்த்தொடர்பு கொண்டது தங்கள் சின்னஞ்சிறு பிராந்தியம் என்பது புலனுகவில்லே. இது ஆரம்பத்திலேயே இருபகுதியினருக்கும் புரிந்திருந்தால் பொருளாதார, மனித, தார்மீக நாகரீக நாசங்களாக பூநிலங்கரி அனுபவித்து வந்துள்ள எதுவும் நடந்திராது தங்கள் பிரச்னைகளே தங்களுக்குள் சுமுகமாகத் தீர்க்கிற மனிதத்தனம் செயல் பட்டிருக்கும்.

12, η ουίρι ή και 1984,Glլում Irah) BRUMIL DHARMOTHJEEVRAMOVV