தளத்தைப் பற்றி

ஏராளமான இணைய தளங்கள் தமிழில் உள்ளது. அவற்றிலிருந்து காலத்தால் அழிக்கமுடியாதவை சிலவற்றை இங்கே இந்த இடத்தில் தொகுக்கின்றேன். மேலும் சிறுபத்திரிகை சம்பந்தபட்டவற்றை (இணையத்தில் கிடைக்கும் பட வடிவ கோப்புகளை) - என் மனம் போன போக்கில் - Automated Google-Ocr (TShrinivasan's Python script) மூலம் தொகுக்கின்றேன். அவற்றில் ஏதேனும் குறையோ பிழையோ இருந்தாலும், பதிப்புரிமை உள்ளவர்கள் பதிவிட வேண்டாமென்று விருப்பப்பட்டாலும் அவை நீக்கப்படும். மெய்ப்புபார்க்க இயலவில்லை. மன்னிக்கவும். யாராவது மெய்ப்பு பார்க்க இயலுமாயின், சரிபார்த்து இந்த மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பவும்
rrn.rrk.rrn@gmail.com

Friday, June 06, 2014

உறவுக் குறிஞ்சியும் பிரிவு நெருஞ்சியும் - ரிஷி (லதா ராமகிருஷ்ணன்)

உறவுக் குறிஞ்சியும் பிரிவு நெருஞ்சியும் - ரிஷி (லதா ராமகிருஷ்ணன்)

பாறையாய் உறைந்திருக்கிறது அகம் பகிர்தலற்று.
பேசா வார்த்தைகளின் பாரம் பாசக் கயிறாய்.
மௌனம் மொழியான பொழுது போய் இன்று
யாதும் மாறியது போலானாலும் வேறாத லன்றி
ஊறி வரும் உன் நினைவின் ஈரமும் சாரமும்
வேரூன்றி, சேயாகி யாயாகி எந்தையுமாகி
நின்றான் முத்தத்தில் என் மொத்தமும்
செருக்கழிந்து செத்தொழிந்த பின்பும்
எனபு தோல் போர்த்திய உரு மாறாதிருத்தல் போல்
இருக்கிறேன் இன்னும் பிரிவின் அனலிலும்
இருந்தவாறு சிறகுகள்  கரிய ஒருவருமறியாமல்
என் அன்பின் சுடுநெருப்பில் மிகத்
தன்னந்தனியனாய் எரிந்தவாறு.