தளத்தைப் பற்றி

ஏராளமான இணைய தளங்கள் தமிழில் உள்ளது. அவற்றிலிருந்தோ, புத்தகங்களிலிருந்துதட்டச்சு செய்தோ சிலவற்றை இங்கே தொகுக்கின்றேன். மேலும் சிறுபத்திரிகை சம்பந்தபட்டவற்றை (இணையத்தில் கிடைக்கும் பட வடிவ கோப்புகளை) - என் மனம் போன போக்கில் - Automated Google-Ocr (T. Shrinivasan's Python script) மூலம் தொகுக்கின்றேன். அவற்றில் ஏதேனும் குறையோ பிழையோ இருந்தாலும், பதிப்புரிமை உள்ளவர்கள் பதிவிட வேண்டாமென்று விருப்பப்பட்டாலும் அவை நீக்கப்படும். மெய்ப்புபார்க்க இயலவில்லை. மன்னிக்கவும். யாராவது மெய்ப்பு பார்க்க இயலுமாயின், சரிபார்த்து இந்த மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பவும்
rrn.rrk.rrn@gmail.com

Tuesday, June 10, 2014

Virginia Woolf - The whole world is a work of art…"The whole world is a work of art… we are parts of the work of art…"
 - Virginia Woolf

How many times have people used a pen or paintbrush because they couldn’t pull the trigger? — Virginia Woolf, Selected Essays

https://twitter.com/LeenaManimekali
Embedded image permalink

https://www.facebook.com/lmanimekalai/posts/10152849477442645 30-11-2014
she had always wanted words, she loved them; grew up on them. Words gave her clarity, brought reason, shape.
Michael Ondaatje, The English Patient


Shanmugam Subramaniam liked this.


Myilvannan Periyasamy
4 hrs ·I see you everywhere, in the stars, in the river, to me you're everything that exists; the reality of everything― Virginia Woolf.