தளத்தைப் பற்றி

ஏராளமான இணைய தளங்கள் தமிழில் உள்ளது. அவற்றிலிருந்து காலத்தால் அழிக்கமுடியாதவை சிலவற்றை இங்கே இந்த இடத்தில் தொகுக்கின்றேன். மேலும் சிறுபத்திரிகை சம்பந்தபட்டவற்றை (இணையத்தில் கிடைக்கும் பட வடிவ கோப்புகளை) - என் மனம் போன போக்கில் - Automated Google-Ocr (TShrinivasan's Python script) மூலம் தொகுக்கின்றேன். அவற்றில் ஏதேனும் குறையோ பிழையோ இருந்தாலும், பதிப்புரிமை உள்ளவர்கள் பதிவிட வேண்டாமென்று விருப்பப்பட்டாலும் அவை நீக்கப்படும். மெய்ப்புபார்க்க இயலவில்லை. மன்னிக்கவும். யாராவது மெய்ப்பு பார்க்க இயலுமாயின், சரிபார்த்து இந்த மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பவும்
rrn.rrk.rrn@gmail.com

Tuesday, June 10, 2014

Virginia Woolf - The whole world is a work of art…"The whole world is a work of art… we are parts of the work of art…"
 - Virginia Woolf

How many times have people used a pen or paintbrush because they couldn’t pull the trigger? — Virginia Woolf, Selected Essays

https://twitter.com/LeenaManimekali
Embedded image permalink

https://www.facebook.com/lmanimekalai/posts/10152849477442645 30-11-2014
she had always wanted words, she loved them; grew up on them. Words gave her clarity, brought reason, shape.
Michael Ondaatje, The English Patient


Shanmugam Subramaniam liked this.


Myilvannan Periyasamy
4 hrs ·I see you everywhere, in the stars, in the river, to me you're everything that exists; the reality of everything― Virginia Woolf.