தளத்தைப் பற்றி

ஏராளமான இணைய தளங்கள் தமிழில் உள்ளது. அவற்றிலிருந்தோ, புத்தகங்களிலிருந்துதட்டச்சு செய்தோ சிலவற்றை இங்கே தொகுக்கின்றேன். மேலும் சிறுபத்திரிகை சம்பந்தபட்டவற்றை (இணையத்தில் கிடைக்கும் பட வடிவ கோப்புகளை) - என் மனம் போன போக்கில் - Automated Google-Ocr (T. Shrinivasan's Python script) மூலம் தொகுக்கின்றேன். அவற்றில் ஏதேனும் குறையோ பிழையோ இருந்தாலும், பதிப்புரிமை உள்ளவர்கள் பதிவிட வேண்டாமென்று விருப்பப்பட்டாலும் அவை நீக்கப்படும். மெய்ப்புபார்க்க இயலவில்லை. மன்னிக்கவும். யாராவது மெய்ப்பு பார்க்க இயலுமாயின், சரிபார்த்து இந்த மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பவும்
rrn.rrk.rrn@gmail.com

Tuesday, May 20, 2014

தழும்பு - பிரமிள்

தழும்பு - பிரமிள்

அன்று சிதறி
தழும்பாய் மீந்த முகம்
காலப் பளிங்கின்
இந்த வினாடிச் செதில்
ஒன்றில் நிகழ்கிறது.
இமை சிரிக்கும்
அதே கடலின்
பரிஹாச அலையோட்டம்
கன்னக் கதுப்பிலே
குழி வீழ்த்தும்
பாதரஸப் புன்னகைகள்
மங்கி மரத்த
எனதுள்ளப் பளிங்கிலே
மிளிர்ந்தூர்கிறது, மீண்டும்
மஹாகால நாகத்தின்
ஸ்வர்ணத் தழல்.
எழுந்து பறக்கிறது
வேதனையின் சிறகடிப்பு -
முகம்மீண்ட தழும்புக்குள்.

நவீன விருட்சம், ஜூலை - டிசம்பர் ‘94