தளத்தைப் பற்றி

ஏராளமான இணைய தளங்கள் தமிழில் உள்ளது. அவற்றிலிருந்து காலத்தால் அழிக்கமுடியாதவை சிலவற்றை இங்கே இந்த இடத்தில் தொகுக்கின்றேன். மேலும் சிறுபத்திரிகை சம்பந்தபட்டவற்றை (இணையத்தில் கிடைக்கும் பட வடிவ கோப்புகளை) - என் மனம் போன போக்கில் - Automated Google-Ocr (TShrinivasan's Python script) மூலம் தொகுக்கின்றேன். அவற்றில் ஏதேனும் குறையோ பிழையோ இருந்தாலும், பதிப்புரிமை உள்ளவர்கள் பதிவிட வேண்டாமென்று விருப்பப்பட்டாலும் அவை நீக்கப்படும். மெய்ப்புபார்க்க இயலவில்லை. மன்னிக்கவும். யாராவது மெய்ப்பு பார்க்க இயலுமாயின், சரிபார்த்து இந்த மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பவும்
rrn.rrk.rrn@gmail.com

Thursday, May 15, 2014

ஏழு வண்ணங்களையும் உடையவள் - கே.சி.செந்தில் குமார்

ஏழு வண்ணங்களையும் உடையவள் - கே.சி.செந்தில் குமார்

திடப் பொருளும்
திரவப் பொருளும்
வாயுப் பொருளுமல்லாது
அவள் கிடைத்தாள்

நான் மூச்சுவிடப் போதுமான
இடைவெளி விட்டென் இதயத்துள்
நிரப்பினேன்

அதனுள்ளவள்
ஆடவும், பாடவும், கால்களை
தொலை தூரங்களுக்கு அழைத்துப்
போகவும்
அனுமதியளித்தேன்

நான் எப்பொருளுமின்றியலையும் சில
வார்த்தைகளை உடைத்தெறியும் போது
எங்கிருக்கிறாள் எனக்குள்ளே
எனக் கேட்டேன்

உனக்கு தெரியுமா ?
ஏழு வண்ணங்களையும் குழப்பித்
தீட்டினால் அவள் கிடைப்பாள்
என்றெதன் மௌனம்

-உன்னதம் 6 (அக்டோபர் - 1996)