தளத்தைப் பற்றி

ஏராளமான இணைய தளங்கள் தமிழில் உள்ளது. அவற்றிலிருந்தோ, புத்தகங்களிலிருந்துதட்டச்சு செய்தோ சிலவற்றை இங்கே தொகுக்கின்றேன். மேலும் சிறுபத்திரிகை சம்பந்தபட்டவற்றை (இணையத்தில் கிடைக்கும் பட வடிவ கோப்புகளை) - என் மனம் போன போக்கில் - Automated Google-Ocr (T. Shrinivasan's Python script) மூலம் தொகுக்கின்றேன். அவற்றில் ஏதேனும் குறையோ பிழையோ இருந்தாலும், பதிப்புரிமை உள்ளவர்கள் பதிவிட வேண்டாமென்று விருப்பப்பட்டாலும் அவை நீக்கப்படும். மெய்ப்புபார்க்க இயலவில்லை. மன்னிக்கவும். யாராவது மெய்ப்பு பார்க்க இயலுமாயின், சரிபார்த்து இந்த மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பவும்
rrn.rrk.rrn@gmail.com

Thursday, May 22, 2014

மஹா வாக்கியம் - பிரம்மராஜன்

மஹா வாக்கியம்  - பிரம்மராஜன்

என்ன செய்யலாம்
எழுதப்படாமல் இருக்கிறது
இஷ்டிக்கும் பசலைப் பெண்ணின் திளைத்தல் உச்சம் என
வான் நோக்கி நிமிர்ந்தும் நிரம்பாத பிச்சைப் பாத்திரமாய்
தீராது நோகிறது வலி
தீர்ந்தும் விடுகின்றன நிவாரணிகள்
களஞ்சியத்தின் காலியான வெறுமை
எறும்புகளின் பொருக்கு மணிகளால் நிறைவதில்லை
முத்தத்தின் மகத்துவம் விளங்கவே இல்லை
தீர்ந்தொழியும் முத்தங்களின் எண்ணிக்கை மீறியும்
பெண்ணுக்குள் விண்ணோடு மண்ணும் கண்டார்
தந்திலார் எனக்காகும் தகவுகளை
ஈசனாய்த் தோற்றமெனக்குள் என்ற பாரதியும்
தீர்க்கவில்லை திரிபுகளை
வண்ணத் திகட்டல்கள் கெட்டிப்படு முன்
தீட்டப் பட்டிருக்கவில்லை
மேலும் காதறுந்த ஓவியமே
சபை ஏறும் மறை நாயகக் கருவியின் சுருதி முன்
தளர்ந்து விடுகின்றன தாளங்கள்
காரையைக் காமித்த தலைமுறையில்
கடுகிவிடுகிறது காடும்
வியர்த்தும் விளங்கவில்லை களைத்தல்
வீண் எனினும் சுருண்டுவிடுகிறேன்
விரியும் அர்த்தத்தின் மடியில்.