தளத்தைப் பற்றி

ஏராளமான இணைய தளங்கள் தமிழில் உள்ளது. அவற்றிலிருந்தோ, புத்தகங்களிலிருந்துதட்டச்சு செய்தோ சிலவற்றை இங்கே தொகுக்கின்றேன். மேலும் சிறுபத்திரிகை சம்பந்தபட்டவற்றை (இணையத்தில் கிடைக்கும் பட வடிவ கோப்புகளை) - என் மனம் போன போக்கில் - Automated Google-Ocr (T. Shrinivasan's Python script) மூலம் தொகுக்கின்றேன். அவற்றில் ஏதேனும் குறையோ பிழையோ இருந்தாலும், பதிப்புரிமை உள்ளவர்கள் பதிவிட வேண்டாமென்று விருப்பப்பட்டாலும் அவை நீக்கப்படும். மெய்ப்புபார்க்க இயலவில்லை. மன்னிக்கவும். யாராவது மெய்ப்பு பார்க்க இயலுமாயின், சரிபார்த்து இந்த மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பவும்
rrn.rrk.rrn@gmail.com

Thursday, April 24, 2014

ஜோஸப் பிராட்ஸ்கி எழுதிய வஸந்த கீதம்

ஜோஸப் பிராட்ஸ்கி எழுதிய  வஸந்த கீதம்
(மொ.பெ. - பிரமிள்)

இந்த குளிர்காலத்திலும் எனக்குப்
பைத்யம் பிடிக்கவில்லை.
பூமியின் பசுமை எழுந்து
பனிக்கட்டிகளைச் சிதறடிக்கிறது.
எனவே இன்னும் நான் என்
புத்தி சுவாதீனத்தை இழக்கவில்லை.
என்னை நானே
டஜன் கணக்குத் துகள்களாகப்
பிளந்து கொண்டிருக்கிறேன்.
என் மூளைமீது பனித்துகள் படிகிறது.
மரங்களிடையே பனிபெய்கிறது.
நமது அதிருப்திகளுக்கு
எல்லை இல்லை. ஆனால்
குளிர்காலங்களுக்கு முடிவு உண்டு
நினைவின் விருந்தாளியாக
கவிதை பிரவேசிக்கும் போதுதான்
உலகம் மாறுகிறது.