தளத்தைப் பற்றி

ஏராளமான இணைய தளங்கள் தமிழில் உள்ளது. அவற்றிலிருந்தோ, புத்தகங்களிலிருந்துதட்டச்சு செய்தோ சிலவற்றை இங்கே தொகுக்கின்றேன். மேலும் சிறுபத்திரிகை சம்பந்தபட்டவற்றை (இணையத்தில் கிடைக்கும் பட வடிவ கோப்புகளை) - என் மனம் போன போக்கில் - Automated Google-Ocr (T. Shrinivasan's Python script) மூலம் தொகுக்கின்றேன். அவற்றில் ஏதேனும் குறையோ பிழையோ இருந்தாலும், பதிப்புரிமை உள்ளவர்கள் பதிவிட வேண்டாமென்று விருப்பப்பட்டாலும் அவை நீக்கப்படும். மெய்ப்புபார்க்க இயலவில்லை. மன்னிக்கவும். யாராவது மெய்ப்பு பார்க்க இயலுமாயின், சரிபார்த்து இந்த மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பவும்
rrn.rrk.rrn@gmail.com

Monday, July 28, 2014

Trees - Joyce Kilmer & Welcome and Farewell by Johann Wolfgang von Goethe

Joyce Kilmer. 1886–1918

Trees

I THINK that I shall never see
A poem lovely as a tree.

A tree whose hungry mouth is prest
Against the sweet earth's flowing breast;

A tree that looks at God all day,        
And lifts her leafy arms to pray;

A tree that may in summer wear
A nest of robins in her hair;

Upon whose bosom snow has lain;
Who intimately lives with rain. 

Poems are made by fools like me,

But only God can make a tree.

********************

Leena Manimekalai (https://www.facebook.com/lmanimekalai/posts/10152565760382645)
7 hrs · 31/07/2014 7.05 AM

So therefore I dedicate myself, to my art, my sleep, my dreams, my labors, my sufferances, my loneliness, my unique madness, my endless absorption and hunger because I cannot dedicate myself to any fellow being.― Jack Kerouac
Thanks Karthik Muthuvali

“Oh, the comfort, the inexpressible
comfort of feeling safe with a person;
having neither to weigh thoughts nor
measure words, but to pour them all
out, just as they are, chaff and grain
together, knowing that a faithful hand
will take and sift them, keep what is
worth keeping, and then, with a breath
of kindness, blow the rest away.”- George Eliot Leena Manimekalai shared Nitesh Noor Mohanty's photo.

#####################################

Shanmugam Subramaniam liked this.

Lenin Akathiya

அவளை அடிக்கடி பார்க்கக்கூடாது என்று மனத்தில் உறுதி எடுத்துக்கொள்வேன். ஆனால் அந்த உறுதிமொழியைக் காப்பாற்ற முடிந்தால்தானே! ஒவ்வொரு நாளும் என்னுடைய ஆசைக்கு நான் அடிபணிந்து விடுகிறேன்.

உடனடியாகவே இன்றோடு சரி, நாளைக்கு அவளைப் பார்க்கக்கூடாது என்று மிக சிரத்தையாக உறுதியெடுத்துக்கொள்வேன். மறுநாள் விடிய வேண்டியதுதான்.

உடனேயே ஆவலைத் தடுக்க முடியாமல் ஏதாவது ஒரு காரணத்தைச் சொல்லிக்கொண்டு, எனக்குத் தெரியாமலேயே, அவளிடம் போய் நின்றுவிடுவேன்.


- காதலின் துயரம் நாவலில் இருந்து....
- கதே
Welcome and Farewell

- Goethe

[Another of the love-songs addressed to Frederica.]

QUICK throbb'd my heart: to norse! haste, haste,

And lo! 'twas done with speed of light;
The evening soon the world embraced,

And o'er the mountains hung the night.
Soon stood, in robe of mist, the oak,

A tow'ring giant in his size,
Where darkness through the thicket broke,

And glared with hundred gloomy eyes.

From out a hill of clouds the moon

With mournful gaze began to peer:
The winds their soft wings flutter'd soon,

And murmur'd in mine awe-struck ear;
The night a thousand monsters made,

Yet fresh and joyous was my mind;
What fire within my veins then play'd!

What glow was in my bosom shrin'd!

I saw thee, and with tender pride

Felt thy sweet gaze pour joy on me;
While all my heart was at thy side.

And every breath I breath'd for thee.
The roseate hues that spring supplies

Were playing round thy features fair,
And love for me--ye Deities!

I hoped it, I deserved it ne'er!

But, when the morning sun return'd,

Departure filled with grief my heart:
Within thy kiss, what rapture burn'd!

But in thy look, what bitter smart!
I went--thy gaze to earth first roved

Thou follow'dst me with tearful eye:
And yet, what rapture to be loved!

And, Gods, to love--what ecstasy!

1771.Restless Love

THROUGH rain, through snow,
Through tempest go!
'Mongst streaming caves,
O'er misty waves,
On, on! still on!
Peace, rest have flown!

Sooner through sadness

I'd wish to be slain,
Than all the gladness

Of life to sustain
All the fond yearning

That heart feels for heart,
Only seems burning

To make them both smart.

How shall I fly?
Forestwards hie?
Vain were all strife!
Bright crown of life.
Turbulent bliss,--
Love, thou art this!

1789.