தளத்தைப் பற்றி

ஏராளமான இணைய தளங்கள் தமிழில் உள்ளது. அவற்றிலிருந்தோ, புத்தகங்களிலிருந்துதட்டச்சு செய்தோ சிலவற்றை இங்கே தொகுக்கின்றேன். மேலும் சிறுபத்திரிகை சம்பந்தபட்டவற்றை (இணையத்தில் கிடைக்கும் பட வடிவ கோப்புகளை) - என் மனம் போன போக்கில் - Automated Google-Ocr (T. Shrinivasan's Python script) மூலம் தொகுக்கின்றேன். அவற்றில் ஏதேனும் குறையோ பிழையோ இருந்தாலும், பதிப்புரிமை உள்ளவர்கள் பதிவிட வேண்டாமென்று விருப்பப்பட்டாலும் அவை நீக்கப்படும். மெய்ப்புபார்க்க இயலவில்லை. மன்னிக்கவும். யாராவது மெய்ப்பு பார்க்க இயலுமாயின், சரிபார்த்து இந்த மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பவும்
rrn.rrk.rrn@gmail.com

Monday, September 19, 2016

I have tried to write Paradise - -Ezra Pound- (The Cantos ), எஸ்ரா பவுண்ட் எதிர்ப்புக் கவிதை தமிழில்: பிரமிள்

விமலாதித்த மாமல்லன்

16 hrs ·
எஸ்ரா பவுண்ட் எதிர்ப்புக் கவிதை

கண்டவை
எல்லாம் தெரிந்த பெருநிலையில்
அசல் அசெளகரியத்தோடு வாழும்
இன்றைய தலைமுறைக்காரர்களே!
அசுத்தமான குடும்பங்களுடன்
வெய்யிலில் பிக்னிக் நடத்தும்
மீனவர்களைக் கண்டவன் நான்.
பற்கள் நிரம்பிய அவர்களது
சிரிப்பைக் கண்டு
அசட்டு நகைப்பொலியையும்
கேட்டவன் நான்
உங்களைவிட
நான் மகிழ்ச்சி நிரம்பியவன்.
என்னைவிட
அவர்கள் மகிழ்ச்சி நிரம்பியவர்கள்.
குளத்தில் நீந்துகின்றன மீன்கள் -
அவற்றுக்குச் சொந்தமான
உடலில் துணிகூடக் கிடையாது.

SALUTATION
Poems by EZRA POUND (1885-1972) from PERSONAE

தமிழில்: பிரமிள்The tree has entered my hands,

The sap has ascended my arms,
The tree has grown in my breast -
Downward,
The branches grow out of me, like arms.

Tree you are,
Moss you are,
You are violets with wind above them.
A child - so high - you are,
And all this is folly to the world. 
Like a skein of loose silk blown against a wall
She walks by the railing of a path in Kensington Gardens,
And she is dying piece-meal
of a sort of emotional anemia.

And round about there is a rabble
Of the filthy, sturdy, unkillable infants of the very poor.
They shall inherit the earth.

In her is the end of breeding.
Her boredom is exquisite and excessive.

She would like some one to speak to her,
And is almost afraid that I
will commit that indiscretion.Shanmugam Subramaniam updated his cover photo.

19 hrs ·

I have tried to write Paradise

Do not move
Let the wind speak
that is paradise.

Let the Gods forgive what I
have made
Let those I love try to forgive
what I have made.

-Ezra Pound-

(The Cantos )