தளத்தைப் பற்றி

ஏராளமான இணைய தளங்கள் தமிழில் உள்ளது. அவற்றிலிருந்தோ, புத்தகங்களிலிருந்துதட்டச்சு செய்தோ சிலவற்றை இங்கே தொகுக்கின்றேன். மேலும் சிறுபத்திரிகை சம்பந்தபட்டவற்றை (இணையத்தில் கிடைக்கும் பட வடிவ கோப்புகளை) - என் மனம் போன போக்கில் - Automated Google-Ocr (T. Shrinivasan's Python script) மூலம் தொகுக்கின்றேன். அவற்றில் ஏதேனும் குறையோ பிழையோ இருந்தாலும், பதிப்புரிமை உள்ளவர்கள் பதிவிட வேண்டாமென்று விருப்பப்பட்டாலும் அவை நீக்கப்படும். மெய்ப்புபார்க்க இயலவில்லை. மன்னிக்கவும். யாராவது மெய்ப்பு பார்க்க இயலுமாயின், சரிபார்த்து இந்த மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பவும்
rrn.rrk.rrn@gmail.com

Thursday, May 29, 2014

Let yourself be silently drawn by the strange pull of what you really love. It will not lead you astray." -Rumi -Leena Manimekalai

8 hrs · Edited ·I am a horrible person; I run away from love!
I am selfish; I itch for solitude!
I am a bitch; I am not diplomatic with words!


I am messy; I cant do roleplaying!
I am a pervert; I like all the banned stuff!
I am antisocial; I break all the rules!
I am a loser; I make art!
Leena Manimekalai 14-5-2015

4 mins · Chennai · Edited · 

Ofcourse I fall; fall from love, people, dreams, wishes, thoughts, action
But I catch myself, mid-fall and stand up straight and grow a bit more tall
A very good save indeed and I guess am good at it!
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152855171277645 - 3-12-201 08.55 
Leena Manimekalai shared Nassim Haramein's photo.
 

"Let yourself be silently drawn by the strange pull of what you really love. It will not lead you astray." ~ Rumi
  1.                                                                                   Full nameJalāl ad-Dīn Muhammad Balkhī
                                                                                       BornSeptember 30, 1207, Vakhsh, Tajikistan
 1.                                                                                        DiedDecember 17, 1273, Konya, Turkey


Translated through the lens of unified physics: "Allow yourself to be drawn by the gravitational field of your personal singularity in the center of your heart. It will center you, literally."

http://resonance.is/
Leena Manimekalai shared Nitesh Mohanty's photo.


In the flush of love's light, we dare be brave. And suddenly we see that love costs all we are, and will ever be. Yet it is only love which sets us free.
~ Maya Angelou


Leena Manimekalai

Allow me
to write all the poems I wish
to love free whoever I fall for
when am alive
in this life
else
I shall become a legend
and haunt you
for many lives to come

Leena Manimekalai shared Nassim Haramein's photo.

Retweeted by 


"why can we never
talk
about the blood. 
the blood of our ancestors. 
the blood of our history.
the blood btwn our legs" • Leena Manimekalai on 18-06-2014

  I no longer know if I wish to drown myself into love

 • or vodka or sea. 

 • Lakshmi Chitoor Subramaniam 
 • Vodka is always  better! It will be at least your own choice and the drowning is easier!
 • Leena Manimekalai Your vodka bottle is still getting ripe at my home Ambai. Come soon before the apple vodka starts smelling strawberries.
  3 hours ago · Edited · 3


 • Lakshmi Chitoor Subramaniam Will come in July or august and we can then drown together!


26-12-2014

https://www.facebook.com/photo.php?bid=1015291100933264527-12-2014


‎Monday, ‎November ‎9, ‎2015
Lovers find secret places in this violent world...